Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Připravované změny v legislativě ke kotlům na tuhá paliva

Zákon o ochraně ovzduší, novela zákona a kontrole kotle a paliva, povinné kontroly technického stavu kotlů

Přinášíme Vám přednášku, která zazněla na Konferenci VYTÁPĚNÍ –INSTALACE 2017. Konferenci pořádal CTI ČR v Hradci Králové na konci února. Mgr. Gadas mluvil o datech MPO a ČSÚ, rozdělení paliv podle domácností, povinných kontrolách a dokladech o nich a způsobilých osobách.

Povinné kontroly dle § 17 odst. 1 písm. h)

 • Spalovací stacionární zdroj od 10 – 300 kW včetně připojený na teplovodní soustavu ústředního vytápění
 • 1. kontrola do konce roku 2016
 • Následně minimálně každé dva roky
 • ORP si může od 1. 1. 2017 vyžádat protokol o kontrole zdroje odborně způsobilou osobou

Doklad o kontrole

 • Formát bude stanoven prováděcím předpisem (novela vyhlášky č. 415/2012)
 • Musí být uveden výsledek kontroly
  - zda je kotel instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a požadavky zákona o ochraně ovzduší
 • Shoda s minimálními emisními požadavky uvedenými v příloze č. 11 zákona o ochraně ovzduší
 • Doporučení (při nalezení nedostatků či potenciálu zlepšení- AKU, regulátor tahu aj.)
 • Zda bylo identifikováno spalování jiného paliva než, které určil výrobce, popř. zda je indikováno spalování odpadu
 • Protokol o kontrole musí provozovatel na vyžádání předložit ORP od 1. ledna 2017
 • Závazná podoba dokladu – od platnosti novely vyhlášky č. 415/2012 Sb. – podzim 2017.

Navržené změny přílohy č. 3

V reakci na časté stížnosti občanů na kvalitu uhlí stanovení maximálního podílu:
 • i. podsítné složky – maximálně 20 %
 • ii. prachu (0 – 5 mm) v podsítné složce – maximálně 10 % z celkové hmotnosti

Nejčastější dotazy na MŽP

 • Vztahuje se povinnost provedení kontroly technického stavu a provozu i na kamna nebo krby?
  Pokud provozujete například krbová kamna, která nejsou určena pro připojení na teplovodní výměník, povinnost provést kontrolu technického stavu a provozu se na Vás nevztahuje.

 • Kolik bude stát kontrola úředníkem v domácnosti s případným odebráním popela a kdo to bude platit?
  Náklad na jednu kontrolu včetně analýzy z kotle se bude pohybovat v řádu jednotek tisíc korun. Rozbor by v takovém případě hradil úřad ORP. V případě prokázaní přestupku se bude hradit z uložené pokuty.

 • Mám doma krbovou vložku s deklarovaným výkonem 4 kW do teplovodního výměníku a 4 kW do okolí sáláním. Vztahuje se na mě povinnost provádět kontrolu?
  Pokud je pro takový zdroj uváděn výkon 4 kW do teplovodního výměníku a 4 kW sáláním do okolí, provede se součet obou výkonů. Ten se poté ještě musí podělit účinností a získá se příkon, který je pro určení povinnosti kontrol důležitý.

 • Vztahuje se povinnost provedení kontroly i na kotel umístěný v rekreačním objektu?
  Zákon neuvádí jakoukoliv výjimku pro rekreační objekty (chaty, chalupy apod.). Pokud je v takovém objektu umístěný zdroj splňující 3 výše uvedené podmínky (pevné palivo, příkon od 10 do 300 kW, připojitelnost na teplovodní soustavu ústředního vytápění), má provozovatel povinnost provést kontrolu technického stavu a provozu takového zdroje.

 • Kotle pořízené z dotace musí snést kontroly již dnes?
  Kotle pořízené v rámci některého z dotačních titulů mohou být podrobeny kontrole již dnes a to v mezích, které jsou stanoveny ve smlouvě o dotaci

Celá přednáška Mgr. Gadase Připravované změny v ochraně ovzduší, novela zákona a kontrola kotle a paliva, povinné kontroly technického stavu kotlů.

 
 
Reklama