Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla nejen pro rodinné domy - snižte náklady na vytápění v komerčních objektech

Uvažujete o tepelném čerpadle pro penzion, hotel, výrobní halu nebo školu a školku? Nejste si jisti, zda je to vhodné řešení? Pomůžeme vám s analýzou, zpracujeme návrh, provedeme vás celou přípravou, zajistíme odbornou montáž a postaráme se o vás během provozu.

Hledáte možnosti, jak snížit provozní náklady vašeho objektu, který využíváte k podnikání?

Jednou z významných položek je vytápění. Proto je důležité zvolit vhodný topný zdroj. Mezi standardní zdroje tepla se již řadí i tepelné čerpadlo. Nejen že je úsporné, oproti elektrickému kotli uspoří více než 2/3 nákladů, oproti plynovému kotli více než polovinu nákladů, ale je spolehlivé s dlouhou životností. Samozřejmě, že záleží na vhodném návrhu. Zde obzvláště platí, že podcenění potřebného výkonu se může výrazně projevit v provozních nákladech, spolehlivosti i životnosti.

Uvažujete o tepelném čerpadle pro penzion, hotel, výrobní halu, nebo školu a školku? Nejste si jisti, zda je to vhodné řešení? Obraťte se na nás, pomůžeme vám s analýzou, zpracujeme návrh, provedeme vás celou přípravou, zajistíme odbornou montáž a postaráme se o vás během provozu. Využijte našich dlouholetých zkušeností z oblasti vytápění bytových domů i průmyslových objektů.

Příklad řešení vytápění budovy Casina Magic Planet Gold ve Vestci


Od návrhu zdroje tepla až po realizaci tepelných čerpadel se jednalo o specifický projekt. Tepelná ztráta byla v projektu spočtená na 75,11 kW. Vzhledem k rozšíření objektu však tepelná ztráta vzrostla na rovných 100 kW.

Standardní postup, který vždy začíná konzultací s investorem, analýzou jeho představ o vytápění a využití tepelných čerpadel, analýzou technických možností, pokračuje projekčními pracemi, koordinačními schůzkami a končí vlastní montáží, se z důvodů, které uvádím níže, zredukoval pouze na návrh topného zdroje s tepelnými čerpadly následovaný vlastní montáží a to za pouhé tři týdny.

Návrh topného zdroje

V původním projektu byl topný zdroj sestaven z elektrokotlů o výkonu 44 a 22,5 kW. Důvodem malého výkonu s ohledem na tepelnou ztrátu bylo zohlednění tepelných zisků z herních zařízení v objektu. Zároveň návrh zohledňoval výkon chilleru (zařízení pro chlazení kapalin), který dodává teplo/chlad do rozvodu VZT a zisky rekuperační jednotky pro větrání.

Investor se však rozhodl zvětšit vytápěné prostory. Při analýze předpokládaných nákladů na vytápění zároveň dospěl k rozhodnutí, že provozně drahé elektrokotle nahradí jiným, úsporným a spolehlivým zdrojem. Zadal proto dodavateli vzduchotechniky a topení, společnost TZB Plus, požadavek na změnu zdroje tepla, který musí splňovat následující požadavky:

  • bude realizovatelný na základě stávajících přípojek energií
  • bude mít nízké provozní náklady
  • bude dodán v původně uvažovaném termínu.

Obratem nás oslovili kolegové z firmy TZB Plus s dotazem, zda je možné požadavky investora bez výhrad dodržet instalováním našich tepelných čerpadel AC Heating. Odpověď zněla, že ano.

Realizované řešení topného zdroje

Návrh, který jsme realizovali, jsme zpracovali na základě těchto základních kritérií:

  • aktualizovaný výpočet tepelné ztráty
  • zvolení vhodných tepelných čerpadel pro zařazení do kaskády potřebného výkonu
  • MaR umožňující souběžné využití tepelných čerpadel a chilleru pro topení.

Topný zdroj tvoří kaskáda tří tepelných čerpadel AC Heating Convert AW28-3P o celkovém výkonu 83,7 kW (A2W35), bivalentní zdroj – elektrokotel 30 kW a chiller o topném výkonu 39 kW.


Takto složený zdroj tepla dodává teplo (otopnou vodu potřebné teploty) do otopných těles (radiátorů) a do výměníku vzduchotechniky. O celé řízení se stará regulace xCC, která umožňuje dálkovou správu a automatickou diagnostiku. Dva topné okruhy jsou řízené ekvitermě. Teplotu vzduchu z VZT reguluje a monitoruje regulace xCC pomocí čidel na vyústění potrubí do místností. Zároveň, pro kontrolu vnitřní teploty, je osazeno čidlo v hracím sále.

Regulace xCC je přes internet připojena na náš dispečink, kde jsou provozní data průběžně monitorována a vyhodnocovaná. Tak je zajištěna nepřetržitá kontrola nad zdrojem tepla, ale i nad teplotou v objektu.

AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...