Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Tepelné čerpadlo jako účinný lék na zdražení energií v roce 2013

Trend navyšování cen energií bude pokračovat i v roce 2013. Hovoří se zhruba o 3% zdražení. Tepelné čerpadlo v rodinném domě zajistí vytápění a ohřev vody za velmi nízkou cenu a s vysokým komfortem obsluhy. Přitom už zdaleka nejde o drahou a luxusní záležitost, při dnešních cenách energií se vám investice do tepelného čerpadla vrátí v rozmezí 5–9 let.

Tepelné čerpadlo je vysoce úsporným a moderním zdrojem tepla, který může závislost na cenách energií snížit. Shrnuli jsme pro vás několik základních výhod tepelných čerpadel.

Snížení nákladů na vytápění a ohřev vody

Úspory v nákladech na provoz rodinného domu jsou hlavním důvodem, proč si lidé tepelná čerpadla pořizují. Tato zařízení totiž dokážou výrazně snížit náklady na vytápění a ohřev vody. „Zatímco roční náklady na topení a ohřev teplé vody konvenčním plynovým kotlem se podle našich statistik pohybují v rodinném domě běžně okolo 40 000 Kč, v případě využití kvalitního tepelného čerpadla klesnou tyto náklady pod 20 000 Kč. Další významné úspory se potom dosáhne díky nižší sazbě za elektřinu pro celý dům,“ uvedl Ivo Zabloudil, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá technickým zařízením budov a také instalací tepelných čerpadel.

Možnost získání dotací

Provoz tepelného čerpadla je velmi šetrný k životnímu prostředí. Tepelné čerpadlo sice pro svůj chod potřebuje elektrickou energii, dokáže však poskytnout až pětkrát více tepla, než činí jeho spotřeba elektřiny. Právě pro svůj úsporný provoz je na pořízení tepelného čerpadla často možné získat finanční dotaci. Například v roce 2013 opět poběží dotační program Zelená úsporám. Pokud navíc koupi tepelného čerpadla spojíte s dalšími úpravami pro snížení energetické náročnosti domu, můžete získat od státu finanční podporu.

Popis vnitřní jednotky
Popis vnitřní jednotky

Krátká doba návratnosti

Díky úspornému provozu se investice do tepelného čerpadla rychle vrátí. Při zateplení rodinného domu a pořízení tepelného čerpadla se náklady na vytápění a ohřev vody mohou snížit natolik, že úspory přesáhnou i splátky případného úvěru na pořízení čerpadla. Náklady na tepelné čerpadlo v ceně 200 000 Kč se obvykle vrátí v horizontu 5–9 let. Do kalkulací je ale nutné zahrnout všechny náklady. Pokud budete používat tepelné čerpadlo typu země–voda, které využívá energii ze země, musíte počítat i s náklady na vrt nebo na vybudování zemního kolektoru, odkud zařízení teplo čerpá. Naopak tepelné čerpadlo typu vzduch–voda další náklady na instalaci nevyžaduje.

Menší závislost na cenách energií

Instalací tepelného čerpadla se vaše domácnost stane méně závislou na cenách energií. Při pominutí spotřeby plynu na vaření, nemusíte v rodinném rozpočtu příliš kalkulovat s jeho neustále kolísajícími cenami. Úsporně totiž topíte a rovněž ohříváte vodu. Pro ekonomicky výhodný provoz navíc můžete využít specializovaného dvoutarifu D56d, který majitelům tepelných čerpadel umožňuje 22 hodin denně odebírat elektřinu s nízkou sazbou za kilowatthodinu. Tepelné čerpadlo lze navíc zapojit do dalších úsporných technologií, jakými jsou například solární systémy pro ohřev vody. Tím energetické náklady na vytápění a ohřev teplé užitkové vody snížíte ještě více.

Komfortní provoz a vhodnost kombinace s podlahovým vytápěním

Starosti s revizemi plynových kotlů či přikládáním uhlí nebo pelet do kotlů na tuhá paliva u tepelného čerpadla nezažijete. Nehrozí u něj únik ani exploze plynu. Rovněž se vyhnete skladování tuhých paliv a sledování technického stavu vašeho komína. Pro tepelná čerpadla je ideální kombinace s podlahovým vytápěním. Vytápění podlahou má totiž pro nasazení tepelného čerpadla velmi příznivé vlastnosti, co se týká tepelného spádu. Ten určuje rozdíl teplot na vstupu a výstupu z teplovodního potrubí. Pro zachování co nejúspornějšího provozu a komfortu obsluhy tepelného čerpadla doporučujeme však jeho volbu konzultovat s odborníky. Ne všechna tepelná čerpadla se totiž hodí pro konkrétní instalace.

Modelový příklad návratnosti tepelného čerpadla, zdroj informací ENBRA

Rodinný dům, tepelné ztráty 10 kW, vysokoteplotní radiátory, rodina o 3 členech s vanou a sprchou

Investiční náklady na tepelné čerpadlo:
Rotex HPSU Hitemp 11kW – vnitřní jednotka126 182 Kč
Rotex HPSU Hitemp 11kW – venkovní jednotka88 237 Kč
Chladivové propojení5 000 Kč
Montáž chladivového potrubí2 000 Kč
Uvedení do provozu8 000 Kč
Napojení na OS + elektroinstalace10 000  Kč
Investiční náklady celkem:239 419 Kč

Provozní úspora oproti stávajícímu plynovému kotli:
Roční úspora na vytápění a přípravu teplé vody22 000 Kč
Roční úspora na elektřině pro ostatní spotřebiče12 000 Kč
Roční úspora celkem:34 000 Kč

Prostá návratnost:

7 let

Druhy tepelných čerpadel podle využívaných zdrojů tepla
Typ tepelného čerpadlaOdkud se čerpá teplo
voda–vodaze spodní nebo povrchové vody
země–voda (zemní vrt)z vrtu v hloubce pod povrchem
země–voda (zemní kolektor)z plochy venkovního pozemku
vzduch–voda (venkovní)z venkovního vzduchu
vzduch–voda (odpadní)z vypouštěného vnitřního vzduchu v rekuperační jednotce
vzduch–vzduchz venkovního vzduchu, klimatizace

ENBRA, a.s.
logo ENBRA, a.s.

ENBRA, to je topení, chlazení a měření spotřeby vody. Dodáme Vám to, co potřebujete, nejlépe, jak umíme. Jsme jednička na trhu vodoměrů, jsme v první trojce na trhu měřičů tepla, rozumíme metrologii, umíme vyřešit vytápění i chlazení.