Půda - nevyčerpatelný zdroj tepla

Datum: 1.7.2016  |  Autor: Ing. Jan Blažíček, redakce

Čím více se blížíme zemskému jádru, tím více roste teplota podloží. Proto se realizují stále delší a delší hlubinné vrty, s cílem navýšit potenciál zisku tepla pro vytápění. Ale existují i jiné varianty, jak energii půdy využít, stačí vědět, jak na to.

Při hledání odpovědi na otázku, která z možných variant vytápění je nejperspektivnější, je třeba zohlednit řadu faktorů. Především pak ceny jednotlivých energií a jejich pravděpodobný vývoj s ohledem na jejich dostupnost, vyčerpatelnost, enviromentální „čistotu“ a technologický pokrok určující efektivitu jejich využití, a vzápětí samozřejmě investiční náklady na zařízení sloužící k využití dané energie k výrobě tepla. Abychom to neměli moc jednoduché, je nepsaným pravidlem, že to co je ideální z pohledu nákladů nebo vlivu na životní prostředí, bývá pro změnu obtížně dostupné ať už v požadovaném množství, nebo v požadovaném čase. Takže než se nekriticky zamilujeme do energie Slunce nebo do geotermální energie, je s ohledem na předpokládanou vyčerpatelnost osobních finančních zdrojů třeba posoudit návratnost plánované investice a efektivitu jejich využití v té které oblasti a pro ten který účel, tedy pokud není naším cílem fungovat pouze jako jakási pokusná laboratoř, anebo nedisponujeme zdroji v takovém objemu, že čistě ekonomický pohled můžeme směle upozadit.

Jednou z diskutovaných variant současnosti je využívání energie obsažené v zemi, vodě a vzduchu prostřednictvím tepelných čerpadel. Tato oblast aktuálně zažívá velký rozmach díky tomu, že výše uvedené faktory se pro ni vyvíjejí tím správným směrem. Správným by bylo možná lépe napsat v uvozovkách, protože asi nelze očekávat absolutní shodu při hodnocení všech kritérií. Radovat se kupříkladu z toho, že už tepelná čerpadla nejsou řešením pouze pro vyvolené a nadšence, si za situace, kdy jedním z nezanedbatelných prostředků tohoto vývoje je umělé zdražování levných a ekologicky uspokojivých variant, moc nemůžeme. Spravedlivé je ale dodat, že své pro zatraktivnění tepelných čerpadel udělali i výrobci tím, že stále zvyšují jejich technické parametry a čas ukazuje, že kdysi odhadované a logicky těžko ověřitelné údaje o životnosti zařízení, se ukázaly být naprosto realistickými. A když hovoříme o producentech tepelných čerpadel, nelze opomenout ani ty části systému, které jsou sice oku běžného spotřebitele dokonale skryty, ale přesto mají zásadní vliv na celkový výsledek – zemní výměníky tepla.

Způsobů jak energii z půdy získat je více, o vhodnosti konkrétního řešení rozhodují geologické podmínky a rovněž naše prostorové možnosti. O tom, že je to docela věda, se mohli přesvědčit účastníci přednášky pana Milana Trse z firmy GEROtop, která se na vrtání a instalace zemních kolektorů specializuje. Přednáška se okrajově věnuje i dalším oblastem, ve kterých má firma co nabídnout – systémové prostupy, velkoplošné průmyslové vytápění a chlazení, nebo instalační nářadí – ale otázkám týkajících se odběru tepla ze země, byla věnována její stěžejní část.

 

Hodnotit:  

Datum: 1.7.2016
Autor: Ing. Jan Blažíček, redakce   všechny články autoraSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


Projekty 2017

Partneři - Tepelná čerpadla

logo Panasonic
logo SINCLAIR
logo STIEBEL ELTRON
logo PZP
logo MasterTherm
logo REGULUS

Odborný garant

Ing. Tomáš Straka, Ph.D.
Asociace pro využití tepelných čerpadel

Partneři - Vytápění

logo GEMINOX
logo DANFOSS
logo ENBRA
logo THERMONA
logo FV PLAST
logo FENIX
 
 

Aktuální články na ESTAV.czPraha vybrala 12 míst pro výstavbu nových městských bytůHELUZ oslavil 25. výročí novodobé historieNerezové komíny CIKO – moderní varianta odkouřeníPloty ochraňují, krášlí i tvoří hranice. Zapojte se do fotosoutěže!