Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Referenční stavby členů AVTČ

Přednáška Ing. Tomáše Straky, Ph.D., na příkladu konkrétních staveb ukazuje nejen typické, ale i velmi netypické možnosti uplatnění tepelných čerpadel.

První případem je běžný rodinný dům s požadavkem na velmi tichý provoz venkovní výparníkové jednotky tepelného čerpadla vzduch - voda, který vyplynul ze zásadního požadavku souseda. Požadavek se podařilo splnit s parametrem hladiny akustického tlaku 26 dB(A) v místě plotu mezi sousedy. Tato hodnota leží hluboko pod hladinou akustického tlaku hlukového pozadí, takže je v podstatě neměřitelná. Pro představu odpovídá přibližně prostředí hluboko v lese, daleko od civilizace, bez větru. Přechodem ze zemního plynu na tepelné čerpadlo snížil majitel náklady domu na energie přibližně na polovinu.

Další případy se týkaly bytových domů. I s otopnou soustavou osazenou radiátory se podařilo snížit náklady na vytápění a ohřev vody na přibližně třetinu. V přednášce jsou zahrnuty ukázky jak z modernizací, tak z nových staveb.

Zajímavostí ze zahraničí je například kongresové centrum v hl. městě Bishek, Kyrgystán. Zde byla použita kombinace dvou tepelných čerpadel a tepelného solárního systému s 12 kolektory.

Košovitý svislý zemní kolektor pro odběr tepla ze země je jednou z ověřovaných variant k vrtaným zemním sondám.

Sofistikovaný systém v libereckém iQparku zahrnuje nejen 4 tepelná čerpadla vzduch - voda, ale i jedno voda - voda, které zhodnocuje nízkoteplotní teplo z chlazení pro další použití při vytápění.

Velkou úsporu průmyslovému podniku s halou plnou lisů přináší další využití tepla z procesu lisování, které je odebíráno ze vzduchu v hale pod stropem tepelnými čerpadly vzduchu - voda.

Jedna z největších instalací v ČR, ve které je získáváno teplo z povrchové vody, je v blízkosti Mladé Boleslavi. Zahrnuje 4,5 km plastového potrubí tvořícího výměník tepla.

Historická změna poměru mezi výkonem pro vytápění a pro přípravu teplé vody, je důvodem pro změnu filosofie projektu. Významná část energie potřebná na chlazení, například v budově školy, vede k použití tepelných čerpadel, neboť umožňují teplo po zvýšení jeho teploty použít na ohřev vody.

Zajímavou možnost přiměřeného odběru zemního tepla nabízí vytápěné plochy fotbalových stadiónů v době, kdy není třeba trávník vytápět.

Přednáška zahrnuje informace i o dalších akcích.

 
 
Reklama