Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Daikin systémy VRV 5 s technologií Shîrudo pro větší požární bezpečnost staveb

Zatímco Zelená dohoda pro Evropu (Green Deal) tlačí na dekarbonizaci budov zejména zapojením obnovitelných zdrojů energie, tedy např. tepelných čerpadel, a zároveň využíváním chladiv s nižšími hodnotami GWP, české požárněbezpečnostní předpisy tomu díky pomalé harmonizaci s evropskými normami brání. Daikin však nabízí technologii Shîrudo, která platné normy splňuje a dokáže rizika požáru spojená s málo hořlavým chladivem A2L snížit na minimum.

Bezpečnostní předpisy pro chladiva tepelných čerpadel a chladících zařízení upravují tyto dvě evropské normy:

  • Hořlavost (1, 2L, 2, 3): pokryta specifickou produktovou normou pro tepelná čerpadla IEC60335-2-40 (6. vydání)
  • Toxicita (A nebo B): pokryta obecnou normou pro Chladící zařízení a tepelná čerpadla EN378 1-4:2016.

Omezení pro hořlavost chladiv A2L (jakým je i ekologičtější chladivo R-32) jsou přitom přísnější než omezení pro toxicitu, proto se společnost Daikin se svou technologií Shîrudo (v překladu štít) zaměřuje na plnění požadavků produktové normy IEC60335-2-40 (6. vydání).

Technologie Shîrudo integrovaná v systémech VRV 5 už z výroby obsahuje sadu opatření pro kontrolu chladiva: senzory úniku chladiva, uzavírací ventily a alarmy (interní – kabelové ovladače/externí), které jsou navíc certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem (SGS CEBEC) s certifikací CB,“ vysvětluje Radek Sukup, Consulting Sales ze společnosti Daikin.

Jak technologie Shîrudo v systémech VRV 5 funguje?

V každé vnitřní jednotce Daikin (a je jedno, zda zvolíte nejmodernější kazetovou jednotku s kruhovým výdechem nebo třeba běžnou nástěnnou klimatizační jednotku) je už z výroby integrován senzor, který dokáže detekovat i ten nejmenší únik chladiva a automaticky aktivuje uzavírací ventily i alarmy.

U systémů VRV 5 S je uzavírací ventil ve venkovní jednotce, kam se chladivo z okruhu automaticky stáhne a je zde bezpečně uloženo ve sběrači chladiva. U systémů VRV 5 se zpětným získáváním tepla jsou uzavírací ventily instalovány v řídících BSSV boxech. Uzavře se dotčená větev chladivového okruhu a zbytek systému funguje normálně dál. Zároveň jsou vždy aktivovány alarmy – v ovladači Madoka, případně jiný zvolený alarm (třetích stran).

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Další výhody řešení Daikin

Minimální plocha místnosti pro typický systém R-32 VRV s 6,4 kg chladiva je dle požadavku normy 39 m2. S technologií Shîrudo lze pro splnění toxicity a hořlavosti instalovat vnitřní jednotky Daikin VRV 5 do místnosti běžného nadzemního podlaží už od 10 m2, pro místnost v nejnižším podzemním podlaží od 19 m2 (při uvažované výšce místnosti 2,2 m) a to bez nutnosti provádět složité a časově náročné výpočty,“ doplňuje Radek Sukup.

Chcete-li navrhnout jakoukoli komerční budovu bez stresu, kontaktujte společnost Daikin a ověřte bezplatně svůj projekt v našem softwaru Xpress, který obsahuje integraci půdorysu.


Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.
logo Daikin Airconditioning Central Europe - Czech Republic spol. s r.o.

Zastoupení firmy DAIKIN pro ČR - tepelná čerpadla DAIKIN, zásobníky TV, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, Fan-coil jednotky, chladící jednotky - pro bytové domy, komerční sféru i průmyslové aplikace.