Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zehnder - tradiční výrobce technických zařízení budov

ZVUKOVÝ ZÁZNAM PŘEDNÁŠKY:

Hlavní centrála firmy Zehnder je ve Švýcarsku, ale dnes jde o nadnárodní společnost působící na území celé Evropy, a dále v severní Americe a Číně. Filosofie výrobků v sobě spojuje zdraví, komfort a energetickou efektivnost. Zehnder se zaměřuje na výrobu otopných těles, sálavých stropních panelů pro průmyslové objekty ale i designově náročné rezidenční objekty, řízené větrání a čtvrtým segmentem, v Česku zatím spíše opomíjeným, jsou zařízení pro čištění vzduchu ve skladových areálech.

Počátek výroby radiátorů se datuje do třicátých let minulého století. Na počátku devadesátých let se Zehnder jako jeden mezi prvními zapojil do nastupujícího trendu nízkoenergetických budov, které vyžadují řízené větrání se zpětným získáváním tepla. V roce 1993 se Zehnder účastnil jednoho z pionýrských projektů, to v rámci tvorby švýcarského standardu Minergie, který je zaměřen na výstavbu budov s maximálním vztahem k obnovitelným zdrojům energií, ochraně přírodních zdrojů, udržitelnému vývoji a prezentuje tak nejvyšší energetický standard. Zehnder patří mezi vedoucí členy této platformy.

Na základě poznatků z účasti na řadě projektů byl v roce 2000 uveden na trh ucelený systém pro řízené větrání, tedy nejen vlastní větrací jednotka, ale i potrubí pro rozvod vzduchu, regulace a další. Výrobní kapacita pro tento segment byla získána v Nizozemsku a její současná výroba se pohybuje na úrovni 65 tisíc větracích jednotek pro rezidenční segment ročně. Pod společnost Zehnder patří i značka Paul, které své výrobky nabízí rovněž v Česku.

Logo švýcarského programu Minergie, v jehož rámci působí Zehder. Více o programu http://www.minergie.ch
Logo švýcarského programu Minergie, v jehož rámci působí Zehder.

Roman Šubrt hovořil o problematice větrání.
Proč je nutné větrat, co je předpokladem kvalitního a energeticky málo náročného větrání. Správné větrání podtrhuje příznivé vnímání daného interiéru a podporuje i zdraví lidí. Při větrání s neodvádí jen vydýchaný vzduch se zvýšených obsahem oxidu uhličitého, aby byl nahrazen čerstvým vzduchem z venkovního prostředí. Odvádí se nadměrné vlhkosti, ale například i látky, které se uvolňují z nejrůznějších předmětů v domácnostech, typicky z lakovaných povrchů, plastických hmot, kompozitních materiálů stavebních konstrukcí atd. A nelze pominout odvod radioaktivního radonu, jehož výskyt v podloží domů je v České republice celkem častý.

Poměr ztrát energií při větrání poměrem k celkové potřebě domu roste s tím, jak klesají ztráty tepla unikajícího zdokonalenými stavebními konstrukcemi. V domech navržených v souladu s požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energií NZEB jsou často ztráty z větrání i větší, než potřeba tepla na vytápění. Tedy pokud větrání není řešeno jako řízené, se zpětným získáváním tepla.

Základem návrhu větrání je rozdělení domu na zóny, do kterých je čerstvý vzduch přiváděn a ze kterých je spotřebovaný vzduchu odváděn. A to tak, aby nedocházelo k nežádoucímu pronikání pachů a zvuků.

Aktuální novinkou je jednotka Zehnder ComfoAir Q obsahující mnoho unikátních technických řešení.

Srdcem větrací jednotky je deskový výměník, ve kterém je použito jedinečné řešení různých rozměrů kanálků. Vzduchovými kanálky proto v celé ploše výměníku prochází vzduch rovnoměrně a výměník je tak optimálně využit. Na jednotku navazuje stavebnicový systém dílů, se kterými si snadno poradí instalační firma.

Hygienické a energeticky úsporné větrání, to jsou i vzduchové filtry, systém kontroly zanesení filtrů a signalizace jejich výměny, snímání tlakových poměrů mezi vnějším prostředím a interiérem a odpovídající řízení výkonu ventilátorů, přenos vodních par z odváděného vzduchu v zimě do suchého přiváděného, ochrana pro zamrznutí výměníku, vyregulování proudů vzduchu do místností atd.

Miroslav Váša hovoří o aktuálním stavu a novinkách v sektoru otopných těles.
Velmi oblíbená jsou asymetrická řešení koupelnových těles. Dokonalou funkci vytápění zajišťuje vnitřní konstrukce, kde vlivem vložení dělicího ocelového pásku musí teplonosná látka proudit skrz celou délku každé části tělesa, než těleso opustí. Pro uživatele to znamená nejen záruku potřebného tepelného výkonu, ale i to, že všechny části tělesa jsou teplé, a lze je využít k vysušení ručníku atp.

Technickým unikátem jsou velmi tenká otopná tělesa Vitalo a Folio, jejichž základem je sendvičová hliníková konstrukce plněná grafitem.

Na konstrukčně unikátní řešení navazují varianty běžnějších konstrukcí trubkových sloupkových radiátorů (Charleston vyráběn od roku 1930), těles z plochých profilů atd., u nichž se nemění ani tak vnější vzhled, ale výrobní technologie a tím jsou tato tělesa technicky na mnohem vyšší technické úrovni.

U bytů na pronájem, s úvahou dalšího prodeje, je velmi významné vybavení koupelny. Neboť jedině koupelna z celého bytu bývá obvykle plně vybavená a dojem, který si zájemce o byt odnese z prohlídky koupelny, bývá často rozhodující.

Požadavek na velmi nízkou potřebu tepla lze řešit elektrickými přímotopy Zehnder na vysoké úrovni z pohledu designu, velkého podílu příjemného sálavého tepla a s nízkými povrchovými teplotami těles, na kterých se nehygienicky nepřepaluje případný prach.

O uplatnění sálavých panelů Zehnder hovořila Ivana Hovorková.
Přednosti sálavého vytápění jsou dány tím, že se nejvíce blíží přírodním podmínkám, kdy teplotu okolního vzduchu doplňuje tepelné záření tak, že pociťujeme příjemnou tepelnou pohodu. V budovách k tomu přistupuje fakt dosáhnout stejnou tepelnou pohodu s nižší teplotou vzduchu, což je nejen zdravější, ale především energeticky úspornější s ohledem na případný únik tepla vnějšími stěnami objektu.

Teplovodní sálavé vytápění má řadu provozních výhod. Například jej není potřeba prakticky kontrolovat, jak je to nutné u plynových sálavých zařízení. Navíc je po uvedení do provozu a vyregulování téměř bezúdržbové.

Sálavé vytápění je schopné pracovat velmi dynamicky, což umožňuje zkracovat doby natápění prostoru na požadovaný teploTyto služby se netýkají jen velkých zařízení, ale lze je uplatnit i v případě výkonově malých zařízení. Vyplatí se řádově od minimálního odběru tepla přibližně 1000 až 1200 GJ za rok, nebo od cca 400000 kWh plynu za rok. tní standard a tím šetřit spotřebu tepla.

Již mnoho uživatelů sálavého vytápění realizovaného z panelů Zehnder si oblíbilo i jeho druhou funkci, a to chlazení prostorů. Tento způsob úpravy teplotních poměrů je výhodný tím, že probíhá bez potřeby intenzivního proudění vzduchu, a nebo snižování teplot vzduchu na tak nízké úrovně, které zvyšují počet nespokojených osob. U panelů je jediným omezením přívod teplonosné látky, respektive v tomto případě spíše chladonosné látky, s teplotou ležící nad rosným bodem vzduchu v místnosti, aby na panelech a potrubích nekondenzovaly vodní páry obsažené ve vzduchu.

Základem jsou tři skupiny sálavých panelů, a to pro bytové domy, pro komerční prostory a pro velkoprostorové haly, například sklady aj.

V dalším Ivana Hovorková představuje jednotlivé typy sálavých panelů s ohledem na jejich konkrétní použití, vlastnosti, montážní pokyny atd.