Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Společnost VESKOM předběhla dobu, více než 3000 instalací tepelných čerpadel jsou toho dokladem

Generální ředitelství Evropské komise pro energii zveřejnilo dvoudílnou studii o výhodách, které mohou přinést investice do odvětví obnovitelných zdrojů do roku 2030, především v oblasti vytápění a chlazení.

Hotel Relax
Hotel Relax

Materiál představuje pro členské země důležitý vstup při vypracování národních energetických a klimatických plánů (NECP), které musí dokončit do konce roku 2019. Paradoxně pouze 16 z nich zahrnulo do svých návrhů NECP z počátku tohoto roku cíle vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů. Pro doplnění: v únoru 2016 představila Evropská komise balíček o udržitelné bezpečnosti dodávek energie. Jeho součástí je strategie pro optimalizaci vytápění a chlazení budov a průmyslová odvětví. Ne náhodou, vždyť sektor vytápění a chlazení představuje 50 % roční spotřeby energie v EU. Na zřeteli je třeba mít také skutečnost, že se ČR zavázala uspořit 50 PJ na koncové spotřebě do roku 2020, což rozhodně není málo. Představuje to zhruba roční spotřebu elektřiny všech domácností v ČR nebo přibližně dvouletou spotřebu elektřiny Prahy. Důležitou roli v energetické efektivitě proto hrají a stále více budou hrát tepelná čerpadla.

O to, že se k vytápění a chlazení v České republice stále více využívají OZE, konkrétně tepelná čerpadla, má velkou zásluhu společnost Veskom. Ta patří od roku 1991 k průkopníkům v této oblasti a je předním českým dodavatelem v oblastech stlačený vzduch, průmyslové chlazení a tepelná čerpadla. Její know-how jsou: zkušenost, efektivita a vzájemné využití energie systémů. Poskytuje komplexní technická řešení, které přinášejí úsporu finančních zdrojů zákazníkům, a co je velmi aktuální, jsou šetrná k životnímu prostředí.

Téměř tři desítky let uplynuly od okamžiku, kdy bylo v České republice instalováno naší firmou první tepelné čerpadlo IVT v rodinném domě, které nebylo pokusné, ale spolehlivě fungovalo donedávna. Dnes je nahrazeno novým, nicméně stále je v provozu několik čerpadel z prvních instalací, což je dokladem jejich vysoké kvality a spolehlivosti,“ říká Ing. Luboš Michálek, zakladatel a spolumajitel společnosti Veskom. Za dobu svého působení na českém trhu jich firma uvedla do provozu více než 3 000. Jejich celkový roční výkon je srovnatelný s výkonem, který vyrobí jeden blok jaderné elektrárny Temelín za 85 dní. Ovšem s tím rozdílem, že všechna tepelná čerpadla spotřebují elektřinu z jeho 34denní produkce. Znamená to, že jsou dvaapůlkrát efektivnější. Je třeba dodat, že Veskom prostřednictvím dceřiné společnosti Tepelná čerpadla IVT, s.r.o., zajistil ekologické teplo ve více než 15 000 domech. Tepelná čerpadla dnes vytápí, ale i chladí rodinné a bytové domy, školy, školky, hotely, rekreační objekty, administrativní budovy a průmyslové objekty. Jejich uživatelům přinášejí tepelnou pohodu a šetří jim náklady na vytápění a ohřev užitkové vody.

DEK Malešice
DEK Malešice
ecoGEO ve společnosti Veskom
ecoGEO ve společnosti Veskom
Strojovna tepla a chladu zámek Písečné
Strojovna tepla a chladu zámek Písečné

Úspěch přeje připraveným

Majiteli 3tisího čerpadla jsme položili několik otázek spojených nejen s jeho instalací ale i s jeho zkušenostmi po půl roce fungování.

Proč jste si zvolili právě značku IVT a společnost Veskom?

Čerpadlo IVT instalované firmou Veskom jsem v novém domě použil vzhledem k desetileté zkušenosti v mém stávajícím domě a domě, který jsem před jedenácti lety postavil pro rodinu mé dcery. Oba tyto domy jsou osazeny tepelnými čerpadly systému země/voda. V době realizace ještě nebylo mnoho značek vyrábějících tento systém a od pana Ing. Šálka z firmy Veskom jsem se dozvěděl, že švédská firma IVT tento systém již vyrábí víc než deset let a je odzkoušený v náročných skandinávských podmínkách.

Další neméně zajímavé odpovědi na otázky se dočtete na našich webových stránkách www.weskom.cz.

Veskom od počátku nesázel jen na prodej a instalací tepelných čerpadel. Firmu založili zkušení profesionálové v oboru a bylo jim jasné, že zákazníci budou vyžadovat další služby a originální řešení. „Dlouhodobě prosazujeme, navrhujeme a dodáváme energeticky koncepční řešení, která využívají všech technologických možností vedoucích k optimálnímu využívání energie, a tak zásadně snižují energetickou náročnost budovy nebo průmyslového provozu,“ zdůrazňuje Ing. Petr Bureš, zakladatel a spolumajitel společnosti. V rámci své aktivity ve výzkumné oblasti spolupracujeme na vědeckých úkolech s vysokými školami (ČVUT, ČZU, VŠB apod.). „Samostatně jsme vyvinuli a patentově ochránili chladicí moduly VESKOM CM pro tepelná čerpadla. Tyto moduly umožňují vyrábět současně chlad i teplo, a to pouze při použití jednoho zařízení. Tento systém přispívá ke značným energetickým úsporám a jeho aplikace nacházejí využití pro mnoho nejen výrobních, ale i komerčních a bytových objektů,“ dodává.

Pro oblast energeticky úsporných řešení přípravy teplé vody pro bytové domy, hotely a objekty s její větší potřebou Veskom společně se společností IVT začal instalovat speciální tepelná čerpadla vyvinutá právě pro tyto oblasti, která pracují s chladivy CO2 a jsou schopny ohřívat vodu až na teplotu 90 °C za velice nízkých provozních nákladů. Tato zařízení jsou praktickou ukázkou technického vývoje a jednou z možností naplňování cílů snižování energetických úspor.

Horkou novinkou na českém trhu je španělské reverzibilní tepelné čerpadlo země/voda ecoGEO pro vytápění a chlazení s plynulým řízením výkonu. Je vhodné pro rodinné domy, veřejné i komerční budovy s požadavkem na aktivní nebo pasivní chlazení a pro využití odpadního tepla při chlazení. Zkušenosti z prvních instalací a jeho provozu ve strojovně tepla a chladu v sídle společnosti Veskom, kde byl testován a vytápěl objekt celou zimní sezónu, potvrdily jeho skvělé vlastnosti. Unikátní technické řešení spočívá mimo jiné v jednom zařízení pro vytápění, chlazení i ohřev teplé vody, volbě pasivního, aktivního, nebo pasivního + aktivního chlazení, vysokém topném faktoru COP 4,9 (0/35 °C). ecoGEO země/voda pro rodinné domy a menší objekty s možností hybridního provozu ze země i vzduchu nabízí výkonové řady: oecoGEO 1 až 9 kW, ecoGEO 3 až 12 kW, ecoGEO 5 až 22 kW. Pro velké objekty je možné zvolit kaskádní zapojení a řízení až šesti tepelných čerpadel ve výkonových řadách: ecoGEO 12 až 40 kW, ecoGEO 15 až 70 kW, ecoGEO 25 až 100 kW.

Proč zvolit právě tepelné čerpadlo jako zdroj tepla, teplé vody, ale i chladu, se ptáme Ing. Václava Kahouna, vedoucího obchodního oddělení tepelných čerpadel společnosti Veskom. „Pro volbu tepelného čerpadla jako zdroje vytápění, ale i chlazení, hovoří řada argumentů. Za hlavní považuji levný provoz, pohodlí a ekologii. Dům, ale i další objekty, lze vytápět kotlem na tuhá paliva, který má levný provoz; kotli na plyn a elektřinu, ty nevyžadují obsluhu; slunečními kolektory, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Všechny jmenované přednosti současně však může nabídnout pouze tepelné čerpadlo,“ říká a dodává: „Při porovnávání zdrojů tepla je třeba brát v úvahu jak jejich pořizovací cenu, tak provozní náklady. Když sečteme cenu tepelného čerpadla a náklady na sedm let jeho provozu, zjistíme, že využívání tepelného čerpadla přijde levněji než kterýkoli jiný bezobslužný zdroj tepla i chladu. Provoz tepelného čerpadla je také ohleduplnější k životnímu prostředí, protože ho nezatěžuje škodlivými emisemi. Navíc jsou tepelná čerpadla nejspolehlivější při získávání energie z obnovitelných zdrojů: fungují, i když slunce nesvítí, topí, i když nemáme čas přikládat biomasou.

VESKOM, spol. s r.o.
logo VESKOM, spol. s r.o.

Poskytujeme komplexní služby v energetických oblastech vytápění, chlazení a stlačeného vzduchu. U všech zakázek zajišťujeme projektovou dokumentaci, dodávku zařízení, montáž a následný servis. K zapůjčení nabízíme náhradní zařízení – kompresory ...