Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Regulace otopných a chladicích soustav s využitím tepelných čerpadel a dalších AZE

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář, který je zaměřen na regulaci a řízení otopných a chladicích soustav: regulace pro solární zdroje tepla, zapojení otopných soustav pro řízení ekvitermními regulátory, návrhy otopných soustav s tepelnými čerpadly Hotjet a regulací Siemens Albatros2.

TERMÍNY A MÍSTA KONÁNÍ SEMINÁŘŮ:

01. 3. 2010 Hradec Králové - hotel Černigov, Riegrovo nám. 1494
02. 3. 2010 Brno - hotel International, Husova 16
03. 3. 2010 Zlín - hotel Moskva, Nám. Práce 2512
04. 3. 2010 Ostrava - hotel Imperial, Tyršova 6
08. 3. 2010 Liberec - hotel Zlatý lev, Gutenbergova 3
09. 3. 2010 Ústí nad Labem - hotel Vladimír, Masarykova 36
10. 3. 2010 Plzeň - Plzeňský Prazdroj, U Prazdroje 7
11. 3. 2010 Praha - Masarykova kolej ČVUT, Thákurova 1, Praha 6 - Dejvice
16. 3. 2010 České Budějovice - hotel Gomel, Pražská 14

Program semináře:

08.30 Prezence účastníků
09.00 Zahájení semináře
Novinky v sortimentu ekvitermních
regulátorů Siemens Albatros 2
Regulátor Albatros2 pro solární kolektory
Webový server pro regulátory Albatros2
Doporučená a nedoporučená
hydraulická zapojení otopných soustav
pro řízení ekvitermními regulátory
Návrhy otopných soustav s tepelnými
čerpadly HotJet vybavenými regulátory
Siemens Albatros2
13.00 Diskuse, závěr semináře

V průběhu semináře a po jeho ukončení jsou možné individuální konzultace se zástupci pořádajících firem. V programu semináře je počítáno s přestávkou na občerstvení.

Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Vzdělávací program je hodnocen 1 kreditním bodem.

Odborný garant semináře:

Ing. Petr Martinec, MBA - Siemens

Přednášející:

Ing. Rudolf Kotík
Ing. Richard Köhler

Pořadatelé:

Siemens s. r. o.
divize Building Technologies
Evropská 33a, 160 00 Praha 6
Tel.: 233 033 402
fax: 233 033 640
E-mail: hvacproducts.cz@siemens.com
http://www.siemens.cz/sbt

HOTJET CZ s. r. o.
český výrobce tepelných čerpadel
Výrobní hala Bolatice
Průmyslová ulice, 747 23 Bolatice
Tel.: 731 501 293, 731 501 294
tel. / fax: 596 639 693
E-mail: info@hotjet.cz, http://www.hotjet.eu

Podmínky účasti:

Účast na firemním semináři je zdarma.

Přijetí přihlášek:

Nepotvrzujeme, vyrozumíme Vás pouze, nebudeme-li moci Vašemu požadavku vyhovět.

Organizační zajištění:

Společnost pro techniku prostředí
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
Tel./fax: 221 082 201
e-mail: stp@stpcr.cz
http://www.stpcr.cz


STP - Společnost pro techniku prostředí
logo STP - Společnost pro techniku prostředí

Společnost pro techniku prostředí soustřeďuje cca 1500 odborníků, zabývající se tvorbou vnitřního prostředí budov z hlediska projektování, provozování, realizace, výuky, výzkumu a vývoje a legislativy. Je otevřená pro všechny zájemce o výměnu informací ...