Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Webinář – Novinky Daikin pro rok 2020

Vysokoteplotní čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT, které dokáže být i při ohřevu vody na 70 °C mimořádně tiché

Chcete-li si pořídit tepelné čerpadlo, co je pro vás nejdůležitější? Co konkrétně si můžeme představit pod pojmem 100 % spolehlivost tepelných čerpadel? A co znamená levný provoz? Odpovědi na tyto a další otázky najdete v přednášce Ing. Vladimíra Macháčka, Residential Sales Supervisor, Daikin.


Uživatel od tepelného čerpadla požaduje 100 % spolehlivost, tichý a levný provoz. Tichý provoz je nezbytný pro splnění legislativních požadavků, nerušení sousedů a samozřejmě ani uživatele. Spolehlivost zaručuje dodávku tepla vždy podle aktuální potřeby bez ohledu na venkovní poměry a teplotní požadavky otopné soustavy, a to vše při minimálním příkonu systému, který přímo souvisí s levným provozem. Vše zajistí tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma 3 H HT. Jeho vynikající design byl prestižně oceněn v roce 2019 cenami iF design award a reddot design award za rok 2019.

Unikátně vysokou výstupní teplotu otopné vody až 70 °C při venkovní teplotě vzduchu −15 °C zajišťuje patentovaná konstrukce kompresoru s dvojím vstřikováním a použité chladivo R32. Tepelné čerpadlo má i při těchto extrémních podmínkách vysoký tepelný výkon. A při venkovní teplotě vzduchu −28 °C umí i výstupní teplotu 65 °C bez jakéhokoliv el. dohřevu.

Venkovní jednotka Altherma 3 H HT
Venkovní jednotka Altherma 3 H HT
Daikin Altherma 3 H HT vnitřní jednotka se zásobníkem
Daikin Altherma 3 H HT vnitřní jednotka se zásobníkem

Venkovní jednotka je v kompaktním provedení s uzavřeným okruhem chladiva a teplo do některého ze tří typů vnitřních jednotek (vytápění i pro kombinaci podlahové – radiátorové, příprava teplé vody nebo i aktivní chlazení aj.) v budově je převáděno cirkulací otopné vody, tzv. systém hydrosplit. Systém má zajištěnu ochranu proti zamrznutí i v případě výpadku elektrické energie.

Velmi nízká hladina akustického tlaku 38 dB(A) ve vzdálenosti 3 metry od venkovní jednotky garantuje splnění hygienických limitů i vzhledem k obsahu tónových složek ve spektru hluku. Její velikost lze snížit na 35 dB(A) přechodem do tichého režimu s nižším výkonem postačujícím pro noční provoz. Maximální akustický výkon nejvýkonnější jednotky nikdy nepřekročí 60,2 dB(A).

Provozní náklady na spotřebu energie závisí na spotřebě tepla, druhu otopné soustavy a dimenzování TČ. I při využití radiátorů vyžadujících teplotu 65 °C lze v objektu s tepelnou ztrátou 18 kW pokrýt 98 % spotřeby tepla pomocí TČ, jen zbytek dodá elektrický kotel. I při započítání spotřeby pomocného záložního dohřevu se roční průměrný topný faktor pohybuje v řádu cca 2,5 až 2,6. Při využití radiátorů vyžadující teplotu 50 °C je roční průměrný topný faktor cca 3,5!

Geotermální tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 GEO

Toto geotermální tepelné čerpadlo typu země-voda lze použít i do otopných soustav s radiátory vyžadujícími teplotu 65 °C. V nabídce jsou varianty pro vytápění s přípravou teplé vody v zásobníku nebo i včetně chlazení. Unikátností je použitý kompresor Swing od společnosti Daikin, který reguluje tepelný výkon tepelného čerpadla dokonce již od 1 kW, tedy od 10 % výkonu nominálního.Díky této plynulé regulaci nedochází ke zbytečnému podchlazování kapaliny v primárním okruhu (systém odebírá přesně tolik energie, kolik je zrovna pro vytápění objektu potřeba) a tedy roční topný faktor je v porovnání s on/off kompresory vyšší, což má velmi příznivý vliv na ekonomiku provozu.

Tepelná čerpadla vždy pod kontrolou

Třetí generace tepelných čerpadel Daikin má dálkové sledování a nastavování programu provozu přes aplikaci pro chytré telefony. A mimo jiné, sleduje i spotřebu energie.

Konvektor k tepelnému čerpadlu Daikin Altherma HPC
Konvektor k tepelnému čerpadlu Daikin Altherma HPC

Konvektory s tepelným čerpadlem Daikin Altherma

Pro vytápění nebo chlazení místností ve spojení s tepelným čerpadlem Daikin Altherma je výhodné použít Daikin konvektory, neboli fancoily. Jsou kompaktní, mají vysoký výkon a zajišťují jeho rychlý vzestup nebo pokles. S hodnotou hladiny akustického tlaku 25 dB(A) v jednom metru jsou prakticky neslyšitelné. A stejně jako tepelná čerpadla mají vysokou regulovatelnost. Při použití konvektorů nemusí tepelné čerpadlo pracovat s vyššími výstupními teplotami, a proto s konvektory dosahuje vyšších průměrných tepelných faktorů než například s radiátory a v důsledku i snížených účtů za elektřinu. Navíc jejich design byl oceněn prestižní cenou Reddot 2020.

Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.