Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

První tepelné čerpadlo v rodinném domě funguje již 20 let

V posledních několika letech se stala tepelná čerpadla v České republice velmi populární. Jen v roce 2010 jich u nás bylo instalováno přibližně 6 500 s celkovým výkonem 82 MW. Zkušenosti s touto technologií jsou ale mnohem delší. V průmyslu se tepelná čerpadla využívala již před rokem 1989 a přesně před dvaceti lety bylo instalováno pravděpodobně první tepelné čerpadlo v rodinném domě v tehdejším Československu.

Zmíněné tepelné čerpadlo bylo dovezeno ze Švédska, kde v té době měli s ekologickými technologiemi největší zkušenosti, a jeho instalace proběhla v rodinném domě nedaleko Prahy. Tepelné čerpadlo zde nahradilo starý kotel na koks. Díky dostatečně velkému pozemku, byl využit jako zdroj energie plošný kolektor dlouhý 450 m, zakopaný 1,5 m pod povrchem zahrady. Tepelné čerpadlo IVT 7010 s výkonem 11 kW v domě zajišťovalo kromě vytápění i celoroční ohřev teplé vody.

Provozní zkušenosti a spolehlivost

Samotné tepelné čerpadlo potřebovalo během dvaceti let pouze minimální servis – měnilo se jen jedno oběhové čerpadlo. Z ostatních komponentů musel být vyměněn přepínací ventil pro ohřev teplé vody a původní ocelový zásobník teplé vody byl vyměněn za kvalitnější nerezový. Kompresor, výměníky, ekvitermní regulace a ostatní hlavní komponenty jsou stále původní.

Plošný kolektor v zahradě funguje také bez problému. Nedošlo k žádnému podchlazení, nebo vyčerpání a jeho výkon je stejný jako před dvaceti lety, protože sluneční energie ho vždy velmi rychle dokáže regenerovat.

Růst cen energií a dosažené úspory

Za dvacet let provozu, tepelné čerpadlo ušetřilo svým majitelům na platbách za energie přibližně 500 až 600 tisíc korun, v závislosti na zdroji tepla, se kterým provozní náklady porovnáváme. U této částky je nutné si uvědomit, že v devadesátých letech byly energie velmi levné a úspory dosahované tepelnými čerpadly, byly výrazně nižší než dnes. Pokud bychom stejně výkonné tepelné čerpadlo nechali v provozu 20 let při dnešních cenách energií, ušetřilo by oproti elektrickému vytápění na platbách za energie více než jeden milion korun.

Graf: provozní náklady domu

Graf ukazuje provozní náklady domu při vytápění elektřinou a tepelným čerpadlem země/voda v letech 1991 až 2011. Z grafu jsou patrné dva hlavní trendy: Zvyšování cen energie pro elektrické vytápění, kdy z původních 0,48 Kč/kWh v roce 1991 vyrostla cena na 2,95 Kč/kWh v roce 2011 (cena obsahuje i paušální platby). Druhým, důležitějším trendem je zvyšování úspory dosažené tepelným čerpadlem. Zatímco v roce 1991 tepelné čerpadlo ušetřilo 7 230 Kč o 20 let později to samé tepelné čerpadlo ve stejném domě dosahuje úspory okolo 50 000 Kč/rok.

Výměny starých tepelných čerpadel

Během několika let u nás budou stovky tepelných čerpadel, která budou mít za sebou 20 a více let provozu. Pro jejich majitele a servisní firmy tak vyvstane otázka, zda tato tepelná čerpadla dále servisovat, nebo je vyměnit za nová. Odpověď je velmi individuální. I dvacet let staré tepelné čerpadlo může mít poměrně dobrý topný faktor, což je dáno tehdy používaným a dnes zakázaným chladivem R22. Samotná výměna tepelného čerpadla přinese snížení spotřeby elektřiny o 10 až 20 %. U těch instalací, kde bylo tepelné čerpadlo dimenzováno na 50 až 60 % tepelné ztráty, lze dosáhnout výraznější úspory instalací výkonnějšího tepelného čerpadla (pokud to primární zdroj dovolí), nebo jeho doplněním o malé tepelné čerpadlo vzduch/vzduch, což je třeba ve Švédsku standardně používané řešení. Při výměnách tepelných čerpadel země/voda se projevuje jedna jejich velká výhoda – snadná modernizace. V kotelně totiž stačí vyměnit pouze samotné tepelné čerpadlo. Plošný kolektor v zahradě zůstane a zcela určitě bude fungovat bez problému dalších 20 let. Modernizace celého systému tepelného čerpadla tak vyjde mnohem levněji, než byla původní pořizovací cena. U tepelných čerpadel vzduch/voda, je obvykle nutné vyměnit kompletně celý systém.

Závěr

V roce 1991 bylo poměrně odvážné si tepelné čerpadlo pořídit a stejně odvážné bylo tepelná čerpadla prodávat a instalovat. Zkušenosti nebyly prakticky žádné a získávání informací v době „před internetem“ bylo dost obtížné. Díky zodpovědnému přístupu firem, které s touto technologií v ČR začínaly, jako VESKOM nebo GEOTERM, dnes patříme ve využívání tepelných čerpadel k velmi úspěšným zemím. Desítky firem, které přišly s tepelnými čerpadly na trh až v minulých několika letech, dnes využívají vybudované dobré pověsti tepelných čerpadel, jejímž základem byla první instalace provedená právě před dvaceti lety.

Zdroj:

  • [1] PRE a.s., 1999 „SAZBY vývoj od roku 1990“
  • [2] Bufka A., 2011 „Tepelná čerpadla v roce 2010 – Výsledky statistického zjišťování“, www.mpo.cz (Energetika a suroviny → Statistika → OZE)
  • [3] Tepelná čerpadla IVT s.r.o., „Software pro výpočet provozních nákladů“, www.cerpadla-ivt.cz
Rodinný dům vytápěný tepelným čerpadlem s plošným kolektorem
Rodinný dům vytápěný tepelným čerpadlem s plošným kolektorem

První tepelné čerpadlo IVT instalované v Československu
První tepelné čerpadlo IVT instalované v Československu

Recenze

Ing. Jan Porkert, RAEN, s.r.o.

Autor článku dokládá na příkladu první instalace tepelného čerpadla do rodinného domku v ČR před 20 lety provozní spolehlivost a životnost jednotlivých komponentů tepelného čerpadla. Dále demonstruje bezproblémový provoz tepelného čerpadla s plochým kolektorem. Součástí hodnocení této konkrétní instalace je vyhodnocení provozních nákladů na vytápění při vzrůstajících cenách elektrické energie v porovnání s elektrickým přímotopným vytápěním. Demonstrovány jsou zde, jak dramatický nárůst ceny elektrické energie mezi sledovanými roky 1991–2011 a to v sazbách pro tepelná čerpadla a v sazbě přímotopné, tak v důsledku i narůstající roční úspora provozních nákladů na vytápění a přípravu teplé vody.

Druhá část článku se zamýšlí nad efektivností výměny starších čerpadel za nová, případně jejich doplněním o čerpadla typu vzduch/vzduch.

English Synopsis
The first heat pump in family house has been working for 20 years

Article provides information about first installed heat pump in family houses in the Czech republic. Author shows the growth in operating costs a savings over the last 20 years.

 
 
Reklama