Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Slavnostní zahájení provozu Akademie tepelných čerpadel

Dne 25. 2. 2013 byl na centrále společnosti NEPA v Brně slavnostně zahájen provoz Akademie tepelných čerpadel. Jedná se o nově zřízené školicí středisko zaměřené na tepelná čerpadla SINCLAIR. Toto středisko je vybavené zcela funkčním topným systémem, který propojuje tepelná čerpadla S-THERM+, S-THERM, kombinovanou akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV, fan coily, radiátory a podlahové vytápění.

Tepelná čerpadla Sinclair NEPA

Mezi ukázkami se také nachází zcela funkční elektrická a řídicí skříň S-THERM+ napojená na venkovní jednotku, kde lze vyzkoušet ruční spuštění ventilátoru, a průřez samostatného ohřívače TUV. Na těchto vzorcích si můžete vyzkoušet funkčnost a prohlédnout vnitřní strukturu jednotlivých částí systému. Tepelné čerpadlo S-THERM+ je připojeno na diagnostický počítač, který monitoruje chod TČ a na výstupních grafech lze zobrazit veškeré sledované parametry tepelného čerpadla.

Akademii tepelných čerpadel během prvního školení navštívil prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc., vedoucí Odboru termomechaniky a techniky prostředí při Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Právě ve spolupráci s Odborem termomechaniky a techniky prostředí a dále Ústavem technických zařízení budov na Fakultě stavební probíhal výzkum a vývoj výparníku venkovní jednotky tepelného čerpadla S-THERM+.

Na Akademii tepelných čerpadel probíhají pravidelná školení stávajících i budoucích montážních a servisních partnerů. Tato školení vás podrobně seznámí s vysokoteplotním tepelným čerpadlem SINCLAIR S-THERM+.

Tepelná čerpadla Sinclair NEPAProbíhající školení tepelných čerpadel vzduch-voda SINCLAIR S-THERM+ v Akademii tepelných čerpadel

Obsahem těchto školení je:

  • představení modelové řady S-THERM+, SWH a akumulačních nádrží
  • vysvětlení principu EVI, popis chladicího okruhu a komponentů TČ
  • seznámení s technickými parametry, vysvětlení ovládání a řízení
  • způsob instalace, servisování a údržby
  • doporučení prvků topného okruhu a způsob jejich použití
  • ukázka tří charakteristických hydraulických systémů
  • praktická ukázka zapojení TČ
  • možnost vyzkoušení ovládání, nastavení
  • v případě (ne)příznivého počasí praktická ukázka odmrazení
  • praktická ukázka chybového hlášení

Během výkladu i po něm je vyhrazen prostor pro upřesnění technických záležitostí, otázky a diskuzi. K dispozici jsou veškeré doprovodné materiály, každý účastník obdrží servisní tištěné manuály a ostatní podklady ke každému z produktů, které jsou předmětem prezentace. Na závěr každého školení bude každému z účastníků předán certifikát.

Po skončení programu mají návštěvníci samozřejmě také možnost konzultace dalších produktů značky SINCLAIR s našimi kolegy z obchodního či technického oddělení.

O probíhajících školeních a aktuálních termínech budete informováni mimo jiné prostřednictvím Kalendáře akcí na TZB-info (Podrobný výběr, Zaměření: Vytápění).

Tepelná čerpadla Sinclair NEPA
Školicí středisko NEPA – pohled na venkovní jednotku SINCLAIR S-THERM+ s ventilátorem napojenou na unikátní český řídicí systém SMART SINCLAIR, podlahové topení
Tepelná čerpadla Sinclair NEPA
Školicí středisko NEPA – pohled na vnitřní jednotku SINCLAIR S-THERM+ napojenou na kombinovanou akumulační nádrž s průtočným ohřevem TUV

V případě zájmu o toto školení nás stačí kontaktovat na výše uvedených kontaktech. Odpověď s návrhem termínu školení nebo s požadovanými informacemi obdržíte v nejkratší možné době.

Ocenění tepelného čerpadla S-THERM+

Technické parametry a dokumenty ke stažení

Více o vysokoteplotním tepelném čerpadle S-THERM+

Tepelná čerpadla Sinclair NEPA
Návštěva prof. Ing. Miroslava Jíchy, CSc., vedoucího Odboru termomechaniky a techniky prostředí (Energetický ústav, VUT Brno) v Akademii tepelných čerpadel SINCLAIR S-THERM+
Tepelná čerpadla Sinclair NEPA
Praktická ukázka funkčnosti topného systému SINCLAIR S-THERM+

SINCLAIR Global Group, s.r.o.
logo SINCLAIR Global Group, s.r.o.

SINCLAIR Global Group, s.r.o. se soustřeďuje na produktovou oblast klimatizační techniky, tepelných čerpadel a LED osvětlení. Hlavním cílem značky SINCLAIR je přinést pohodlí do života lidí naší modré planety a zároveň chránit životní prostředí.