Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Spotřeba zemního plynu v 1. a 2. čtvrtletí 2020 podrobněji

V článku jsou podrobnější údaje o vývoji spotřeby zemního plynu a podílů plynárenských společností.

V návaznosti na stručnou zprávu Spotřeba plynu v 1. pololetí klesla o 1,8 % jsou dále uvedeny doplňující podrobnější údaje z podkladů ERÚ.

Spotřebu zemního plynu významně ovlivňuje teplota ovzduší. Průměr za celou ČR je zachycen v následujícím obrázku.

Obr. Skutečná průměrná teplota ovzduší v ČR a dlouhodobý normál
Obr. Skutečná průměrná teplota ovzduší v ČR a dlouhodobý normál
Obr. Celková spotřeba zemního plynu v ČR v průběhu 1. a 2. čtvrtletí 2020
Obr. Celková spotřeba zemního plynu v ČR v průběhu 1. a 2. čtvrtletí 2020

1. čtvrtletí 2020

Celková čtvrtletní spotřeba zemního plynu v ČR dosáhla 3 111 mil. m3 (33 185 GWh), což představuje pokles skutečné spotřeby o 0,6 % proti stejnému období roku 2019. K meziročnímu nárůstu došlo ve sledovaném období pouze v březnu, zbylé měsíce zaznamenaly pokles. Průměrná teplota za celé čtvrtletí byla +2,8 °C, což je o +2,1 °C nad dlouhodobým teplotním normálem. Přepočtená spotřeba na teplotní podmínky dlouhodobého normálu za pomoci dlouhodobého teplotního gradientu spotřeby byla vypočtena na 3 314 mil. m3 (35 350 GWh) s meziročním poklesem o 0,3 %. Z pohledu spotřeby plynu podle kategorií zákazníků dosáhla největšího podílu na celkové spotřebě plynu v hodnoceném čtvrtletí kategorie velkoodběru 39,6 %, následovaná kategorií domácnosti 31,6 %, maloodběru 16,6 %, středního odběru 9,9 % a odběru CNG stanic 0,7 %. Ostatní plyn zahrnující vlastní spotřebu, ztráty, změnu akumulace, vlastní spotřebu výrobců plynu a plyn pro pohon kompresních stanic představoval 1,5 % z celkové spotřeby plynu v ČR.

Maximální denní spotřeba zemního plynu v ČR byla naměřena v úterý 21. ledna při průměrné denní teplotě −2,5 °C, a naopak minimální denní spotřeba v sobotu 28. března při průměrné denní teplotě +7,9 °C.

Obr. Vztah spotřeby zemního plynu a průměrné teploty ovzduší v jednotlivých krajích za 1. čtvrtletí 2020
Obr. Vztah spotřeby zemního plynu a průměrné teploty ovzduší v jednotlivých krajích za 1. čtvrtletí 2020

2. čtvrtletí 2020

Celková čtvrtletní spotřeba zemního plynu v ČR dosáhla 1 471 mil. m3 (15 720 GWh), což představuje pokles skutečné spotřeby o 4,2 % proti stejnému období roku 2019. K meziročnímu nárůstu došlo ve sledovaném období pouze v červnu, zbylé měsíce zaznamenaly pokles. Průměrná teplota za celé čtvrtletí byla +12,4 °C, což je o −0,5 °C pod dlouhodobým teplotním normálem. Přepočtená spotřeba na teplotní podmínky dlouhodobého normálu za pomoci dlouhodobého teplotního gradientu spotřeby byla vypočtena na 1 451 mil. m3 (15 505 GWh) s meziročním poklesem o 8,0 %. Z pohledu spotřeby plynu podle kategorií zákazníků dosáhla největšího podílu na celkové spotřebě plynu v hodnoceném čtvrtletí kategorie velkoodběru 57,2 %, následovaná kategorií domácnosti 20,4 %, maloodběru 10,1 %, středního odběru 8,6 % a odběru CNG stanic 1,4 %. Ostatní plyn zahrnující vlastní spotřebu, ztráty, změnu akumulace, vlastní spotřebu výrobců plynu a plyn pro pohon kompresních stanic představoval 2,3 % z celkové spotřeby plynu v ČR. Maximální denní spotřeba zemního plynu v ČR byla naměřena ve středu 1. dubna při průměrné denní teplotě +0,1 °C, a naopak minimální denní spotřeba v sobotu 13. června při průměrné denní teplotě +14,7 °C.

Obr. Vztah spotřeby zemního plynu a průměrné teploty ovzduší v jednotlivých krajích za 2. čtvrtletí 2020
Obr. Vztah spotřeby zemního plynu a průměrné teploty ovzduší v jednotlivých krajích za 2. čtvrtletí 2020

Tržní podíly plynárenských společností

Obr. Vývoj podílů společností dodávajících zemní plyn na jeho spotřebě za leden 2020
Obr. Vývoj podílů společností dodávajících zemní plyn na jeho spotřebě za únor 2020
Obr. Vývoj podílů společností dodávajících zemní plyn na jeho spotřebě za březen 2020

Obr. Vývoj podílů společností dodávajících zemní plyn na jeho spotřebě za duben 2020
Obr. Vývoj podílů společností dodávajících zemní plyn na jeho spotřebě za květen 2020
Obr. Vývoj podílů společností dodávajících zemní plyn na jeho spotřebě za červen 2020

Obr. Vývoj podílů společností dodávajících zemní plyn na jeho spotřebě za leden až červen 2020

Počet zákazníků z oblastí domácností

V oblasti domácností docházelo během 1. a 2. čtvrtletí 2020 k mírnému úbytku.

Rok 2020 Počet zákazníků – domácnosti
leden 2 618 867
únor 2 617 665
březen 2 616 766
duben 2 615 736
květen 2 614 261
červen 2 614 120

Pozn. Data pro 3. a 4. čtvrtletí roku 2020 vychází z prognózy spotřeby plynu na rok 2020 zpracované v prosinci 2019

 
 
Reklama