Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

PODCAST: Tepelné čerpadlo zefektivnilo provoz porodny prasat a zvýšilo bezpečnost proti výpadku tepla

Prasnice a jejich selátka vyžadují stabilní teplotní podmínky pro zdraví a rychlý odchov. Provozuschopný plynový kotel byl v porodně doplněn tepelným čerpadlem. Roční provoz potvrdil snížení nákladů při zvýšení bezpečnosti proti výpadku dodávky tepla.

Poslechněte si podcast:
Více zajímavých podcastů na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

V rozhovoru, který se týká modernizace porodny prasat v Kostomlatech nad Labem, na otázky redaktora TZB-info, Josefa Hodbodě, odpovídají Ing. Václav Dědič, odborný konzultant ve společnosti Brilon za dodavatele tepelného čerpadla a Ing. Jan Kozák ze společnosti BD Tech za dodavatele technologie pro živočišnou výrobu.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda Templari

Na počátku stála potřeba modernizovat zdroj tepla složený z více plynových kondenzačních kotlů vzhledem k jejich narůstajícímu stáří a nebezpečí výpadku. Po ověření konkrétních provozních podmínek v porodně a definování nutnosti zdroj tepla diverzifikovat tak, aby případný výpadek jednoho zdroje energie nezpůsobil kolaps v porodně, bylo navrženo ponechat lepší ze stávajících plynových kotlů a doplnit jej tepelným čerpadlem vzduch-voda Templari KITA Li PLUS SPLIT. Pro případ havarijního výpadku elektřiny je k dispozici generátor, který zajistí elektřinu pro provoz kotle, řízení, čerpadel aj. a v případě výpadku plynu vše převezme naopak tepelné čerpadlo.

Jednoroční zkušenost potvrdila vypočtený předpoklad s ohledem na efektivitu provozu tepelného čerpadla. Jeho provozní topný faktor se v zimě pohyboval okolo 2,8 až 3,5 a v létě se blížil až k 5.

Stabilita a kvalita životního prostředí v porodně prasat má zásadní vliv na kvalitu vepřového masa. Snižuje potřebu léků a různých veterinárních přípravků či potravinových doplňků. Prasnice mají pro selátka dostatek mléka, selátka jsou zdravá a rychle rostou. Ve výsledku tedy zemědělec tím, že věřil odborníkům, šetří náklady za energie a rovněž i související náklady na odchov selat.

Příležitostí pro efektivní uplatnění kvalitních tepelných čerpadel je mnoho. Na počátku však musí stát i odvaha investora nebát se inovativních řešení, pokud je nabízejí odborníci se zárukou za výsledek.

 
 
Reklama