Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Češi jsou na začátku topné sezóny výrazně klidnější než loni

Obavy Čechů z inflace kontinuálně klesají. Meziroční pokles cen vnímají zejména u potravin a nákladů na bydlení včetně energií. Dopady cen energií na rozpočet domácností jsou menší, než samy očekávaly.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Polovina Čechů očekává růst cen energií

Podle výzkumu Ipsos Consumer Sentiment Tracker zůstává inflace největší obavou české populace, aktuálně to uvádí 49 %. Obavy z inflace kulminovaly v červnu 2022 (64 %), od té doby však kontinuálně klesají. Češi se dále obávají chudoby a sociální nerovnosti (32 %) a také mezinárodního válečného konfliktu (28 %). Meziroční pokles cen vnímají spotřebitelé zejména u potravin a také nákladů na bydlení včetně energií.

I přes pokles cen však nadále panuje obava z dalšího vývoje cen energií. Polovina populace očekává, že ceny energií porostou, konkrétně 14 % očekává výrazný růst, 35 % mírný růst.


I přes pokles cen panuje u části domácností obava z dalšího zdražování. Je to jedna z hlavních motivací domácnosti realizovat další úsporná opatření.

Domácnosti proto nadále plánují realizovat opatření k úspoře energií. Nějaká opatření již realizovala polovina domácností, nejčastěji se jednalo o výměnu spotřebičů a žárovek za úspornější, šetření s energiemi či realizaci některých stavebních úprav. Pětina domácností má již jasnou představu, jaká konkrétní úsporná opatření budou realizovat, další pětina zatím o konkrétních opatřeních jasno nemá. 12 % domácností neplánuje žádná úsporná opatření.

Přes 80 % domácností je připraveno do úsporných opatření investovat, pětina naopak investovat ochotná není.
V porovnání se situací před rokem vidíme, že se situace v domácnostech zklidňuje. Výše záloh za energie již nepředstavuje tak výrazný zásah do běžného chodu domácnosti. Pocit nejistoty a obavy z růstu cen energií však trvají,“ říká Michal Straka, analytik společnosti Ipsos.

Z průzkumu i z požadavků našich zákazníků vyplývá, že se lidé úsporným opatřením stále věnují a zajímají se o ně. Zákazníci začínají zvažovat také náročnější investice do systematických řešení, která zajistí dlouhodobou úsporu. Od dodavatelů očekávají cílené poradenství, které je celým procesem provede, proto připravujeme další vylepšení naší ČEZ Akademie a poradenských setkání se zákazníky přímo v našich pobočkách. Vzhledem k tomu, že největší bariérou pro realizaci investic jsou finance, chceme spolupracovat s bankami a stavebními spořitelnami na společném řešení,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.


Více než 2/3 domácností už jsou rozhodnuty, jaká opatření budou realizovat nebo již realizovaly, pětina se stále rozhoduje

Možnost financování energetických úspor prostřednictvím úvěrů ze stavebního spoření nastínil Michael Pupala, generální ředitel Modré pyramidy stavební spořitelny ze skupiny KB: „Ve spolupráci s ČEZ Prodej a dalšími partnery chceme nabídnout zákazníkům komplexní službu, která jim pomůže s návrhem a realizací úsporných opatření na míru konkrétní nemovitosti včetně zajištění výhodného financování v kombinaci s dostupnými dotačními tituly.“

Dopady na rozpočet domácností jsou mírnější

Od ledna 2023 ubylo zákazníků, kterým jejich dodavatel oznámil zvýšení zálohy za energie, naopak vzrostl podíl těch, kteří mají zálohy nižší, případně stejné. Vyšší zálohy na elektřinu oznámil dodavatel 38 % domácností (v lednu 2023 to bylo 53 %), u plynu se zvýšily zálohy 27 % domácností (v lednu 2023 to bylo 47 %). Klesá také částka, o kterou byly případné zálohy navýšeny. Asi desetině domácností dodavatel elektřiny i plynu naopak oznámil snížení záloh.

Dopady případných vyšších záloh na ekonomickou situaci domácností jsou mírnější než v lednu 2023. Klesá počet domácností, které musely kvůli vyšším zálohám omezovat některé aktivity, naopak roste podíl domácností, které jsou změnou záloh ovlivněny málo nebo vůbec. Přesto lidé vyhledávají stabilitu, což se odráží v rostoucí oblibě fixovaných produktů, fixace energií preferuje 45 % respondentů.

Výzkum Jak české domácnosti zvládají ceny energií byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, respondentem byla osoba rozhodující o dodavateli energií. Velikost vzorku byla 1 036 respondentů. Sběr dat probíhal pomocí Ipsos online panelu Populace.cz v termínu srpen–září 2023. Výzkum byl realizován pro společnost ČEZ.
Výzkum Ipsos Consumer Sentiment Tracker je realizován na reprezentativním vzorku populace 18–65 let kvartálně vždy poslední týden daného kvartálu. Poslední vlna byla realizována v září 2023, dotázáno bylo 1000 respondentů pomocí Ipsos online panelu Populace.cz.

 
 
Reklama