Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Koncept skladování elektřiny v kamenném prachu je funkční

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT ve spolupráci se společností Tepelná čerpadla Mach úspěšně dokončilo testování konceptu skladování elektrické energie prostřednictvím tepla uloženého do kamenného prachu v Carnotově baterii.

Vědci z ČVUT UCEEB oznámili, že v rámci projektu vyvinuli experimentální systém kombinující tepelné čerpadlo a organický Rankinův cyklus s akumulačním zásobníkem kamenného prachu neboli Carnotovu baterii, což je zařízení skladující přebytečnou elektřinu ve formě tepla v době, kdy je jí v síti nadbytek a její cena je nízká, a naopak vyrábějící z uloženého tepla zpět elektrickou energii, když je jí nedostatek a její cena stoupá.


Cílem projektu bylo ověřit funkčnost konceptu nabíjení úložiště kamenného prachu teplem na úrovni 125 °C vyráběného z levné elektřiny tepelným čerpadlem, které má na vstupu zdroj odpadního tepla z průmyslové výroby o teplotě 60 °C. Tento zdroj byl simulován otopnou soustavou budovy ČVUT UCEEB. Vybíjení probíhá organickým Rankinovým cyklem, který uložené teplo o 125 °C přeměňuje zpět na elektřinu.

Výsledky testování potvrdily, že tento koncept v praxi funguje. Bude potřeba ještě dalšího vývoje pro dotažení do podoby pro komerční využití.
Projekt pro mladé vědecké pracovníky Využití nízkopotenciálního odpadního tepla pro skladování elektřiny pomocí konceptu Carnot batteries podpořila Technologická agentura České republiky v rámci programu Zéta.

 
 
Reklama