Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Opakovaná kontrola provozu vysokoteplotního tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 H HT a naměřené úspory

Společnost Daikin uvedla na trh v roce 2020 nové vysokoteplotní tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT s nominálním výkonem 14, 16 nebo 18 kW, které i při venkovní teplotě −15 °C dokáže dosáhnout teploty vody na výstupu 70 °C pouze termodynamickým cyklem bez podpory záložního elektrického ohřevu a které je navíc velice tiché (akustický výkon 54 dBA). Jaká je reálná zkušenost a naměřená spotřeba během prvních dvou let provozu?

Dne 1. 12. 2020 bylo tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT EPRA18 s integrovaným zásobníkem teplé vody o objemu 230 l instalováno a uvedeno do provozu ve vile z roku 1997 o obytné ploše 290 m2 v Praze 13. Čerpadlo slouží jak k vytápění celého objektu, tak k ohřevu teplé vody pro domácnost i k ohřevu vody ve vnitřním bazénu.

Přečtěte si také Instalace vysokoteplotního tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 H HT Praha Přečíst článek

Konkrétní řešení

Původním zdrojem vytápění v posuzovaném objektu byl elektrokotel, který zajišťoval vytápění a ohřev TV. Ohřev vnitřního bazénu byl zajištěn elektrickým ohřevem o výkonu 6 kW. Vytápění je řešeno z části podlahovým vytápěním v přízemí a v bazénové místnosti, z části radiátory v obytných místnostech v prvním patře. Investor požadoval náhradu zdroje za efektivní tiché tepelné čerpadlo, které by zajistilo také celoroční ohřev vody v bazénu.

Dle nově vytvořeného projektu změny zdroje vytápění byla stanovena tepelná ztráta objektu na 16 kW. Požadovaný tepelný spád pro radiátory je 55/45 °C. Nově byl osazen deskový výměník pro ohřev bazénové vody tepelným čerpadlem, který nahradil přímý elektrický ohřev bazénové vody. Z tohoto důvodu bylo projektantem navrženo tepelné čerpadlo Daikin Altherma 3 H HT1) s označením venkovní jednotky EPRA18DW1 s vnitřní jednotkou s integrovaným nerezovým zásobníkem o objemu 230 l s označením ETVH16S23D9W, která má v sobě integrovaný elektrický bivalentní zdroj o výkonu 9 kW.

Měření spotřeby

První kontrola stavu spotřeby proběhla 21. 9. 2021, kdy zároveň došlo k aktualizaci softwaru s cílem snížit podíl bivalence a navýšit podíl výroby tepla tepelným čerpadlem. Další odečet pak proběhl po roce provozu 8. 12. 2021. A zatím poslední 21. 12. 2022.

Hned při první kontrole prokázalo tepelné čerpadlo Daikin (s ohledem na to, že bylo provozováno do radiátorů) vysokou účinnost, a to 3,51. Tepelnému čerpadlu vypomáhal v provozu integrovaný záložní elektrický ohřev a při započtení tohoto bivalentního zdroje byla účinnost celého systému 3,04.

První odečet 21. 9. 2021:

El. spotřeba kWh
1. 12. 2020 – 21. 9. 2021
Vyrobené teplo kWh
1. 12. 2020 – 21. 9. 2021
Účinnost
Pouze TČ EPRA18 12 446 43 717 3,51
Pouze EL. BIV. 9 kW 2 899 2 880 0,99
Celkem TČ + EL. BIV. 15 345 46 597 3,04

Na žádost uživatelů došlo k navýšení teploty výstupní vody na 55 °C při −10 °C venkovní teploty a také došlo k aktualizaci softwaru s cílem snížit podíl bivalence. V následujícím podzimním období byla účinnost systému dokonce 3,56 včetně započítání bivalence. V rámci celého uplynulého roku tepelné čerpadlo Daikin dosáhlo účinnosti 3,15 včetně započítání bivalentního zdroje.

Druhý odečet 8. 12. 2021:

El. spotřeba kWh
21. 9. 2021 – 8. 12. 2021
Vyrobené teplo kWh
21. 9. 2021 – 8. 12. 2021
Účinnost
Pouze TČ EPRA18 4 285 15 644 3,65
Pouze EL. BIV. 9 kW 156 155 0,99
Celkem TČ + EL. BIV. 4 441 15 799 3,56
El. spotřeba kWh
1. 12. 2020 – 8. 12. 2021
Vyrobené teplo kWh
1. 12. 2020 – 8. 12. 2021
Účinnost
Pouze TČ EPRA18 16 731 59 361 3,55
Pouze EL. BIV. 9 kW 3 055 3 025 0,99
Celkem TČ + EL. BIV. 19 786 62 386 3,15

Poslední odečet proběhl před Vánocemi 21. 12. 2022. V tomto (druhém) roce měření byla účinnost včetně započítání bivalence 3,24 (i díky zmiňované aktualizaci softwaru). Od začátku provozu pak účinnost tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 H HT dosáhla hodnoty 3,2.

Třetí odečet 21. 12. 2022:

El. spotřeba kWh
8. 12. 2021 – 21. 12. 2022
Vyrobené teplo kWh
8. 12. 2021 – 21. 12. 2022
Účinnost
Pouze TČ EPRA18 17 258 61 717 3,58
Pouze EL. BIV. 9 kW 2 583 2 547 0,99
Celkem TČ + EL. BIV. 19 841 64 264 3,24
El. spotřeba kWh
1. 12. 2020 – 21. 12. 2022
Vyrobené teplo kWh
1. 12. 2020 – 21. 12. 2022
Účinnost
Pouze TČ EPRA18 33 989 121 078 3,56
Pouze EL. BIV. 9 kW 5 638 5 582 0,99
Celkem TČ + EL. BIV. 39 627 126 660 3,20

Podíl elektrické bivalence na chodu tepelného čerpadla je tak pouze 4 %.

Závěrem

Pokud by se majitelé pro investici do tepelného čerpadla Daikin Altherma 3 H HT nerozhodli a nechali si pro vytápění svého velkého a ne příliš zatepleného domu původní elektrokotel, pak by (se současnými cenami elektrické energie 6,44 Kč za kWh2) a své potřebě tepla cca 60 000 kWh) roční náklady byly neuvěřitelných 386 400 Kč. Díky účinnosti tepelného čerpadla lze v letošním roce počítat se spotřebou cca 120 750 Kč, což je úspora 265 650 Kč ročně.

Cena celé realizace na klíč se před dvěma lety pohybovala kolem 480 000 Kč. Navíc byla poskytnuta dotace z programu NZÚ 65 000 Kč za náhradu elektrického vytápění. Je tedy zřejmé, že se současnými cenami elektrické energie je návratnost oproti elektrickému vytápění neuvěřitelné 2 roky.


1) Hlučnost je obvykle uváděna jako hladina akustického tlaku. Daikin Altherma 3 H HT dosahuje i při standardním provozu ve vzdálenosti 3 m od venkovní jednotky hladiny 38 dBA, takže bez problémů vyhoví předpisům na hlučnost a požadavkům stavebních úřadů. V tichém režimu dosahuje dokonce jen 35 dBA. Hodnota akustického výkonu samotného čerpadla je pak 54 dBA.

2) Cena nízkého tarifu zastropované ceny energie bez poplatků za jistič v distribuční oblasti ČEZ 02/2023


Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.