Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodej tepelných čerpadel v letech 2010–2023

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) provádí pravidelná statistická šetření u dovozních a výrobních firem, na jejichž základě lze upřesnit data o struktuře dodávek tepelných čerpadel.

Foto © kange_one, Fotolia.com

Z dostupných informací vyplývá, že v roce 2023 bylo na tuzemský trh dodáno 55,6 tisíc kusů tepelných čerpadel. Meziročně tak došlo k mírnému poklesu o 8 %, neboť v roce 2022 bylo dodáno 60,4 tisíc tepelných čerpadel. Nejvíce bylo dodáno tepelných čerpadel vzduch-voda, která tvoří cca 95 % celého trhu.

Od roku 2010 bylo na český trh dodáno cca 286 tisíc tepelných čerpadel.

Vlastní statistické šetření Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je prováděno od roku 2004 u všech nám známých dovozních a výrobních firem v rámci České republiky. Šetření je zaměřeno na strukturu dodávek tepelných čerpadel na český trh za předcházející rok.

Za rok 2023 došlo jen k mírnému poklesu prodeje tepelných čerpadel (o 8 %). Většina tepelných čerpadel však byla dodána na tuzemský trh v první polovině roku (cca do 40 tis. ks), kdy byly realizovány ještě zakázky masivně nasmlouvané v roce předchozím. Nepotvrdily se tedy předchozí prognózy o setrvalém růstu dodávek, byť se předpokládala nižší dynamika vývoje.

Tepelná čerpadla vzduch-voda se podílela na celkovém výsledku z 95 %, segment země-voda spíše stagnuje. Poměr provedení monoblok vs. split bylo 51 : 49 %. V roce 2022 činil tento poměr 41 : 59 %.

V případě instalací tepelných čerpadel do novostaveb lze potvrdit rostoucí zájem o tento typ vytápění. V roce 2022, ze kdy jsou poslední data, činil podíl nově dokončených bytů v rodinných a bytových domech vytápěných tepelnými čerpadly na celkovém počtu zkolaudovaných bytů přes 20 %.

Odhad roční dodávky tepelných čerpadel na český trh (ks)
Rok Vzduch-voda Vzduch-voda odvětrávací Země-voda Voda-voda Celkem 2010
2010 4 199 0 1 707 53 5 959
2011 4 908 0 1 951 50 6 909
2012 5 323 21 1 808 44 7 196
2013 5 752 23 1 679 49 7 503
2014 6 267 45 1 512 46 7 870
2015 7 304 31 1 463 107 8 905
2016 10 827 40 1 435 83 12 385
2017 13 718 65 1 438 120 15 341
2018 16 977 70 1 568 80 18 695
2019 21 603 67 1 333 84 23 087
2020 22 680 69 1 371 69 24 189
2021 29 737 162 1 566 57 31 522
2022 57 966 120 2 269 85 60 439
2023 52 898 26 2 603 93 55 620

Pozn.: Tepelná čerpadla vzduch-vzduch nebyla bilancována.

Poměr split vs. monoblok u TČ vzduch-voda
Rok Split Monoblok
2018 50,3 % 49,7 %
2019 52,3 % 47,7 %
2020 51,4 % 48,6 %
2021 54,5 % 45,5 %
2022 59,1 % 40,9 %
2023 49,4 % 50,6 %
Zdroj dat: MPO
Zdroj dat: MPO
Zdroj dat: MPO
Zdroj dat: MPO
 
 
Reklama