Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Budova s fotovoltaikou, baterií a připojením do sítě

Energetický systém pro účinné využití OZE s podporou sítě

Srdečně Vás zveme na přednášky na Aquathermu o pilotním projektu, kde optimalizace stavebního řešení a kombinace s FV umožnila budovu s elektrickým vytápěním klasifikovat jako A - mimořádně úspornou. Přiďte se zeptat na vše, co Vás o tomto projektu zajímá.

Administrativní budova a showroom společnosti Fenix

Čtenáři TZB-info hojně sledují on-line stavbu budovy, která bude sloužít nejen jako nové administrativní centrum společnosti FENIX GROUP a.s., ale v první fázi jako testovací objekt k ověření spolupráce střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „smart grid“.

O projektu

Zahajovací schůzka k pilotnímu projektu: Nový energetický koncept - testovací budova Fenix v Jeseníku
ON-LINE přenos ze stavby objektu a Energetický koncept budoucnosti v praxi

Zajímavosti:
 • Akumulátorové pole umožňuje zvýšit podíl vlastní spotřeby energie FV zdroje
 • Umožní též další služby jak pro provozovatele objektu tak i pro provozovatele sítě
 • Spolupráce více těchto systémů dává nové možnosti v řízení sítě a využití energie

UCEEB do pilotního projektu nabídl mimo jiné i aplikaci Předpověď počasí pro predikování výkonu FV zdroje včetně doplňujících informací pro algoritmus řízení energie v budově (koeficient spolehlivosti, ceny silové energie atd.).

Pro uvedené body je nutno nových přístupů:
 • Komplexní systém lokálního řízení budovy
 • Návaznost na požadavky distributora energie, oboustranná datová komunikace
 • Metody predikce výroby energie z OZE, predikce odběrového profilu
 • Nový model finančního vypořádání a právních vztahů ? (poskytování akumulátorové kapacity atd.)

Cílem projektu je vytvořit vzorový příklad systému s řadou pokročilých funkcí, ověřit technologie, získat zkušeností a reálná data pro demonstraci řešení, důležitá její aplikovatelnost řešení pro nové i současné stavby.


Dovolujeme si Vás pozvat na blok přednášek Nový energetický koncept budov, který se koná:
 • V pátek 4.3.2016
  v rámci oficiálního doprovodného programu veletrhu Aqua-therm Praha 2016

 • 12:30 – 13:30 hod., kongresový sál ve vstupní hale VH2
Téma bylo na Aqua-therm zařazeno vzhledem k velkému zájmu čtenářů na TZB-info. Budete tak mít možnost se nejen seznámit s novinkami v projektu, ale vyslechnout zajímavosti jednotlivých řešení. Těšíme se na Vás.
Program:
 • Představení projektu Ing. Cyril Svozil, Fenix Trading
 • Představení energetického hodnocení budovy – Ing. Miroslav Urban Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
 • Řízení soustavy vzhledem k výrobě elektřiny, distribuční síti i elektrickému vytápění – Ing. Jan Včelák, Ph.D., Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Vstup je na doprovodný program i na veletrh zdarma na základě registrace. Místo v sále si můžete rezervovat při registraci.

Úspory energie, rovnoměrný odběr, stabilita sítě jsou ve výsledku uspořené finanční výdaje pro zúčastněné subjekty
Vlevo: Nový přístup k budově – aktivní prvek energetického systému, vpravo možné provedení

AKTUALNĚ k projektu

Redakce: Účelem Vašeho projektu v rámci stavby nového objektu v Jeseníku je ověřit spolupráci střešních FVE s domovními bateriemi a distribuční „smart grid“ tak, aby byla prokázána výhodnost tohoto řešení pro provozovatele energetické soustavy i pro uživatele.
Vizí je vytvoření podmínek pro vznik nového tarifu (objekty s domovními bateriemi), kdy v dobách nadbytku energie budou baterie dobíjeny za zvýhodněných podmínek ze sítě a v době špiček potom naopak zajistí úplný, čí částečně autonomní provoz objektu. Do pracovní skupiny, která má za úkol vyhodnocovat získané údaje, vyslaly své experty i MPO, MŽP a ERÚ. O informace z projektu projevil zájem i předseda představenstva ČEPS.
Na TZB-info vidělo on-line přenos ze stavby již přes 10 000 čtenářů, ale jak postupuje práce na specifikaci provozních režimů?

Ing. Cyril Svozil, CEO Fenix: "V průběhu dvouletého testování bude sledována nejen energetická účinnost, ale i mikroklimatické podmínky v budově při jednotlivých provozních režimech. Provoz budovy předpokládá 100% využití vlastní energie z FVE (budou sledovány přetoky i odběry ze sítě samostatně po jednotlivých fázích). Řídící software bude vyhodnocovat předpovědi počasí na další den a dle toho nastavovat kapacitu baterie pro dobití ze sítě. Dobíjení bude probíhat po dobu max. 4 hodiny denně a to přerušovaně. Řídící systém poté umožní úplné zastavení dodávek ze sítě a autonomní provoz po dobu 4 hod. denně , alternativně omezený odběr ze sítě na stanovenou max. hodnotu po dobu 6-8 hodin denně. Bude sledována i možnost využití objektu jako aktivního prvku pro řízení tzv. ¼ hod. maxima. Samozřejmostí je možnost autonomního provozu objektu v případě výpadku elektrické energie po dobu 4-8 hodin dle ročního období."

Redakce: Co říkáte na návrh nové tarifní soustavy? Je již tento návrh vstřícný k projektům jako je ten Váš?

Ing. Cyril Svozil, CEO Fenix: "Tzv. jističové tarify se velmi úspěšně zavedly do naší praxe již počátkem 90.tých let v souvislosti s tarify pro elektrické vytápění. Motivovaly zákazníky k tomu, aby spotřebu rozložili do maximální doby a co nejvíce tak využili kapacitu hlavního jističe. Regulační prvky umožňující to, aby instalovaný příkon vysoce překračoval hodnotu hlavního jističe a přesto byl provoz bezpečný a neomezující, dávno existují a jejich ekonomická návratnost je v případě uplatnění jističových tarifů velmi krátká. Obecně pro elektricky vytápěné objekty by byl dopad nové soustavy mírně pozitivní a to právě vzhledem k tomu, že zde jističové sazby existují již 20 let a poměr hlavní jistič – spotřeba energie je již dávno vybalancovaný. Jsem překvapen, že se z ryze technického řešení stala politická otázka, teď již pouze čekám kdy i za chleba budeme platit různé ceny dle naší momentální sociální situace!"

Redakce: Na úvodní schůzce pracovní skupiny jste řekl, že jde také o to vytvořit precedens a otevřít cestu tomuto řešení i do stávajících budov s tím, že projekt je cestou k lepšímu využití a bezpečnosti celé distribuční soustavy. Můžete říci nějaké novinky v tomto směru?

Ing. Cyril Svozil, CEO Fenix: "Použití baterií je možné i bez kombinace s FVE a jejich přidání do soustavy je poměrně jednoduchou záležitostí. Tím se výrazně rozšiřuje možnost jejich využití a nasazení a jeví se tak reálnější vize „vytvoření virtuální přečerpávací elektrárny s účinností 95 %“

Redakce: Dokončení objektu plánujete stále na květen 2016? Jste výjimkou ve stavebnictví, tj. stavíte bez zpoždění a změn? A Jaké technologie jsou již nachystány?

Ing. Cyril Svozil, CEO Fenix: "Ano, výstavbu objektu můžete online sledovat na Vašem i našem webu a v současnosti jsme dokonce v mírném předstihu. Plánovaný termín dokončení bude dodržen!"

Děkuji za rozhovor.
za redakci se ptala Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.

Máte i Vy další otázky? Přijďte se na ně zeptat v pátek na veletrh Aqua-therm Praha do Letňan.

 
 
Reklama