Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Revitalizace tepelného hospodářství v Ústavu péče o matku a dítě v Praze Podolí metodou EPC

Ústav pro péči o matku a dítě prováděl ve smyslu schválení ministerstvem zdravotnictví modernizaci otopného systému metodou EPC. Zhotovitelem díla byla na základě výsledků veřejné soutěže společnost Siemens. V rámci akce byla realizována přestavba kotlů v kotelně z parních na teplovodní, instalovány teplovodní rozvody do nově vybudovaných předávacích stanic jednotlivých budov A, B, C, D a administrativní budovy. Byla instalována nová desková otopná tělesa s termostatickými ventily a hlavicemi. Celý systém je řízen regulací Siemens Desigo PX a je monitorován na dispečerském pracovišti.

  • Nahrazení původní parní kotelny novým teplovodním zdrojem
  • Instalace pěti tlakově závislých předávacích stanic pro ÚT a přípravu TV
  • Instalace nového otopného systému v hlavní a administrativní budově
  • Zavedení kompletního systému měření a regulace typu Siemens Desigo PX
  • Optimalizace provozu podle časového využití budov
  • Dálkový monitoring všech částí systému a energetické manažerství
  • Zajištění financování: investiční úvěr poskytnutý společností Siemens, splácení z dosažených úspor bez nutnosti vynaložit vlastní prostředky objednatele


Zákazník:
ÚPMD, příspěvková organizace MZ

Objem zakázky:
14,5 mil. Kč bez DPH

Garantované úspory po 7,5 letech:
17,1 mil. Kč bez DPH

Náklady na výrobu tepla:

  • před realizací projektu: 5,99 mil. Kč bez DPH
  • po realizaci projektu: 3,7 mil. Kč bez DPH

Termín realizace:
2004

Místo realizace zakázky:
Praha, Česká republika

Vyjádření zákazníka:

Nový systém přinesl nejen zaručené úspory, ale i "víceúspory". Z nich bylo hrazeno nejen další vylepšení technologií, ale pořízen i mamografický přístroj. Pro pracovníky ÚPMD je spolupráce se společností Siemens velice přínosná, protože je možné s jedním partnerem řešit dodávky a instalace širokého okruhu, stavebních technologických celků i zdravotní techniky.

Ing. Ludmila Vlašaná
technický náměstek ÚPMD

 
 
Reklama