Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vytápění průmyslových hal při použití vzduchových clon Indesse VCI2

Pokud venkovní teploty poklesnou, tedy na podzim a v zimě, je čas, kdy se v největší míře řeší náklady na vytápění výrobních hal a skladovacích objektů.

Náklady na vytápění výrobních hal nebo skladovacích objektů patří v rozpočtech k významnějším položkám a často zatěžují provoz firem víc, než je nezbytně nutné. Přestože majitelé a uživatelé objektů věnují velkou pozornost výběru vhodného zdroje tepla, volbě optimálních tarifů dodavatelů energie a investují nemalé částky do zateplování budov, drahé teplo utíká otevřenými dveřmi či vraty. S ohledem na denní provoz, který běžně neumožňuje mít trvale dveře zavřené, se proto jako zajímavé řešení nabízí pořízení vzduchových clon, instalovaných těsně vedle dveří nebo nad nimi.

Úkolem vzduchových clon je zabránit nežádoucímu vnikání venkovního vzduchu volně otevřenými, nebo otevíratelnými dveřmi či vraty do vnitřního prostoru budov, zpravidla v zimním období, kdy vzduchové clony vnitřní prostor zároveň dotápějí a tím zvyšují komfort vnitřního prostředí. Kromě průvanu tvoří vzduchové clony bariéru i proti prachu, pachům, pylu a drobnému hmyzu. Zjednodušeně lze vzduchové clony označit za „neviditelné“ dveře ze vzduchu.

Vzduchové clony INDESSE VCI2 jsou určeny především pro instalaci do výrobních hal, skladů, logistických center a podobných aplikací.

Součástí konstrukce vzduchové clony INDESSE VCI2 je unikátní optimálně tvarovaný výfuk s jedinečnou technologií, tzv. „STRAW SYSTEM“. Výfuk clony je osazen speciální komponentou - voštinou, která rovnoměrně rozděluje proud vzduchu po celé šíři výfuku. Díky výfuku „STRAW SYSTEM“ je dosaženo maximální laminarizace proudu vzduchu vycházejícího z clony.

Laminární proudění vzduchu je takové proudění, kdy se částice vzduchu pohybují vedle sebe konstantní rychlostí a nemísí se. Využití tohoto efektu je u vzduchových clon velmi důležité především proto, že laminární proud má lepší clonící vlastnosti. Vzduchová clona s výfukem „STRAW SYSTEM“ má mnohem delší dofuk a proud vzduchu si udržuje konstantní rychlost do delší vzdálenosti, než je tomu běžné u srovnatelných typů clon s výfukem používajícím mřížku nebo lamely. Další výhodou je i nižší hlučnost, neboť u laminárního proudu nedochází k víření vzduchu.

Technologii „STRAW SYSTEM“, někdy také nazývanou „Honey-comb chamber“, použila v konstrukci výfuku vzduchových clon firma 2VV jako vůbec první výrobce na světě a použití speciální voštiny má chráněno užitným vzorem.

Vzduchové clony INDESSE VCI2 jsou nabízeny v široké řadě tak, aby byly použitelné v co největším rozsahu aplikací. Je možné je použít pro odclonění otvorů s instalační výškou do 8 m* v případě horizontální instalace nade dveřmi. Nebo pro vertikální instalaci vedle dveří a to pro šířku dveří do 8 m* při jednostranné instalaci, nebo do 12 m* při oboustranné instalaci. Výhodou, důležitou zejména při řetězení clon, je to, že clona má aktivní výfuk po celé své délce, nejsou zde žádná „hluchá“ místa, proud vzduchu je díky optimálnímu rozmístění ventilátorů ve cloně rovnoměrně rozdělen a výfuk není omezován žádnou překážkou.

* vzdálenost, kdy rychlost proudu vzduchu dosahuje 3m/s

Nová generace vzduchových clon INDESSE VCI2 nabízí oproti předchozí řadě i vyšší tepelný výkon. Elektrický ohřev je řešen drátkovými tělesy s technologií ZIG-ZAG, jejichž hlavní předností je okamžitý náběh topného výkonu a při vypnutí okamžité zchlazení. Každé těleso je osazeno vlastním provozním termostatem, což zvyšuje provozní bezpečnost clony nad rámec stanovený normami. Vodní verze je vybavena dvouřadým vodním výměníkem z mědi a hliníkových lamel s technologií „Anti-dust coil“, zabraňující zanášení vodního výměníku.

Vzhledem k tomu, že clony INDESSE VCI2 jsou typicky používány ve větších halách s vyššími vraty, nabízí se v těchto aplikacích výhodné použití tzv. „aktivní varianty“, kdy jako spodní modul je instalována vzduchová clona s ohřevem a jako vrchní modul je použita clona bez ohřevu. Tím je zajištěn teplotní komfort v části, kde dochází k pohybu osob a to s minimálním vynaložením pořizovacích nákladů a nákladů na energie.2VV vzduchové clony jsou dodávány bez regulace.Ke clonám Indesse VCI2 lze dodat moderní a intuitivní regulací AirGENIO, která je schopna efektivně přizpůsobit výkon clony jakémukoli prostředí.

V plně automatickém režimu jsou otáčky ventilátoru a výkon topného výměníku řízeny dle konkrétních podmínek a maximální účinnosti vzduchové clony je dosaženo za minimálních nákladů.

INDESSE VCI2

  • Vzduchový výkon až 19 000 m3/h
  • Provedení s AC motory: vzduchový výkon až 18 500 m3/h
  • Provedení s EC motory: vzduchový výkon až 19 000 m3/h
  • Možnost horizontální i vertikální ventilace
  • Provedení s elektrickým ohřívačem, vodním výměníkem a verze bez ohřívače
  • Provedení v délkách 1,65 m; 2,20 m a 2,75 m
  • Intuitivní regulace AirGENIO
Multi-VAC logo
Multi-VAC spol. s r.o.
E-mail: info@multivac.cz
www.multivac.cz
2VV logo

2VV s.r.o.
E-mail: 2vv@2vv.cz
www.2vv.cz

Multi-VAC spol. s r.o.
logo Multi-VAC spol. s r.o.

Velkoobchod s kompletním sortimentem pro vzduchotechniku a vytápění. Zboží od renomovaných českých i zahraničních dodavatelů. Technická podpora, prezentace výrobků, návrhové programy, e-shop. Sortiment: vzduchové clony, větrací a rekuperační jednotky, ...