Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Tepelná čerpadla - teorie a schémata (IV)

D4. Tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním provozu pro vytápění

Tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním provozu pro vytápění, dimenzování, možnosti užití a požadavky na instalaci.

Při poklesu venkovní teploty pod teplotu bivalence (nedostatečný výkon tepelného čerpadla) se spíná bivalentní zdroj a dohřívá topnou vodu na požadovanou teplotu.

Obr. D4a

tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním provozu pro vytápění
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Obr. D4b

tepelné čerpadlo zapojené v bivalentním provozu pro vytápění
(po kliknutí se obrázek zvětší)

Technický popis

Tepelné čerpadlo je nadimenzováno na 50 až 70 % tepelných ztrát objektu (pracuje na jmenovitý výkon delší dobu, zkracuje se doba návratnosti). Akumulační zásobník slouží pro hydraulické oddělení otopné soustavy od tepelného čerpadla a umožňuje provozovat tepelné čerpadlo při stálých podmínkách, tepelné čerpadlo nemusí často spínat (prodloužení životnosti).

V době nedostatečného množství energie z TČ se spouští kotel, zapojený do soustavy sériově a zajistí dodávku potřebné energie.

Ve schéma tu na Obr. D4a je za oběhovým čerpadlem sekundárního okruhu tepelného čerpadla instalován uzavírací ventil (TV) aby nedocházelo k protékání teplonosné látky i při vypnutém tepelném (i oběhovém) čerpadle. Jeho ovládání musí být sladěno s provozem tepelného čerpadla, aby nedošlo k jeho sepnutí při ještě uzavřeném TV.

Ve schématu na Obr. D4b je akumulační nádoba zapojena jako hydraulický zkrat. Tím odpadá nutnost použití TV. Dochází však při zátopu k mírnému "dopravnímu" zpoždění.

Možnosti využití

Rodinné domy, obytné budovy (novostavby, rekonstrukce) - pro vytápění a přípravu TUV.

Soustava vhodná pro rekonstrukce. Tepelné čerpadlo je připojeno na stávající otopnou soustavu (např. plynový kotel).

Centrální akumulační nádoba umožňuje bezproblémové připojení dalších zdrojů tepla (solární soustava, krbová kamna ap.)

Požadavky na instalaci

Budovy s nadstandardním zateplením - nízký jmenovitý výkon tepelného čerpadla se dále odráží v možnosti zmenšení velikosti nízkopotenciálního zdroje tepla (hloubka vrtu, plocha zemního kolektoru, průtok čerpané vody, průtok ochlazovaného vzduchu - nižší úroveň emise hluku).

Nízkoteplotní otopná soustava - částečně souvisí s úrovní tepelné izolace domu.

Požadavky na zdroj nízkopotenciálního tepla viz 4.D.

 
 
Reklama