Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tepelná čerpadla v roce 2010

Výsledky statistického zjišťování

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) provedlo na počátku roku 2011 pravidelné statistické šetření, na jehož základě lze zpřesnit odhad o dodávce a instalaci tepelných čerpadel v roce 2010. Z dostupných informací vyplývá, že v roce 2010 bylo na český trh dodáno zhruba 6 564 tepelných čerpadel o celkovém výkonu cca 82 MW.

V rámci šetření byly zjišťovány počty dodaných tepelných čerpadel, jejich instalovaný výkon a průměrný topný faktor.
Instalovaný výkon a průměrný provozní topný faktor se uváděl při následujících podmínkách:Při šetření za rok 2010 bylo osloveno 83 firem. Šetření se zúčastnilo 31 firem, ostatní na dotazník nereagovaly. Pro srovnání – v roce předchozím bylo osloveno 68 firem a odpovědělo jich 28. V roce 2008 bylo osloveno 41 a odpovědělo pouze 17 firem. Šetření se pro rok 2010 zúčastnily tyto firmy (v abecedním pořadí).

ATREA s.r.o. • BARX ENERGY s.r.o. • Bosch Termotechnika s.r.o. • Brilon CZ a.s. • Climatec Group a.s. • CS-MTRADE s.r.o. • Daikin Airconditioning CE CZ spol. s r.o. • Ekomont spol. s.r.o. • Hennlich Industrietechnik spol. s r.o. • HICOP s.r.o. • JESY, s. r. o. • Josef Stuchlík • KLIMA–CLASSIC s.r.o. • Klimatizace s.r.o. • Kostečka invest a.s. • KUFI INT s.r.o. • MBC tepelná čerpadla, s.r.o. • MVM-ECO.cz, s.r.o. • NIBE CZ, DZD Dražice - strojírna s.r.o. • Pavel Kupka SPE TECH • PZP komplet a.s. • ReguCon s.r.o. • REGULUS spol. s r. o. • REHAU s.r.o. • REMKO s.r.o. • STIEBEL ELTRON, s. r. o. • TC MACH, s.r.o. • TEPELNÁ ČERPADLA IVT s.r.o. • TERMO KOMFORT, s. r. o. • Vaillant Group Czech s.r.o. • VIESSMANN, spol. s r.o.
Tyto firmy dodaly v roce 2010 na český trh celkem 4 726 tepelných čerpadel. Dopočet za firmy, které se šetření nezúčastnily, byl proveden na základě porovnání s daty o přiznaných podporách ze SFŽP.

Celkem by tedy měly být na český trh v roce 2010 dodány zhruba 6 564 tepelných čerpadel.

Dodávka tepelných čerpadel na trh podle typu (vybrané firmy):


V případě tepelných čerpadel vzduch-vzduch byly vykázány pouze takové jednotky, které byly určeny primárně k vytápění. Jejich obvykle nižší průměrný instalovaný výkon je dán instalací v objektech s nízkou tepelnou ztrátou. Vedle toho je dodáván větší počet klimatizací (tepelných čerpadel vzduch-vzduch), které však neslouží jako hlavní zdroj vytápění v objektu. Tyto instalace nebyly do této statistiky zařazeny. Tepelná čerpadla v kategorii jiné obsahují typ „odpadní vzduch-voda“. U kategorie voda-voda je průměrný výkon zkreslený velkými instalacemi.

Skutečně instalovaná tepelná čerpadla podle sektoru (vybrané firmy)


Odhad celkové dodávky tepelných čerpadel v roce 2010


Tento odhad celkové dodávky je však nutno brát s rezervou. Zlepšení všech provedených odhadů lze provést pouze dvěma cestami. Nejvhodnější by bylo samozřejmě přesvědčit i zbývající firmy na trhu ke spolupráci. Druhou cestou je zpřesnění odhadů v případě, že bude ze státních podpor dotováno více tepelných čerpadel v domácnostech – statistická chyba se tím bude úměrně zmenšovat.

K tématu tepelných čerpadel čtěte na TZB-info:

Hrubý vývoj počtu tepelných čerpadel (od roku 2002 počet odběratelů v sazbách pro TČ; data MPO)


Další podrobnosti, např. vývoj počtu odběratelů v sazbách pro tepelná čerpadla, tepelná čerpadla podpořená ze státních prostředků v celé studii na stránkách MPO.

 
 
Reklama