Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelná čerpadla - schémata: 6. Bivalentní, příp. alternativní provoz pro vytápění a přípravu TV

Přečtěte si také Tepelná čerpadla - schémata: 5. Alternativní provoz pro vytápění Přečíst článek

Zapojení zdroje tepla v bivalentním provozu viz D4, zapojení zdroje tepla v alternativním provozu viz D5. Teplá voda je připravována v samostatném zásobníku.

Obr. D6a

tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním, příp. alternativním provozu pro vytápění a přípravu tuv
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Obr. D6b

tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním, příp. alternativním provozu pro vytápění a přípravu tuv
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Technický popis

Technický popis soustavy podle typu provozu zdroje tepla (viz zapojení D4, D5).

Příprava teplé vody je realizována dvoustupňově. První stupeň je průtokový předehřev v akumulačním zásobníku. Druhý stupeň je dohřev v zásobníku teplé vody TUV.

Ve schématu na Obr. D6a je za oběhovým čerpadlem sekundárního okruhu tepelného čerpadla instalován uzavírací ventil (TV) aby nedocházelo k protékání teplonosné látky i při vypnutém tepelném (i oběhovém) čerpadle. Jeho ovládání musí být sladěno s provozem tepelného čerpadla, aby nedošlo k jeho sepnutí při ještě uzavřeném TV.

Ve schématu na Obr. D6b je akumulační nádoba zapojena jako hydraulický zkrat. Tím odpadá nutnost použití ventilu TV. Dochází však při zátopu k mírnému "dopravnímu" zpoždění.

Možnosti využití

Rodinné domy, obytné budovy (novostavby, rekonstrukce) - pro vytápění a přípravu teplé vody.

Soustava vhodná pro rekonstrukce. Tepelné čerpadlo je připojeno na stávající otopnou soustavu a přípravu teplé vody (např. plynový kotel).

Požadavky na instalaci

Budovy s nadstandardním zateplením - nízký jmenovitý výkon tepelného čerpadla se dále odráží v možnosti zmenšení velikosti nízkopotenciálního zdroje tepla (hloubka vrtu, plocha zemního kolektoru, průtok čerpané vody, průtok ochlazovaného vzduchu - nižší úroveň emise hluku).

Nízkoteplotní otopná soustava - částečně souvisí s úrovní tepelné izolace domu.

 
 
Reklama