Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kdy a proč se odpojit od CZT?

Přechod na vlastní plynovou kotelnu pro bytový objekt má smysl, pokud se návratnost investice pohybuje v řádu pěti až šesti let.

Řada realizovaných kotelen, které jsou v provozu již několik let ukazuje, že je to možné. Důležité je v úvodní rozvaze nezanedbat žádnou nákladovou položku, která s provozem vlastní kotelny souvisí. To znamená i převzít všechny legislativni a smluvní odpovědnosti, které s provozem a údržbou souvisí nebo je svěřit odpovědné firmě za úplatu. O konkrétním přístupu k problematice a vlastních zkušenostech s realizacemi a správou kotelen hovoří Tomáš Vele ze společnosti TEP Jablonec.

 
 
Reklama