Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vybíráme tepelné čerpadlo

Na domácí spotřebě energie se z téměř 85 % podílí vytápění a ohřev vody. Protože provozní náklady jsou nezanedbatelné a rok od roku vyšší, úspory energií zůstávají v centru našeho zájmu. Ze všech oblastí nás nejvíce láká využívání alternativních zdrojů energie. Důvody jsou především ekonomické - voda, země, slunce i vítr jsou a i nadále budou zdarma, na rozdíl od jiných zdrojů energie.

Při výběru tepelného čerpadla musíme zohlednit i náklady na instalaci – zemní vrty, případně položení plošných kolektorů. U tepelných čerpadel vzduch / voda tyto náklady odpadají. Pro porovnání provozních nákladů jsme zvolili domácnost, která obývá rodinný dům a roční spotřeba na vytápění je cca 80 GJ.

Na domácí spotřebě energie se z téměř 85 % podílí vytápění a ohřev vody. Protože provozní náklady jsou nezanedbatelné a rok od roku vyšší, úspory energií zůstávají v centru našeho zájmu. Ze všech oblastí nás nejvíce láká využívání alternativních zdrojů energie. Důvody jsou především ekonomické – voda, země, slunce i vítr jsou a i nadále budou zdarma, na rozdíl od jiných zdrojů energie.

Hledání řešení, které by vyhovovalo současným požadavkům, otevírá dveře tepelným čerpadlům. Důvodem je také obecně větší zájem o zachování kvality životního prostředí.

Všechna tepelná čerpadla v podstatě fungují na stejném principu. Někde odebírají energii v podobě tepla a jinde ji vydávají. Pro svůj provoz sice potřebují elektřinu, ale větší podíl výsledně dodávané energie je z přírody. Každé čerpadlo je jinak účinné a účinnost se mění podle podmínek, v nichž čerpadlo pracuje.

 

Podle čeho zvolit typ tepelného čerpadla?

Výběr tepelného čerpadla zpravidla vychází z dispozice pozemku a jeho možností. Při rozhodování musíme zohlednit i náklady na instalaci – zemní vrty, případně položení plošných kolektorů. U tepelných čerpadel vzduch / voda tyto náklady odpadají.

Obr. Tepelné čerpadlo země / voda – plošný kolektor
Obr. Tepelné čerpadlo země / voda – plošný kolektor
Obr. Tepelné čerpadlo vzduch / voda
Obr. Tepelné čerpadlo vzduch / voda
Obr. Tepelné čerpadlo voda / voda – studna
Obr. Tepelné čerpadlo voda / voda – studna
 

Jaká je výše úspor?

Hlavním důvodem, proč uvažujeme o pořízení tepelného čerpadla, jsou očekávané úspory.

Největší úsporu elektřiny můžeme očekávat u tepelných čerpadel, která budou pracovat s co nejnižší teplotou topného média (vody v otopné soustavě).

Ve stávajících objektech jsou stále nejčastěji používaným způsobem vytápění soustavy s otopnými tělesy (radiátory). U tohoto způsobu vytápění je doporučován poměr mezi teplotou vstupní a výstupní vody (teplotní spád) maximálně 55 / 45 °C.

Nejlepší výsledky tepelné čerpadlo vykazuje ve spojení s nízkoteplotními typy vytápění. Typickým představitelem této skupiny je podlahové nebo stěnové vytápění, pro které je zcela dostatečná teplota vody v otopném systému 35 °C, což je pro tepelné čerpadlo optimální. Převedeno na úspory – tepelné čerpadlo v kombinaci s nízkoteplotní otopnou soustavou spotřebuje o 10 až 20 % méně elektřiny.

Správně nadimenzované a instalované tepelné čerpadlo dokáže dům zásobit teplem a pokrýt i spotřebu teplé vody.

Roční provozní náklady na vytápění se po jeho instalaci sníží o 30 až 60 % ve srovnání s využitím zemního plynu nebo přímotopného či akumulačního vytápění.

Pro porovnání provozních nákladů (viz graf) jsme zvolili čtyřčlennou domácnost, která obývá rodinný dům postavený po roce 2008, velikost užitkové plochy je 150 m2. Tato domácnost na vytápění ročně spotřebuje přibližně 80 GJ.

Porovnání provozních nákladů na vytápění
Porovnání provozních nákladů na vytápění

Funkční exponát tepelného čerpadla

Funkční exponát tepelného čerpadla v Centru energetického poradenství PRE
Funkční exponát tepelného čerpadla v Centru energetického poradenství PRE

V Centru energetického poradenství PRE si mohou návštěvníci prohlédnout funkční exponát tepelného čerpadla, typ vzduch / voda. Odborní poradci bezplatně poskytnou rady či konzultaci k problematice tepelných čerpadel.

K tepelným čerpadlům byla zpracována publikace Tepelná čerpadla – Rady, tipy, informace, která je pro zájemce k dispozici v Centru energtického poradenství PRE, nebo ke stažení na našich webových stránkách).

 

Závěr

Problematika tepelných čerpadel obecně je velmi široké téma a v Centru energetického poradenství PRE jí věnujeme zvýšenou pozornost a neustále za vás sleduje nejnovější trendy v této oblasti. Přijďte se k nám zdarma poradit nejenom o tepelných čerpadlech.

Těšíme se na vaši návštěvu.


A-Z energetické služby na klíč od PRE
logo A-Z energetické služby na klíč od PRE

Společnost PREměření, a. s., a je dceřinou společnosti Pražská energetika, a. s., a patří do Skupiny PRE. PREměření zajišťuje kompletní energetické služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu včetně jejich financování. Nabídka je určena pro byty, rodinné ...