Elektrické přímotopné rohože - nejen jako hlavní zdroj, ale i komfortní doplněk pro vytápění

Datum: 18.4.2005  |  Autor: Ing. Renata Straková  |  Zdroj: firemní podklady FENIX TRADING s.r.o.

Elektrické přímotopné rohože jsou jednou z cest ke komfortnímu vytápění s ohledem na vstupní investiční náklady. Je uvedeno více informací o způsobu a doporučení návrhu a realizace tohoto stále více žádaného systému vytápění.

Na úvod krátce uvedení do problematiky - systémy s elektrickými přímotopnými rohožemi rozlišujeme na:
 • přímotopný (topná rohož ECOFLOOR nebo folie ECOFILM je umístěna bezprostředně pod nášlapnou vrstvou - dlažbou nebo laminátovou podlahou) nebo
 • smíšený (ECOFLOOR je uložen ve vrstvě betonu silné cca 4-5 cm) nebo
 • akumulační (ECOFLOOR je uložen ve vrstvě betonu silné 10-12 cm).
Akumulační systém se z důvodu nízké pružnosti a poměrně problematické regulaci dnes používá již jen ve velmi omezené míře.

Pokud zvolíme koncepci přímotopného nebo smíšeného vytápění, je nutné rozhodnout, zda topná podlaha bude:
 • jediným zdrojem tepla v místnosti nebo
 • doplňkovým zdrojem k jiným topidlům - doplňkové vytápění.
Podle toho volíme velikost plošného příkonu topné rohože ECOFLOOR nebo topné folie ECOFILM.
V případě, že topná podlaha je jediným zdrojem tepla, je příkon jednoznačně určen velikostí použitelné plochy podlahy pro topení a vypočtenou tepelnou ztrátou místnosti. Tento způsob vytápění není vhodný pro obytné místnosti, které mají tepelnou ztrátu vyšší než 0,9 W/m3K (cca 30 W/m3 nebo 80 W/m2 při kubatuře do 100 m3), protože v mrazivých obdobích bude s velkou pravděpodobností docházet k překračování teploty povrchu podlahy nad mez povolenou hygienickými předpisy, nebo systém nebude schopen vytopit místnost na požadovanou teplotu.

V případě doplňkového vytápění je volba plošného příkonu variabilní. V zásadě se snažíme volit spíše nižší hodnoty, samozřejmě s ohledem na charakter místnosti a způsob jejího užívání. V koupelnách volíme hodnoty příkonu vyšší pro zajištění rychlejšího přechodu do ustáleného topného stavu. V místnostech trvale obývaných volíme naopak nízké hodnoty v rozmezí 60-100 W/m2.

Podaří-li se v místnosti s tepelnou ztrátou okolo 1 W/m3K využít celou podlahovou plochu k topení, potom např. při instalaci topné rohože nebo folie s plošným příkonem 60 W/m2 bude činit podíl podlahy asi 60 % požadovaného příkonu.

U lépe izolovaných objektů (tep. ztráta např. 0,7 W/m3K) však naroste podíl příkonu připadajícího na podlahu na 75-100 % (v závislosti na výpočtové venkovní teplotě a požadované teplotě v místnosti).
Do koupelen a chodeb s krytinou z keramických dlažeb se používají topné rohože ECOFLOOR. Do místností s laminátovou podlahou jsou vhodnější folie ECOFILM. V praxi se často osvědčuje využívat pouze menší vybrané části podlahy pro vlastní topení (sedací a jídelní kouty, komunikační a pracovní plochy).

Pro členité, složité plochy je možné využít možnosti výroby atypové rohože ECOFLOOR podle dodaného náčrtu (kotovaný obrys topné plochy). Rovněž lze dodat rohože s nestandardním plošným příkonem.

U topné podlahy jako jediného zdroje tepla v místnosti je příkon jednoznačně určen tepelnou ztrátou a plochou, ve které bude instalováno vytápění.

Řídíme se rámcovým doporučením:
 • podlahy silikátové s dlažbou - místnosti s trvalým pobytem osob 55-100 W/m2
  místnosti s krátkodobým pobytem osob (koupelny, chodby, WC) 50-160 W/m2
 • podlahy laminátové - 80 W/m2
 • podlahy dřevěné - 60 W/m2
V případě, že u celoplošného podlahového vytápění jako jediného zdroje tepla by vypočtený příkon vyvolal překročení horní meze, je nutno provést následující opatření:
 • dodatečné zateplení (v případě, kdy chceme topení zajišťovat pouze tímto zdrojem) nebo
 • instalaci dalšího topidla.
V opačném případě může vést vysoký plošný příkon k překročení povrchové teploty podlahy nad rámec hygienického předpisu tj. 27-28 °C v trvale obývaných místnostech.
Pro místnosti s krátkodobým pobytem osob omezení neplatí. V koupelnách je rámcově doporučeno až 34 °C, v chodbách a WC volíme příkon spíše s ohledem na úspornost provozu.

Podlahové vytápění jako jediný zdroj tepla v objektu se ve spojení s vhodnou regulací stává systémem, který respektuje a dynamicky reaguje na potřeby uživatelů. Ideální je jeho propojení s centrální regulací. V každé místnosti je umístěno podlahové a prostorové čidlo, které předává regulátoru informace o aktuálních teplotách v místnosti. Regulátor je porovná s nastaveným programem a dle potřeby vypíná nebo zapíná topení. Pro každou místnost lze samozřejmě naprogramovat jiný režim, ovládání a programování celého domu se však provádí z jednoho místa. Regulátor je možné ovládat pomocí počítače, mobilním telefonem nebo, pokud máte pevné připojení, třeba přes internet.


Při sériovém propojení nesmí
hodnota proudu přesáhnout 10 A

Při kombinaci dvou systémů vytápění, kdy elektrické podlahové vytápění bude doplňkovým zdrojem a plní převážně funkci komfortní "teplé" podlahy, je vhodnější instalovat do každé místnosti s vytápěnou podlahou nástěnný termostat s podlahovou sondou. Termostat pak pomocí podlahového čidla udržuje podlahu v naprogramovaných časech na požadované teplotě. U použitého termostatu by mělo jít odpojit prostorové čidlo. Vytápění místnosti totiž zajišťuje jiný zdroj tepla (konvektor nebo radiátor), takže pokud použijete pro podlahové vytápění termostat s prostorovým čidlem, teplý vzduch ohřátý radiátorem bude topný prvek v podlaze vypínat a podlaha bude stále studená.
V praxi to vypadá tak, že se podlahová plocha natopí na povrchovou teplotu již zmiňovaných 27-28 °C. Tím, že je v místnosti i jiný zdroj tepla, nedochází k tak výraznému ochlazování povrchu podlahy. Spotřeba elektrické energie je tedy s ohledem na velikost instalovaného výkonu v podlaze minimální. Je přitom zajištěn komfort v podobě temperování podlahy, která se také částečně podílí na krytí tepelných ztrát místnosti.

Další podrobnější informace jsou zaměřeny na podlahové vytápění ECOFILMEM.

Důležité informace pro projektování podlahového vytápění ECOFILM F:
 • pod konstrukcí podlahy musí být provedena hydroizolace zabraňující prostupu vody
 • tepelnou izolaci pod topnou folií doporučujeme položit ve dvou navzájem kolmých vrstvách s přesahy spár
 • topná folie nesmí být položena přes dilatační spáry
 • nepokládat topnou folii pod stabilně zabudované vybavení
 • v místnostech se zvýšenou vlhkostí (koupelny, prádelny apod.) musí být na topnou folii položena ochranná zemnicí deska; ocelové pletivo s oky 20 × 20 cm, nebo Al folie tl. 0,04 mm; zemnicí deska musí být spojena s ochranným vodičem
 • na topnou folii musí být před betonováním položena PE folie tl. do 0,2 mm, s dostatečnými přesahy proti zatečení bet. směsi, okraje vytáhnout na zeď nad úroveň konečné podlahy a patřičně zafixovat ke stěnám
 • betonová vrstva nesmí být vysoušena pomocí přídavného vytápění
 • první zapnutí po řádném vytvrdnutí betonu po 4-6 týdnech
Obecně je topná folie ECOFILM vhodná hlavně do suchých stavebních konstrukcí - pod plovoucí laminátové podlahy nebo do stropních SDK konstrukcí. Při její instalaci do betonu je normou požadováno tolik opatření, že je mnohem jednodušší a praktičtější použít kabelové systémy ECOFLOOR.

Přímotopný podlahový systém ECOFILM F - laminátová podlaha
1 - Laminátová podlaha
2 - Polyetylenová folie
3 - Topná folie ECOFILM F
4 - Izolace (Depron, Saarpor-Polyplan apod.)
5 - Podklad podlahy

Řez betonovou podlahou - typ A
1 - Podkladový beton
2 - Izolace proti vlhkosti
3 - Tepelná izolace
4 - Parotěsná zábrana - PE folie
5 - ECOFILM F
6 - Parotěsná zábrana - PE folie
    7 - Ochranná trubka podlah. sondy
  8 - Krycí betonová vrstva
  9 - Dlažba
10 - Tepelná izolace sloužící i jako dilatační vrstva
11 - Připojovací krabice

Řez dřevěnou podlahou (rekonstrukce) - typ B
1 - Nosná dřevěná konstrukce
2 - Tepelná izolace (ISOVER, ORSIL, ROTAFLEX apod.)
3 - ECOFILM F
4 - Vzduchová mezera (min. 20 mm pro 60 W/m2, min. 40 mm pro 90 W/m2, min. 80 mm pro 120 W/m2)
5 - Podklad pro podlahu (sádrokarton, dřevotříska apod.)
6 - Podlahová krytina

Řez podlahou (rekonstrukce) - typ C
1 - Původní konstrukce podlahy
2 - Folie ECOFILM F
3 - Podlahová deska KNAUF F 145
4 - Nová keramická dlažba

Více informací pro montáž a projektování je uvedeno na www.fenixgroup.cz.

Podle regionálního dodavatele elektrické energie je možné získat při instalaci přímotopných rohoží zvýhodněnou sazbu D 45 s dobou provozu v NT 20 hodin. Ve vysokém tarifu je tento zdroj blokován.

Ve firemních podkladech firmy je řada praktických doporučení, užití a montážních postupů. V nabídce je i speciální set pro domácí pokládku.

 

Hodnotit:  

Datum: 18.4.2005
Autor: Ing. Renata Straková   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39)


Témata 2018

Partner - Vytápíme elektřinou

logo FENIX

Partneři - Vytápění

logo GEMINOX
logo THERMONA
logo ENBRA
logo DANFOSS
logo FV PLAST

Doporučujeme

 
 

Aktuální články na ESTAV.czTradiční český výrobce dveří CAG představí své novinky na veletrhu FOR HABITATNenechte si ujít to nejlepší z FOR HABITAT 2018 a přijďte již tento týden do Letňan!Moderní dům s tradičními prvky a velkou garážíNonstop úklid s robotickým vysavačem Kärcher RC 3