Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zajímavé řešení využití tepelných čerpadel G-TERM v rodinném domě Lbín

V objektu je instalováno podlahové a stropní vytápění a chlazení systémem využívajícím kapilární rohože. Do systému je napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem o výkonu 14 kW. Vzhledem k velmi nízké ceně tepla dodávaného tepelným čerpadlem se však její využití omezuje spíše na chvíle večerní pohody a jako záložní zdroj energie.

Tepelné čerpadlo G-TERM DS 5023.3

 • Primární zdroj: suchý vrt 3 × 85 metrů
 • Chladicí výkon:
  • primárním zdrojem    5 kW
  • strojním chlazením 13,8 kW
 • Elektrický příkon: 4,2 kW
 • Tepelná ztráta objektu: 16,1 kW
 • Roční spotřeba tepla na vytápění:   36 100 kWh
 • Roční spotřeba tepla na ohřev vody: 8 300 kWh
 
Rodinný dům Lbín

Vzhledem k odlehlosti objektu a dimenzování elektrické přípojky přicházelo v úvahu pouze vytápění tepelným čerpadlem nebo kotlem na propan-butan.

obr. 2
obr. 3
 • Roční náklady na vytápění a ohřev vody
  • propan butan: 81 000 Kč
  • přímotopy:     60 891 Kč
  • TČ:               19 000 Kč
 • Roční úspora provozních nákladů ve srovnání s kotlem na propan-butan: 62 000 Kč
 • Investice TČ:  580 000 Kč
 • Investice PB: 130 000 Kč
 • Návratnost investice do TČ vůči kotelně na propan-butan: 7,3 roku a navíc klimatizace téměř zdarma.

V objektu je instalováno podlahové a stropní vytápění a chlazení systémem využívajícím kapilární rohože. Do systému je napojena krbová vložka s teplovodním výměníkem o výkonu 14 kW. Vzhledem k velmi nízké ceně tepla dodávaného tepelným čerpadlem se však její využití omezuje spíše na chvíle večerní pohody a jako záložní zdroj energie.

V letních měsících umožňuje chladné médium ze suchých vrtů klimatizovat vnitřní prostory objektu se zanedbatelnými energetickými nároky. V této době nachází tepelné čerpadlo uplatnění zejména pro ohřev vody ve venkovním bazénu.


HENNLICH s.r.o.
logo HENNLICH s.r.o.

Systémy vytápění a chlazení s tepelnými čerpadly Waterkotte - tepelná čerpadla voda/voda, země/voda a vzduch/voda. Aplikace od rodinných domů až po profesionální řešení velkých výkonů v průmyslových objektech, administrativních budovách, hotelích, školách, ...