Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vlastnosti tepelných čerpadel Atlantic (II)

Z 1 kWh dodané elektrické energie vyrobí Alfea 3 až 5 kWh tepla. Tím výrazně šetří náklady na vytápění objektu a ohřev teplé vody. K dosažení maximálních úspor je nutné použít nízkoteplotní topný systém a zásobník TV s velkou teplosměnnou plochou.

Dlouhá životnost

Patentovaný výměník Alfea v sobě kombinuje dvě zásadní výhody v jednom: Velkoplošný koaxiální měděný výměník umístěný v akumulačním nerezovém zásobníku. Ve srovnání s klasickým deskovým je koaxiální výměník odolnější proti zanášení. Použitý měděný materiál velmi dobře přenáší teplo, navíc je vnější i vnitřní povrch výměníku opatřen rastrem pro zvětšení teplosměnné plochy. Akumulační zásobník má zásadní význam při procesu odmrazování výparníku. Stálá 25litrová zásoba topné vody je také vhodná pro hydraulické vyrovnání podmínek na straně výroby i spotřeby tepla, přestože Alfea pracuje s modulací výkonu 10–100 % a přesně kopíruje požadavek topného systému.

 
 • nerezová akumulační nádoba s koaxiálním měděným výměníkem
 • nehrozí zanesení výměníku
 • k dispozici je neustále připravená topná voda
 • malá tlaková ztráta
 

Široký pracovní rozsah

Díky invertorové technologii a vstřikování chladiva je zaručen široký pracovní rozsah. V zimě je možné vytápět a ohřívat teplou vodu hluboko pod bodem mrazu, až do venkovní teploty −20 °C. Naopak v létě využijeme předností tepelného čerpadla až do venkovní teploty +35 °C. Vedle ohřevu teplé vody se nabízí i účinnější funkce chlazení.

 

Vysoká účinnost


Mezi topnými systémy, které jsou na trhu k dispozici, představuje tepelné čerpadlo nejekologičtější zdroj tepelné energie. Vysoká účinnost je zaručena nejmodernější technologií získávání nízkoteplotní energie venkovního vzduchu – invertorové technologie a přesného řízení okruhu chladiva.

 

Excelentní výkon

Nová technologie vstřikování chladiva

Část chladiva prochází by-passem přímo do kompresoru (vyhne se výparníku) a zvýší teplotu par chladiva proti běžnému chladícímu okruhu. Kompresor je opatřen vstřikovacím portem.


Modely Excellia S splňují požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků. Dosažení většího výkonu s vyšší teplotou topné vody je možné díky technologii vstřikování chladiva. Excellia pracuje s teplotou až 60 °C. Využijeme ji například u starších topných systémů nebo pro komfortnější ohřev teplé vody. Větší výkon při nízkých venkovních teplotách zajišťuje provoz tepelného čerpadla i bez použití náhradního zdroje. Excellia dále pracuje při širším rozsahu venkovních teplot, v rozmezí −20 °C až +35 °C. Navýšení horní meze umožňuje v letních měsících větší využití Excellie pro ohřev teplé vody, ale zároveň nabízí i účinnější funkci chlazení domácnosti.

Vysoká teplota výstupní vody 60 °C se udrží až do −20 °C venkovní teploty bez nutnosti použití záložního zdroje tepla.
Vysoká teplota výstupní vody 60 °C se udrží až do −20 °C venkovní teploty bez nutnosti použití záložního zdroje tepla.
 

Chytré a intuitivní ovládání


Ekvitermní regulace tepelných čerpadel nabízí všechny možnosti tepelného komfortu, které se řídí přesně podle potřeb a přání uživatele v průběhu dne.

 

Komplexní regulace

Pokud potřebujeme rozšířit topný systém o další zdroje spotřebiče či funkce jednoduše doplníme regulační systém TČ o další regulátor řady Albatros2 RVS.


Regulační systém je možné doplnit o prostorové přístroje QAA55 (korekce teploty prostoru) a QAA75 (programování a korekce teploty prostoru) nebo prostorový přístroj QAA78 (programování a korekce teploty prostoru).

Inteligentní řízení


TČ Alfea je standardně vybaveno regulátorem RVS 41.813 s těmito funkcemi:

 • provozní a bezpečnostní stavy TČ
 • ohřev TV (včetně ochrany proti legionele)
 • řízení bivalentního (doplňkového) zdroje
 • ekvitermní regulace 2 topných okruhů s možností připojení prostorového přístroje
 • připojení okruhu chlazení
  (volitelné příslušenství)
 • komunikace se zařízeními dalších výrobců (např. Geminox)
 • další funkce lze získat připojením regulátorů řady Albatros2 RVS
 

Tepelná pohoda

Ekvitermní regulace

Ekvitermní regulátor přímo reguluje teplotu topné vody a teplota prostoru je pouze důsledkem. Teplota topné vody se odvozuje od venkovní teploty na základě topné křivky. Aby nedocházelo k překotné regulaci, regulátor aktuální venkovní teplotu utlumuje v závislosti na setrvačnosti budovy a vytváří tzv. geometrickou venkovní teplotu.

 

V aplikacích, kde TČ v zimním období není schopno dosáhnout tepelné pohody prostoru (zejména u stávajících TO), se systém doplňuje o další zdroj tepla (kondenzační kotel, krbová vložka, solární ohřev atd.).

 

Nízké provozní náklady

Roční náklady na provoz topného systému
Roční náklady na provoz topného systému
Zdroj: Internetový portál TZB-info – porovnání nákladů na vytápění podle druhu paliva

Spotřeba primární energie pro výrobu 100 % tepla
Spotřeba primární energie pro výrobu 100 % tepla

Tepelná čerpadla využívají teplo z okolního prostředí. Jak vyplývá z výpočtu COP, z 1 kWh dodané elektrické energie vyrobí Alfea 3 až 5 kWh tepla. Tím výrazně šetří náklady na vytápění objektu a ohřev teplé vody. V tabulce naleznete přehled nákladů v porovnání s dalšími běžně používanými zdroji tepla. K dosažení maximálních úspor je nutné použít nízkoteplotní topný systém a zásobník TV s velkou teplosměnnou plochou. V opačném případě hrozí riziko, že se deklarovaných úspor nedosáhne! Konstrukce tepelných čerpadel Alfea nabízí soubor nejmodernějších technologií, přinášejících nízké provozní náklady.

 • inverterová technologie – modulace výkonu zdroje
 • velkoplošný koaxiální výměník Alfea
 • široký pracovní rozsah při venkovních teplotách −20 °C až +35 °C
 • technologie vstřikování chladiva (platí pro typovou řadu Excellia)
 • ekvitermní regulace Siemens

Vedle přímé úspory použití tepelného čerpadla Alfea je možné dodatečně snížit náklady na provoz celé domácnosti formou výhodné sazby elektrické energie.


Brilon a.s.
logo Brilon a.s.

Společnost Brilon nabízí špičkovou techniku pro vytápění a ohřev teplé vody pro český a slovenský trh. Přehled sortimentu: tepelná čerpadla, kondenzační kotle pro rodinné a bytové domy, zásobníky TV, plastové systémy odvodů spalin, ventilační systémy ...