Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Stropní chlazení/vytápění REHAU v paláci DRN

Systém stropního vytápění/chlazení REHAU respektuje estetickou funkci pohledového betonu a současně požadavek nenarušovat vnitřní prostor radiátory.

Projekty současných komerčních a administrativních budov jsou navrhovány s důrazem na co nejvyšší míru ohleduplnosti k životnímu prostředí. K tomuto hledisku se přidává požadavek na maximální komfort uvnitř objektu a minimální energetické náklady. Výjimkou nejsou budovy s plnou energetickou soběstačností. Takový cíl vyžaduje mnohostranná technická řešení, z nichž nejdůležitější je způsob vytápění a chlazení. V poslední době se stále více prosazují systémy temperování stropních betonových konstrukcí, které jednak pracují v nízkoteplotním režimu, jenž dovoluje efektivně využívat alternativní zdroje energií, jako jsou tepelná čerpadla a současně tak nabídnou uživatelům nesrovnatelně zdravější prostředí bez agresivních klimatizací a víření vzduchu v místnostech.

Palác DRN kombinuje nevšední architekturu a špičkovou technologii

U projektů, které charakterizuje invenční architektura, je důležité najít takovou optimální cestu, která bude respektovat všechny zásadní požadavky investora a současně vyřeší některé technické rozporuplnosti dané například provozem nebo vnitřním uspořádáním. Příkladem je palác DRN na Národní třídě v Praze, u něhož významnou roli hraje pohledový beton včetně stropních konstrukcí a nevšední uspořádání objektu s prosklenou fasádou a zpřístupněným balkonem. Polyfunkční dům s originálním názvem DRN byl postaven na rohu ulic Národní a Mikulandské v Praze. Architektonický návrh dokázal citlivě propojit historii se současnou moderní architekturou, aniž by došlo k potlačení významu jedné nebo druhé strany. Autorem projektu je tým Stanislava Fialy, investorem společnost SEBRE a stavitelem firma HINTON, a. s. Základní konstrukci objektu tvoří klasický betonový skelet s kulatými sloupy, instalačními a komunikačními jádry. Charakteristickou vlastností DRNU je originální zpracování pohledového betonu, které lze najít prakticky v celém objektu včetně garáží. Jsou to například různě zpracované povrchy stropních desek, do betonu vložené artefakty starého zdiva, barevné pigmenty v betonu apod. U projektu DRN byl zvolen systém stropního vytápění/chlazení REHAU, který respektoval jednak estetickou funkci pohledového betonu a současně požadavek nenarušovat vnitřní prostor radiátory apod. Autorem návrhu TZB budovy byla společnost Růžička a partneři s.r.o. Zde se plně uplatnila filozofie systému, která umožňuje, aby objekt přes noc naakumuloval chlad (teplo) a v průběhu dne jej předal do interiéru a připravil nájemcům příjemné klimatické prostředí.
Efekt kostela

Tepelné poměry stropního systému vytápění/chlazení nosných betonových konstrukcí od společnosti REHAU lze přirovnat k tepelným procesům historických budov. Veřejnosti je dobře je znám efekt příjemně chladného prostředí v horkých dnech, což je dáno schopností termické akumulace (vysoká měrná tepelná kapacita) mohutných zdí (někde až metr silných) kostelů, hradů či zámků. Přesně tuto vlastnost využívá systém REHAU BKT, který prostřednictvím rozvodů trubek zabudovaných do betonového stropu předává, respektive odebírá teplo betonové konstrukci, která pak naakumulované teplo předává dál do místností. Trubkami proudí podle potřeby studená nebo teplá voda. Systém pracuje bez velkých výkyvů s nízkými teplotami, které se blíží prostorovým hodnotám v místnostech, a díky tomu je dosaženo vysoce hospodárného provozu.
Alternativní způsoby pokládky

Pro vytápění/chlazení betonových stropních konstrukcí systém REHAU používá potrubí RAUTHERM S, které je vyráběno ze zesítěného polyetylenu PE-Xa, a to o průměru 17 x 2,0 respektive 20 x 2,0. Potrubí se vyznačuje vysokou spolehlivostí, odolností a pevností. Vlastní pokládku je možné realizovat dvěma způsoby, přičemž rozhodnutí je závislé na velikosti a půdorysu budovy. Trubky a tepelné okruhy se pokládají přímo na místě, nebo jsou používány tzv. BKT moduly, u kterých jsou trubky připevněny již předem na nosné rohoži v jednoduchém nebo dvojitém meandru, jak tomu bylo u paláce DRN. Dvojitý meandr zajišťuje celoplošně rovnoměrnější rozložení tepelného výkonu v ploše konstrukce. BKT moduly jsou dodávány v roztečích VA 15 nebo VA 20 cm. Instalace BKT je prováděna mezi spodní a horní armovací rohož, přičemž překrytí trubky je  100 mm, maximální chladicí výkon BKT 69 W/2 (15, 17, 26 °C) a systém se vyznačuje relativně pomalou reakcí 10 W/2h, tj. cca změna teploty povrchu je cca 1 °C za hodinu. Alternativní možností je systém pokládky oBKT, u kterého je trubka vložena pod spodní armovací výztuž s menší roztečí VA 7,5 nebo 15 cm a menším průměrem – 14 x 1,5 mm. Překrytí trubky je pouhých 15–17 mm. Výsledkem je větší chladicí výkon, tzn. až 92 W/2 (15, 17, 26 °C), rychlejší reakce a změna povrchové teploty: cca 2 °C za hodinu. V objektu DRN je využito převážně oBKT pro kanceláře a BKT pro střední trakt.
Bezkondenzační provoz

Jedním z klíčových momentů realizace REHAU systému v paláci DRN byl návrh pokládky BKT, neboť v průběhu stavby nebylo ještě jasné uspořádání prostoru a proto se muselo přistoupit k takovému řešení, aby bylo možné dopřát budoucím nájemníkům možnost regulace tepelné pohody dle vlastních potřeb. Rozložení tepelných okruhů bylo nastaveno s ohledem na předpokládané rozdělení prostoru příčkami. V rámci navrženého členění byly navrženy pro každou minimální uvažovanou kancelář kruhové niky ve stropní konstrukci, umožňující vyvedení přívodního potrubí vytápění a chlazení z podlahy vyššího podlaží do této niky a instalaci uzavíracích a regulačních armatur samostatně pro jednotlivé uvažované kanceláře. Přepínání mezi chlazením a vytápěním v každé kanceláři, pokud tepelné čerpadlo pracuje v režimu umožňujícím chladit i topit zároveň, je řešeno přepínáním oBKT mezi přívodem chladu a tepla pomocí tzv. 6-ti cestných elektroventilů Belimo ve stropní nice v místě napojení sálavé stropní smyčky na horizontální rozvod vytápění a chlazení..Dalším „technickým oříškem“ bylo vyřešit případný problém s vlhkostí. Skleněná fasáda umožňuje lidem otevřít okno a vyjít na balkon, což byl zásadní požadavek architekta. Návrh vytápění/chlazení musel tuto skutečnost respektovat a tak se musel vypořádat s mezními situacemi danými rozdílem teplot. Když se například okno v teplých dnech otevře, vypíná se systém chlazení a setrvačností dobíhá. Systém chlazení pracuje v tzv. bezkondenzačním provozu, což znamená s vyššími teplotami chladné vody (min 16 až 19 °C), aby nedocházelo vlivem změn teplot ke kondenzaci. Vlhkost hlídají standardně čidla umístěná u oken. Doplníme, že zdrojem tepla je v případě DRNU tepelné čerpadlo s 24 suchými vrty (systém země/voda) pod konstrukcí základové desky v kombinaci se suchým chladičem a plynovou kotelnou, která je doplňkovým zdrojem tepla.

REHAU, s.r.o.
logo REHAU, s.r.o.

Firma REHAU nabízí prémiová řešení na bázi polymerů. Pro oblast TZB dodáváme podlahové a stěnové vytápění/chlazení – trubky a technika spojování, systémové desky, regulace, rozdělovače; rozvody studené a teplé vody - instalace pitné vody, odhlučněná ...