Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Kapalný plyn LPG řeší chybějící plynovou přípojku nebo slabý zdroj elektřiny

Zkapalněný plyn je operativně možné distribuovat cisternami, ale i tlakovými láhvemi. Nevyžaduje liniové přípojky vedoucí přes mnoho pozemků k energetické infrastruktuře a tím zásadně zkracuje dobu ke zprovoznění budovy a zjednodušuje stavební řízení.

Velké areály

Nové průmyslové a skladové areály vznikají zpravidla na zelené louce, tedy v místech, kde není rozvinutá energetická infrastruktura. Realizovat liniovou stavbu, tedy přípojku na plynovod nebo odbočku od vysokonapěťového rozvodu elektrické energie, která vede přes mnoho pozemků různých majitelů, nebývá jednoduché. Může to být i důvodem zdržení zprovoznění areálu, finanční ztráty pro developera, investora. Podobné problémy lze dočasně, ale někdy i trvale řešit využitím zkapalněných plynů LPG, respektive propanu. To potvrzují zkušenosti společnosti Tomegas, o kterých hovoří Ing. Petr Vízner, obchodní ředitel.

Zkapalněné plyny, ať už jen čistý propan, nebo směs propan – butan, nejsou zpravidla první volbou pro potencionální zákazníky, kteří hledají ekonomický a současně ekologický způsob vytápění. Většinou je první volbou zemní plyn. Nicméně po zvážení všech souvisejících nákladů se někteří rozhodnou zvolit zkapalněné plyny jako adekvátní náhradu s celou řadou výhod. Zásadní, výše již zmíněnou výhodou, je absence přípojky na obvykle vysokotlaký rozvod zemního plynu, popřípadě tedy i absence regulační tlakové stanice. Odpadá komplikované jednání s vlastníky pozemků, z nichž někteří za souhlas s věcným břemenem, vedením přípojky přes jejich pozemek, požadují i násobky tržní ceny zasažených pozemků.

S výstavbou propanového hospodářství mohou být spojeny velmi nízké investiční náklady, pokud distributor, například společnost Tomegas, poskytne technologii na skladování propanu v rámci ročního nájemného. Tento způsob řeší i případný pozdější přechod na zemní plyn, po dobudování přípojky. Důležité rovněž je, když distributor propanu zajistí provozní revize a zaručí rychlé odstranění případných poruch na poskytnutém zařízení.

V poslední letech jsou velmi dobré zkušenosti s tím, když je na poskytnutých zásobnících plynu instalovaná telemetrie. Toto zařízení sleduje objem uskladněného plynu, je napojeno na dispečink distributora a zákazník nemusí hlídat stav svých zásob. Tuto úlohu se vší zodpovědností plně převezme distributor a operativně, podle smluvených pravidel, zkapalněný plyn doplňuje.


Rodinné domy

I v současné době využívají tisíce majitelů rodinných domů zkapalněné plyny jako zdroj tepelné energie a pozitivní vývoj je vidět u nové výstavby, například v lokalitách dále od obcí. Instalace nejpoužívanějšího zásobníku pro skladování 2,1 tuny propanu pro rodinný domek, což je nejrozšířenější verze, je pochopitelně nesrovnatelně jednodušší než u velkých zásobníků. Stavebník rodinného domu, fyzická osoba, ani nepotřebuje stavební povolení a taková instalace se dá zvládnout v řádu několika hodin. V případě menších odběrů lze využít i ocelová tlakové láhve s náplní až 33 kg plynu. S nimi lze realizovat občasné vytápění rekreačního objektu. Nabízejí se i láhve menší, které se většinou využívají pro plynové sporáky, grily, sálavé zářiče do předzahrádek restaurací, turistické vařiče atd. A nelze opomenout využití LPG i pro pohon automobilů.

Cena

Cena LPG, zkapalněného propanu, se během roku mění. Podle zkušeností Tomegas je obecně platné, že mimosezonní nákup zkapalněného plynu, tedy mimo topnou sezónu, je ve většině případů výhodnější pro zákazníka, a to bez ohledu na velikost jeho odběrů.

Zákazníci s velkými odběry mají k dispozici slevy na odebrané množství v případě aktuálních cen, ale někteří preferují i roční smluvní cenu vzhledem k jednoduššímu plánování nákladů na energie. Takže záleží jen na dohodě mezi zákazníkem a distributorem.

U rodinných domů je možné ušetřit v případě mimosezonního doplnění 10 až 20 % celoročních nákladů na vytápění. Je proto vhodné dobře zvážit velikost zásobníku, aby umožnil předzásobení jen jednou za rok, případně i za dva.

Pomoc s realizací

Pokud se zákazník rozhodne využívat zkapalněný plyn, může mu společnost Tomegas pomoci. Na začátku rozhodovacího procesu navrhne zákazníkovi nejvhodnější způsob konkrétní instalace. K tomu je k dispozici zkušený tým obchodních zástupců, kteří mají dlouholeté zkušenosti při přípravě plánované instalace přímo u zákazníka. Následuje fáze projektu, rozpočtu, jeho odsouhlasení, příprava smlouvy. Pak přijde na řadu vlastní realizace instalace, kterou sice zajištují externí firmy, ale koordinace projektu je však neustále pod kontrolou Tomegas. Z pohledu potřebných tlaků na udržení plynů ve zkapalněné formě je na tom LPG násobně lépe než zemní plyn.

Budoucnost

Zkapalněný plyn nikdy nepatřil mezi primární, většinové zdroje energie. Zpravidla vykrývá z pohledu celostátní bilance okrajové segmenty. V některých případech je nezastupitelný. I proto má podle Petra Víznera před sebou ještě dlouhou budoucnost využití, minimálně stejně dlouho, jako zemní plyn.

 
 
Reklama