Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Generační výměna kotle v rodinném domě

Zpřísnění požadavků na zvýšení energetické účinnosti provozu plynových kotlů prakticky znamená kompletní přechod na kondenzační technologii. Dosud velmi často provozované tzv. turbokotle pro vytápění, případně v kombi provedení i pro průtokovou přípravu teplé vody, jsou postupně nahrazpovány kotly kondenzačními. I v případech, kdy otopná soustava nebyla projektována na plně kondenzační provoz, se prokazuje, že nasazení kondenzačního kotle přinese významné snížení spotřeby plynu. V článku jsou popsány více než roční zkušenosti majitele rodinného domu, který pro generační výměnu zvolil kondenzační kotel zdánlivě jednoduché konstrukce, s průtokovou přípravou teplé vody. Přesto mu zvolené řešení svou úsporností vyhovuje.

Rodinných domů, ale i bytů, ve kterých jsou v provozu nekondenzační typy plynových kotlů, jsou stovky tisíců. Pokud jsou tyto kotle pečlivě a pravidelně servisovány, i přes dobu pořízení, například před rokem 2000, mohou být v relativně dobrém stavu. Jejich provozovatelé si mohou klást otázku, proč je měnit? Při těchto úvahách často zapomínají na fakt, že ceny servisních prací spojených s výměnami opotřebených dílů rostou, že starý kotel nemůže dosáhnout takové hospodárnosti provozu, jako nový kotel vybavený řídicí a regulační technikou na aktuální úrovni. A navíc takový kotel, který jen vlivem využití kondenzace vodních par vznikajících spalováním zemního plynu posune účinnost kotle o přibližně 10 % a k tomu se mohou přidat další procenta z optimalizace procesu spalování plynu a provozního režimu. Nechuť investovat do nového kondenzačního kotle může být někdy generována i obecně převládajícím pocitem, že půjde o investici blížící se částce sto tisíc korun. Popsaný příklad ukazuje, že tyto pocity nejsou dobrý základem k rozhodování.

Pan Tomáš Žanda provozoval ve svém jednopodlažním rodinném domě typu bungalov se 120 m2 obytné plochy v blízkosti Pardubic od roku 1998 plynový turbo kotel e.l.m. leblanc s výkonem 24 kW, který byl pro přípravu teplé vody vybaven 50 litrovým zásobníkem. Rodinný dům má výpočtovou ztrátu okolo 8,3 kW. Výkon kotle pro vytápění byl regulován termostatem v referenční obytné místnosti s týdenním programem. V domě nyní žijí rodiče a jedno z dospělých dětí. V loňském roce, tedy po 18 letech provozu kotle, se pan Žanda rozhodl pro výměnu kotle.

Jako technicky založený typ člověka jsem provoz kotle sledoval a dokázal jsem si poradit i s technickými zásahy, které nevyžadovaly zvláštní odbornou specializaci. Topná sezóna 2015/2016 se pro kotel stala poslední, neboť bylo zřejmé, že se bez zásadní a finančně nákladné výměny některých dílů neobejde. Stál jsem před rozhodnutím, zda zvolit některý z tehdy ještě dostupných turbo kotlů nebo kotel kondenzační. Výběr předchozího kotle jsem konzultoval u odborného velkoobchodu MARO v Pardubicích, a tak jsem se vzhledem ke spokojenosti s předchozím kotlem na velkoobchod MARO obrátil i tentokrát.


Ten, kdo se uvědoměle rozhoduje o nákupu výrobku, od kterého očekává životnost přesahující deset let, si nevybírá jen značku nebo typ výrobku. Na rozhodnutí má vliv úroveň dodavatele, servisní síť, úroveň poradenství a v neposlední řadě i prostředí, ve kterém je u dodavatele přijat a ochota personálu se mu věnovat. Kdyby tomu tak nebylo, tak proč by například prodejci aut investovali tak vysoké částky do prodejních salónů, do školení prodejců?

Za těch přibližně 18 let mezi mými nákupy kotlů se odborný velkoobchod MARO významně změnil. Těžko bych měl důvěru v jejich doporučení, pokud by velkoobchod zůstal na úrovni minulého tisíciletí. Jako zákazníka mne těší, že nakupuji u dodavatele, který se perspektivně rozvíjí, volí výrobky, se kterými bude mít spojeno minimální obchodní riziko reklamací, protože jedině v tom mám jistotu dlouhodobých záruk i já. A přitom vidím, že nejde o přehnaný luxus, na který některé firmy chtějí nalákat zákazníky.

Na otázku, zda volit kotel se zásobníkem nebo s průtokovou přípravou teplé vody, jsou v České republice velmi vyhraněné názory. Bezmyšlenkovitě prosazené instalace kombinovaných kotlů s průtokovou přípravou teplé vody v oblastech se zvýšenou tvrdostí pitné vody se pochopitelně podepsaly na posílení strany preferující zásobníky. Ostatně není se co divit, protože zanesený deskový výměník po dvou, třech letech, je pro provozovatele kombi kotle noční můra. Postupné zanášení výměníku pro přípravu teplé vody je obecně chápáno jako absolutně nežádoucí stav a změnit tento názor na to, že jde o běžný provozní stav, který lze při vhodné konstrukci výměníku a jeho pravidelném servisu trvale udržovat v přípustných mezích, se zatím těžko prosazuje. Dodavatelů, kteří by o tomto problému hovořili otevřeně, je málo.

Náš rodinný dům stojí v oblasti, kde je pitná voda relativně tvrdá. O skvělou, 18 letou životnost předchozího kotle, se pravděpodobně zasloužila i příprava teplé vody v zásobníku. Proto jsem při výběru nového kotle kladl důraz na to, aby se příprava teplé vody nestala limitem životnosti kotle. A pokud bude tento požadavek splněn jako součást pravidelných servisních kontrol, tak stěžejním kamenem volby se stala otázka, zda zvolit kotel se zásobníkem nebo kotel významně rozměrově menší s průtokovou přípravou teplé vody. Při konzultacích u odborného velkoobchodu MARO mně byl doporučen závěsný plynový kondenzační kotel Intergas s výkonem 24 kW pro průtokovou přípravu teplé vody a 5,6 až 18 kW pro vytápění. Otázku způsobu přípravy teplé vody a kapacity přípravy jsme diskutovali velmi podrobně. Volbu průtokové přípravy podpořila i ta skutečnost, že v domě žijeme nyní tři, starší syn se odstěhoval. A pak také potřeba šetřit. Nikoliv jen investiční a provozní náklady spojené s provozem kotle, ale i s ohledem na množství odpadní vody. V našem okolí není kanalizace, a proto využíváme žumpu. Dlouhodobě jsme zvyklí preferovat na spotřebu vody úspornější sprchu. Vanu v koupelně sice máme, ale vážně uvažujeme o jejím odstranění. S průtokovým způsobem ohřevu vody mám také i dlouhodobou osobní zkušenost, neboť jsem více než 20 let bydlel v družstevním bytu vybaveném vedle plynového etážového topení také starou známou plynovou „Karmou“. Ovšem porovnání komfortu ohřevu vody ze 70-tých let minulého století s nyní používaným moderním dává velmi odlišné výsledky a jednoznačně hovoří ve prospěch moderního řešení.

Při volbě kotle je nutné zvážit poměr rozsahu regulace jeho výkonu vzhledem k požadavku na teplo v otopné soustavě, a to nejen při zimních výpočtových podmínkách největšího požadavku na teplo, ale i v podmínkách přechodného období. Špičkové konstrukce kotlů, ve spojení se zásobníkovým způsobem přípravy teplé vody, využívají rozsahu regulace i v poměru 1:10 ke jmenovitému. Tato řešení jsou však investičně, i dvojnásobně dražší. Pokud uživatelé kladou maximální důraz na komplexní úspornost, nejeví se technicky nejdokonalejší řešení jako ekonomicky optimální, i přes jeho vyšší provozní účinnost. Typicky jde o uživatele bytů a RD domů s nízkou tepelnou ztrátou, kde mírné snížení účinnosti kotle dané větším počtem provozních cyklů je vyváženo významně nižší pořizovací cenou a nižšími výdaji na servis.

Velkoobchod MARO nabízí více typů kotlů od různých výrobců, takže k porovnání bylo více variant, aniž by některá z nich měla preferenci. Konečné rozhodnutí padlo ve prospěch kotle Intergas. Tento kotel je v cenově nižší hladině, a tak jsem zprvu očekával nižší technické vlastnosti. Svůj úvodní názor jsem si však záhy opravil při konzultacích. Jediné, kde jsem si nebyl zcela jist, byla dostatečná kapacita teplé vody. Přece jen, 18 let jsme měli kotel se zásobníkem. Výkon 24 kW pro průtokovou přípravu teplé vody je dostatečný pro jeden výtok, pro běžný byt. Vzhledem k našemu úspornému chování a skutečnosti, že v domě trvale žijeme tři, jsem riziko krátkodobého nedostatku teplé vody přijal. V záloze zůstala varianta pozdějšího doplnění kotle o zásobník, i když toto dodatečné řešení by bylo zbytečně drahé. Jinou variantu, a to instalovat kotel s větším výkonem pro přípravu teplé vody, jsem zamítl. V současnosti, kdy máme s kotlem Intergas více než roční zkušenosti, mohu říci, že se v našich podmínkách plně osvědčuje. Až na malé výjimky, které jsme se naučili řešit, například že není možné se současně sprchovat a při tom plně otevřít výtok teplé vody v kuchyni, aniž by došlo k poklesu teploty ve sprše, nemáme problémy. Máme zapnutou funkci komfortního ohřevu vody, která zajišťuje předehřátí výměnku kotle, a tak je dodávka teplé vody velmi rychlá.


Přechod z nekondenzačního kotle, ve kterém je výstupní teplota otopné vody z kotle omezena obvykle jen bezpečnostní hranicí, na kondenzační kotel, který naopak má snahu výstupní teplotu otopné vody udržovat co nejníže, je spojen se snížením podílu sálavé složky předávání tepla do místnosti z otopných těles.

Ačkoliv jsme zůstali u režimu regulace výkonu kotle programovatelným termostatem jen podle vnitřní teploty vzduchu v obývacím pokoji, neboť ekvitermní čidlo nemáme instalováno, tak jsme subjektivně začali pociťovat při stejné teplotě vzduchu mírný chlad. Podle vysvětlení odborníků jde o snížení sálavé složky předávání tepla z našich otopných těles dané úspornou regulací výstupní teploty otopné vody z kotle vzhledem k potřebě udržovat co nejvyšší stupeň kondenzace. Předchozí kotel po zapnutí vyjel s teplotou otopné vody na povolené maximum a po zásahu termostatu vypnul. Dočasně tedy z těles sálalo větší množství tepla než nyní. Četnost těchto dob závisela na cyklování kotle. Toto se nyní s kotlem Intergas neděje, neboť výstupní teplota otopné vody je nastavena významně níže. Jak jsem slyšel od jiných, tak tento individuální pocit po přechodu na kondenzační kotel je velmi běžný. Případné mírné zvýšení žádané vnitřní teploty v místnosti může být řešením.

Generační výměna kotle není jen příležitostí ke zvýšení účinnosti využití zemního plynu, ale i ke zlepšení využití prostoru v domě, bytě.

Vedle technických vlastností, mne zaujal minimální rozměr kotle a velká úspora prostoru po předchozím kotli, když navíc odpadl zásobník teplé vody. Nazývat prostor s jedním kotlem Intergas kotelnou je v podstatě nesmysl. Když se člověk na místnost komplexně podívá, tak i název technická místnost se může jevit až příliš odtažitý. S kotlem jsem současně nekoupil doplňující spodní kryt zakrývající napojení kotle na potrubí. Toto mne dnes mrzí a v nejbližší době, souběžně s pravidelnou servisní prohlídkou, kryt nechám doinstalovat. Výsledný estetický dojem za to stojí.

Čím je dána spokojenost zákazníka? Jde o poměrně složitou vazbu mezi mnoha kritérii. Cena, kvalita, osobní vztah, ochota, vazba mezi představou a skutečností atp. U kotle k tomu zcela jistě patří spokojenost s fakturou za odebraný zemní plyn.

Z pohledu kondenzační techniky, vytápění, přípravy teplé vody, jsem zvolil jednoduché řešení a věřím, že v jednoduchosti je nejen krása, ale i minimum možností k poruše. Zatím nevyužívám ani možnost ekvitermního řízení, přestože je regulace kotle umí. Jedině o tomto zlepšení uvažuji. Nepatřím k lidem, kteří musí mít vše dostupné přes internet. Přestože úprava kotle Intergas na komunikaci přes internet je velmi jednoduchá a cenově příznivá, neuvažuji o ní. Mám rád moderní techniku, zvládl jsem například i kompletní nastavení programovatelného termostatu, což není právě nejjednodušší úloha, ale nepovažuji za rozumné jít až na doraz a podléhat reklamním tvrzením, že bez internetu věcí se nedá žít. Že mohu být s kotlem spokojen, svědčí údaje z faktury za zemní plyn. Pochopitelně, pro přesnost by měly být zohledněny odlišné klimatické podmínky jednotlivých zúčtovacích období, ale pokles celoroční spotřeby zemního plynu při stejném užívání rodinného domu třemi osobami po přechodu na kondenzační kotel Intergas, z cca 17 MW na 14,5 MW, mně za ty investované peníze plně uspokojuje.

Jsem rád, že jsem dal na rady odborníků u velkoobchodu MARO v Pardubicích. Po více než roce provozu mohu potvrdit, že mi neporadili špatně. Drobný nedostatek ke zlepšení se objevil v nastavení kotle. To však beru jako normální, neboť každý dům a jeho uživatelé se svými individuálními vlastnostmi liší. Optimalizaci nastavení chci během následujícího servisního zásahu nechat provést.

Obr. Výřez z faktury za dodávku zemního plynu potvrzuje pokles jeho spotřeby při přechodu z nekondenzačního na kondenzační kotel i v případě, že nejsou plně využity všechny schopnosti kotle
Obr. Výřez z faktury za dodávku zemního plynu potvrzuje pokles jeho spotřeby při přechodu z nekondenzačního na kondenzační kotel i v případě, že nejsou plně využity všechny schopnosti kotle

Upravila redakce TZB-info na základě rozhovoru s panem Tomášem Žandou

 
 
Reklama