Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelná čerpadla v rodinných domech - možnosti podpory

Martin Kotěra z Oddělení metodiky a strategie Odboru řízení Národních programů SFŽP hovoří o programech, v jejichž rámci lze získat finanční podporu. Za základním přehledem programů následují podrobnější informace o možnostech, které programy nabízí a pro jakého zájemce je určitý program vhodný.

Z pohledu zdrojů tepla menších výkonů je prioritní program Kotlíkových dotací. Žadateli jsou kraje, které si samy organizují příjem žádostí od konkrétních fyzických osob a rozhodují o přidělování dotací.
V přenášce jsou názorně rozebrány podmínky, které musí fyzické osoby splnit. Do tohoto programu přechází většina žadatelů, neboť je pro ně výhodnější než program NZÚ.

Získání podpory na pořízení tepelných čerpadel je v určitých oblastech bytové výstavby a ve veřejném sektoru možné v rámci programu Nová zelená úsporám NZÚ. Předpokládá se příjem žádostí až do roku 2021.

Jak napovídá profesní zaměření přednášejícího, tak jeho informace jsou podány přehledně a pro případného zájemce jedinečným způsobem a v krátkém čase nabízejí velkou pomoc. Zejména proto, že přednášející při prezentaci používá originální texty podmínek dotací, které uživatelsky velmi příjemným způsobem komentuje a doplňuje s ohledem na použití tepelných čerpadel.

NZÚ je zásadním programem pro modernizaci bytových domů v Praze. Neboť Praha nemůže čerpat z evropských fondů přímo.

 
 
Reklama