Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Zkušenosti s ekonomikou provozu vytápění panelového domu tepelnými čerpadly vs. CZT

Porovnání reálných čísel

V ČR je v současnosti více než 4,5 mil. bytových jednotek. Drtivá většina z nich je napojena na dálkové zásobování teplem. Cena tepla každoročně roste. Tento nezvratný fakt je pro velkou část obyvatel těchto bytů velice nepříjemný. Tepelná čerpadla představují řešení.

Zvyšování cen energií

Tepelná čerpadla AC Heating pro bytové domy
Obr. 1 – Graf růstu cen tepla v jednotlivých lokalitách ČR
 

V grafu na obr. 1 je ukázka růstu cen tepla z centrálního zásobování teplem (CZT) ve vybraných lokalitách. Vzorek ukazuje tendenci za poslední tři roky. K tomuto růstu, který je v průměru (v celé ČR) cca 6%, se letos přidalo ještě zvýšení sazby DPH o 4 %. Sazba DPH se bude pravděpodobně zdvihat ještě v následujícím roce.

Proto si klade stále více bytových družstev či sdružení vlastníků otázku, zda by bylo možné snížit náklady za vytápění a ohřev TUV v jejich domě. Na to existuje krátká odpověď: „Ano.“

Konkrétní data z konkrétní instalace

V tomto článku se budeme věnovat konkrétnímu porovnání vytápění jednoho bytového domu v severních Čechách. Tento dům má 28 bytových jednotek, 4 nadzemní podlaží a 2 vchody. Tepelná ztráta po zateplení je spočítána dle auditu na 50 kW a denní spotřeba TUV činní necelých 2000 litrů. Roční potřeba tepelné energie činní tedy cca 400 GJ na vytápění a cca 160 GJ na ohřev TUV.

Podle vyúčtování z posledního roku před instalací technologie tepelných čerpadel, kdy již bylo provedeno zateplení pláště a výměna oken, vycházela spotřeba tepla na vytápění 430 GJ a 190 GJ pro ohřev TUV. Celková cena za dodané teplo činila 316 000 Kč.

Po instalaci tepelných čerpadel je spotřeba tepla v jednom kalendářním roce na vytápění 350 GJ a na ohřev TUV 168 GJ. Celková spotřeba elektřiny celé technologie (tepelná čerpadla, oběhová čerpadla, elektrický ohřev zásobníků TUV pro desinfekční sanitaci, záložní elektrokotle) činila 65 MWh. Kompletní náklady na provoz takovéto kotelny byly 160 000 Kč s DPH 20 %. To jsou veškeré náklady na teplo pro panelový bytový dům těchto parametrů!

Tepelná čerpadla AC Heating pro bytové domy
Obr 2.: Propojovací vedení je nenápadně vedeno ve fasádě

Obr 3.: Tepelná čerpadla jsou umístěná na střeše domu
Tepelná čerpadla AC Heating pro bytové domy
Obr.4.: Kotelna s vnitřními moduly tepelných čerpadel a zásobníky na TUV.

Úspora není jen v nižší ceně za GJ tepla

Z výše uvedených skutečností vyplývá fakt, že pokud má bytový dům autonomní výtopnu, spotřebuje méně energie, než bylo v předchozím roce fakturováno od CZT. Úspora za vytápění neleží jen ve snížené ceně za vyrobený GJ, ale také na skutečnosti, že bytový dům je zcela samostatná jednotka a platí pouze skutečně spotřebovanou energii. Veškeré teplo, které systém vyrobí, zůstává v domě a pouze správce systému může zasáhnout nebo ovlivnit množství dodávaného tepla. Systémy AC Heating s regulací xCC navíc umožňují dálkovou správu a stálou optimalizaci na základě automatického sledování dat z provozu každého jednotlivého zdroje.

Tepelná čerpadla AC Heating pro bytové domy
Obr. 5: Měření spotřeby a dodaného tepla
Tepelná čerpadla AC Heating pro bytové domy
Obr. 6: Stavová obrazovka řídicího systému xCC

Nezávislost na cenách energií

Tepelná čerpadla AC Heating pro bytové domy
Obr. 7 – Tendence nákladů na vytápění a ohřev TUV (predikce) – dodávka CZT vs. tepelné čerpadlo

Bytový dům je jinak ve své podstatě obětí finanční politiky daného dodavatele tepla a nemůže s tím nic udělat. Jak bylo již řečeno, ceny energií stále rostou. Roste cena tepla z dálkových výtopen, roste cena plynu, ale roste i elektřina, která je nezbytnou součástí pro chod každé výtopny. Pokud se ale zamyslíme nad faktem, že tepelné čerpadlo spotřebovává pouze 1/3 energie z elektrické sítě a zbylou část dodává (2/3) z okolního prostředí, zdražování se pak dotkne spotřebitele pouze z menší části (1/3). Pokud stoupne cena za teplo z CZT např. o 30 %, o 30 % pak vzrostou náklady na provoz domu. Stoupne-li plyn o 30 %, opět vzrostou náklady o 30 %. Ale zdraží-li elektřinu o 30 % (protože růst cen energií je svázaný), cena za teplo vyrobené tepelným čerpadlem stoupne pouze o 10 %. Názorněji je to vidět v grafu na obr. 2, který počítá s každoročním navýšením cen energií o 6 % (dlouhodobý průměr).

Návratnost investice

Stálá eskalace cen energií se instalováním tepelného čerpadla projeví u bytového domu jen částečně. Návratnost takovýchto systémů bývá obvykle 4 roky až 7 let (záleží na stávající ceně tepla). V případě, že se započítá ještě zvyšování sazby DPH, návratnost je ještě rychlejší. Cena za otop tepelným čerpadlem již zahrnuje náklady na elektřinu, která je distribuována s vyšší sazbou DPH. Výše následných úspor mezi CZT a tepelným čerpadlem se po zvýšení sazby DPH ještě zvýší.

Jeví-li se v dnešní době, že návratnost systému s tepelným čerpadlem je zajímavá, v následujících letech bude výrazně zajímavější. Vždyť už dnes jsou v České Republice lokality, kde se cena 1 GJ tepla blíží hranici 1000 Kč! Každý si potom sám spočítá, kolik by ročně mohl ušetřit, kdyby uměl 1 GJ tepla vyrobit za 330 Kč včetně DPH 20 %.

Jak postupovat

V případě zájmuo tuto problematiku je nutné provést konkrétní cenový návrh na instalaci výtopny s tepelným čerpadlem ve Vašem bytovém domě. Součástí musí být také podrobná ekonomická analýza, aby bylo možné jednoznačně posoudit návratnost a úspory na jednotlivé byty nebo m² bytového prostoru. Rozhodnutí je třeba učinit na základě skutečných čísel a jasných podkladů. Velmi důležitý je přirozeně i výběr solidního dodavatele, který musí mít pro akci tohoto rozsahu odpovídající zkušenosti. V každém případě je nezbytné, nechat si ukázat od realizační firmy podobné instalace s referencemi stávajících uživatelů.

Za tým AC Heating - tepelná čerpadla s inventorem
Ing. Michal Fiala
info@ac-heating.cz
777 211 408
www.ac-heating.cz


AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem
logo AC Heating - tepelná čerpadla s invertorem

Společnost KUFI INT je česká firma, která vyrábí a instaluje tepelná čerpadla AC Heating Convert AW. Naše tepelná čerpadla vytápí rodinné domy, bytové domy, školy, školky, administrativní budovy a průmyslové haly. Máme za sebou stovky instalací tepelných ...