Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Obavy domácností z dalšího růstu nákladů na bydlení poklesly

V oblasti cen energií zvládají domácnosti situaci lépe, než samy v červnu 2022 očekávaly. Podle výzkumu Ipsos Consumer Sentiment Tracker poklesly obavy domácností z dalšího růstu cen.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Klesají obavy z rostoucích cen, ale zájem o informace o efektivních úsporách trvá

Podle výzkumu Ipsos Consumer Sentiment Tracker poklesly obavy domácností z dalšího růstu cen. V příštích třech měsících očekává rostoucí výdaje na domácnost 59 % Čechů, což je o 6 p.b. méně než v září 2022 a nejméně od listopadu 2021. Ačkoli náklady na bydlení patří mezi oblasti, kde se lidé obávají růstu cen nejvíce, došlo i zde od září 2022 k poklesu obav.

„V polovině loňského roku, kdy byla situace v důsledku války na Ukrajině a začínající energetické krize velmi nejistá, panovaly poměrně vysoké obavy domácností ze zvládnutí situace. Dnes vidíme, že přijatá opatření nejen v podobě zastropování cen, ale i úsporných opatření na straně domácností, vedla ke stabilizaci situace. Nicméně stále je zde segment zejména nízkopříjmových domácností, na který měla situace výrazný dopad a jejichž očekávání do budoucna jsou ve srovnání se zbytkem populace více negativní,“ říká k výsledkům** Michal Straka, analytik společnosti Ipsos.

Zhodnocení

V oblasti cen energií zvládají domácnosti situaci lépe, než samy v červnu 2022 očekávaly. Tehdy kvůli růstu cen energií očekávalo výrazný negativní zásah do rodinného rozpočtu 38 % českých domácností.
Pokud se dnes podíváme na domácnosti, kterým byly zálohy za energie změněny, výrazně negativní dopad uvádělo 11 % domácností. Naopak žádný nebo jen malý dopad očekávalo pouze 8 % domácností, ve skutečnosti se situace nedotkla nebo dotkla málo 44 % domácností. Největší obavy panují v segmentu nízkopříjmových domácností*. Výrazně negativní dopad na rozpočet očekávalo 58 % domácností, v aktuálním výzkumu uvádí reálný dopad 27 % domácností.

Nějaká úsporná opatření realizovalo 55 % domácností, dalších 17 % je plánuje.


Další očekávání

Do budoucna se výrazného dopadu vyšších cen energií obává 18 % domácností, v segmentu nízkopříjmových domácností jsou obavy větší (35 %). Od června 2022 vzrostl ze 40 % na 59 % zájem o poskytování informací ze strany dodavatele, neboť lidé očekávají konkrétní a detailní informace o úsporách.

„Řada zákazníků se už zorientovala v základních úsporných opatřeních, stoupá ale počet těch, kteří očekávají detailnější rady od dodavatelů. Jde jak o domácnosti, které se nyní chystají na realizaci konkrétních úspor, tak o domácnosti, které už je provádějí a chtějí se ujistit, že se vydaly správnou cestou,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.


ČEZ Prodej spustil sérii kurzů pro všechny zájemce o nejrůznější energeticky úsporná opatření

Tyto energetické kurzy poběží celý letošní rok a přihlásit se do nich může každý. Už do prvního kurzu, který začal, se zaregistrovalo 16 000 zájemců. Další se budou týkat například instalace fotovoltaik, energetické náročnosti nemovitostí nebo žádostí o podporu od Ministerstva práce a sociálních věcí.

„I my jsme velmi rádi, že se podařilo ukázat na zbytečné plýtvání a dále zákazníci začali dělat úsporná opatření. Situace ale není ideální. Jsme národ kutilů, a tak se lidé do řady opatření pustili svépomocí. V kritické době byl nedostatek technologií a montážních firem a občas vidíme, že některé kroky jsou kontraproduktivní. K řadě instalací se bude třeba vrátit. I to je jedním z důvodů, proč se podílíme na ČEZ Akademii. Chceme lidem poskytnout možnost konzultovat vše s nejlepšími odborníky na trhu,“ vysvětluje ředitelka TZB-info Dagmar Kopačková.

Poradna při finanční tísni

Větší zájem o mentoring při realizaci úsporných opatření má zejména střední třída a nízkopříjmové domácnosti.
„Měsíčně k nám přijde zhruba 800 nových klientů se žádostí o pomoc. Dopad současné energetické krize na domácnosti možná nebyl až tak velký, jak jsme se obávali, přesto je inflace, včetně cen energií asi tím hlavním tématem, které naše klienty trápí. Právě prevence a zvyšování finanční a energetické gramotnosti jsou velmi důležité, abychom dosáhli stavu, kdy bude klesat počet lidí, kteří naši pomoc potřebují,“ uzavírá ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal.


* K určení segmentu nízkopříjmová domácnost došlo srovnáním hraničního příjmu, příjmu domácnosti a počtu dospělých/dětí v domácnosti. Příklad: rodina s dvěma malými dětmi – čistý příjem 30 000 Kč, bez dětí 22 000 Kč.

** Výzkum Jak české domácnosti zvládají ceny energií byl realizován na reprezentativním vzorku populace ČR starší 18 let, respondentem byla osoba rozhodující o dodavateli energií. V lednu 2023 bylo dotázáno 5 005 respondentů, v červnu 2022 bylo dotázáno 5 076 respondentů. Sběr dat probíhal pomocí Ipsos online panelu Populace.cz. Výzkum byl realizován pro společnost ČEZ.

 
 
Reklama