Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nabídka DAIKIN podle posledních trendů

Novinky HVAC DAIKIN pro komerční a rezidenční sektor a benefity monitoringu v rozhovoru s Josefem Brožem, jednatelem společnosti DAIKIN.

90 let značky DAIKIN

U mikrofonu redakce TZB-info na veletrhu FOR ARCH jsme přivítali Josefa Brože, jednatele společnosti DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o., která zajišťuje obchodní aktivity skupiny Daikin na českém trhu.
Značka Daikin se na klimatizacích objevuje již 90 let a je vyhlášenou kvalitou, ale nabídka Daikin se v posledních letech rozrostla, zejména do vytápění. Dnes nabídka Daikin odpovídá trendu, kdy doba přeje komplexním řešením HVAC. V rozhovoru se dozvíte stálice i novinky sortimentu DAIKIN v rezidenčním i komerčním sektoru.

Monitoring HVAC zařízení pro úsporný provoz a efektivní správu

Ptali jsme se rovněž na výběr technologie podle ceny investice nebo nákladů na provoz a zda lze nějak dodatečně napravit škody napáchané výběrem jen podle ceny.
S tím souvisí také možnost monitoringu zařízení Daikin pro efektivní provoz. TZB-info pravidelně pořádá školení pro facility manažery a stále častěji je slyšet poptávka po servisu navázaném na predikci. Služby FM se chtějí vyhnout nejen vyšším cenám za zásahy v případě havárie, ale i nepříjemným výpadkům systémů, které jsou mnohdy penalizovány a stresu s nedostatkem lidí v servisech. Monitoring Daikin nabízí řešení.
Monitoring může být velkou pomocí jak v úsporách, tak v investicích. "Máme stavbu, kdy v rámci plánované rekonstrukce systémů se nasadil monotoring. Na základě dat jsme vše přepočítali a mohli jsme nasadit nový systím o 30% menší," hovoří o jednom z příkladů významu monitoringu Josef Brož.

TZB-info: S trendem úsporných budov a požadavků na komfort ustupuje význam vytápění a roste význam větrání a klimatizace. Je vidět tento trend i v prodejích?
Josef Brož: Určitě poznáme horké léto. Většinou i s ročním zpožděním. Po horkém létě přichází zvýšení zájem o klimatizaci i následující rok. Naopak po chladném létě je rok poptávka po klimatizaci poněkud menší. Chlazení není primární potřeba jako v jižních evropských zemích. Ve vytápění není vliv počasí tak silný. Jsme stále zemí, kde se primárně topí. Ale například trh tepelných čerpadel je výrazně ovlivněn dotačními tituly. Poslední cca 3 roky tak byly v tepelných čerpadlech hodně silné a jak se blíží dotační vlny k závěru, lze očekávat určité zpomalení.

 
 
Reklama