Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Atlantic ALFEA - Tepelná čerpadla vzduch/voda

Tepelná čerpadla Atlantic Alféa jsou společným projektem firem Atlantic a Fujitsu, ve kterém se zúročily zkušenosti firmy Atlantic s tepelnou technikou a společnosti Fujitsu s chladicí a klimatizační technikou. Výsledkem jsou tepelná čerpadla VZDUCH-VODA s kontinuálním řízením výkonu a vysokou účinností zisku tepelné energie předurčená pro nízkoteplotní systémy moderních novostaveb.

Základ nabídky tvoří nástěnná typová řada Alféa S v provedení "split", která je vyráběna v šesti výkonových variantách - 5, 6, 8, 10, 13a 16 kW. Řada Alfea S je nabízena samostatně pouze pro vytápění nebo pod označením Alféa SET v sadě s externím zásobníkem TV pro vytápění a přípravu teplé vody.

Stacionární typová řada Alféa Duo v provedení "split" má ve vnitřním hydraulickém modulu integrován systém tank-in-tank a je určena pro vytápění a přípravu teplé vody. Systém tank-in-tank je tvořen akumulačním zásobníkem do kterého je vnořen zásobník TV. Řada Alféa Duo je nabízena ve čtyřech výkonových variantách - 8, 10, 13 a 16 kW.

Tepelná čerpadla využívají obnovitelné energie z okolního prostředí. Sluneční energie akumulovaná ve vzduchu je přeměňována pomocí elektrické energie na teplo pro vytápění. Tepelná čerpadla Alféa jsou natolik efektivní, že je možné jejich celoroční využití jako jediného zdroje tepla pro téměř všechny moderní objekty. Venkovní vzduch jako zdroj tepelné energie lze využívat až do teploty -15 °C. U stávajících budov s vyššími tepelnými ztrátami je potřeba vzít v úvahu, že spolu se snižující se teplotou vzduchu výrazně klesá i topný výkon tepelného čerpadla. U takovýchto objektů je proto potřebné zařadit do topného systému přídavný zdroj tepla.

V dnešní době hraje důležitou roli ochrana ovzduší - zejména pak snižování emisí CO2 a šetrné zacházení s fosilními palivy. To jsou neoddiskutovatelné argumenty, které hovoří pro co nejširší využití obnovitelných energií. Tepelné čerpadlo spotřebovává pro pohon kompresoru nezanedbatelné množství elektrické energie, která není vždy vyráběna zcela ekologicky. Proto lze tepelné čerpadlo považovat za alternativní zdroj tepla pouze částečně a jeho skutečný přínos pro životní prostředí přímo závisí na způsobu jeho řízení a výsledné spotřebě elektrické energie.

Tepelná čerpadla Alféa S a Alféa Duo se skládají ze dvou částí, z invertorové venkovní jednotky (výparník, ventilátor, kompresor a expanzní ventil) a vnitřní jednotky, která obsahuje hydraulický modul, napájecí okruhy pro ÚT a řídící systém tepelného čerpadla. Obě části jsou propojeny potrubím naplněným chladivem. Výkonová řada od 5 do 16 kW pokrývá požadavky na vytápění a ohřev TV u velké části objektů individuálního bydlení a menších provozoven.

Výhody "splitového" provedení

 • tichý chod (vnější jednotka mimo objekt) a úspora obytného prostoru - není nutná instalace vzduchových kanálů uvnitř domu
 • venku je umístěna pouze "studená" část technologie s chladivem (výparník)
 • vnější jednotku lze umístit bez problémů dále od domu
 • díky umístění vnitřní jednotky s topnou vodou v objektu může být TČ v zimě kompletně odstaveno (nemůže zamrznout)
 • plnění okruhu chladiva je standardním úkonem při uvedení TČ do provozu kvalifikovaným servisním technikem Brilon CZ

Výhody invertorové technologie ALFEA v porovnání s TČ s konstantními otáčkami kompresoru

 • vyšší energetická účinnost vyjádřená vysokým COP
 • větší rozsah provozních venkovních teplot umožňující snížení teploty bivalence, případně (při vhodném dimenzování jednotky) monovalentní provoz
 • nižší provozní hlučnost
 • nižší hmotnost a rozměry
 • výrazně nižší tvorba námrazy na venkovním výměníku a tím i nižší energetické a časové nároky na odtávání
 • velmi nízký rozběhový proud kompresoru s plynulým náběhem snižuje nároky na předřazený jistič (nižší stálý poplatek za el. energii)
 • udržování provozního napájecího proudu na minimální hodnotě vzhledem k aktuální spotřebě tepla
 • nižší nároky na objem akumulačního zásobníku, který je možno za určitých okolností vynechat


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...