Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Nový bezplatný program pro výpočet a navrhování technických izolací

KI Tech je nový bezplatný software od Knauf Insulation. Slouží k navrhování a tepelnětechnickému posuzování izolací pro teplovody, horkovody, parovody, rozvody teplé a studené vody, kotelny, zásobníky, vzduchotechniku apod. obecně označované jako technické izolace. Mohou ho snadno využívat specialisté v oboru průmyslových zařízení a TZB i nejširší odborná a laická veřejnost.

„Naším cílem bylo poskytnout každému, kdo pracuje s technickými izolacemi, bezplatný a hlavně přívětivý výpočetní software pro jejich navržení nebo posouzení. Je vhodný pro profesionály i laiky, kteří například potřebují pouze spočítat kolik přidat izolace na horkovod v jejich kotelně, aby na jeho povrchu byla bezpečná teplota,“ říká Jan Kurc, specialista Knauf Insulation.

O KI Tech

Software KI Tech pracuje s aktuální platnou legislativou pro technické izolace, tedy ČSN EN ISO 12 241 a vyhláškou 193/2007 Sb. a bude pravidelně aktualizován. Software obsahuje průběžně aktualizovanou databází technických izolací Knauf Insulation. Databázi materiálů potrubí, zásobníků, médií a vlastností povrchů mohou plně editovat uživatelé podle svých potřeb. Program obsahuje také jednoduchého průvodce pro osvojení si práce s ním.

Výstupní protokol obsahuje veškeré vypočtené mezivýsledky a umožňuje tak snadno pochopit podmínky působení a vlastnosti materiálů, které významně ovlivňují výsledné chování posuzované skladby izolace.

Sotware je zdarma ke stažení na www.knaufinsulation.cz/ki-tech. K jeho aktivaci je nutné vyplnit krátký kontaktní formulář. Přihlašovací údaje zájemce obdrží nejpozději následující pracovní den.

Výhody programu KI Tech

 • Program je bezplatně k dispozici. V průběhu vývoje jsme spolupracovali s celou řadou odborníků z technické praxe.
 • Je určený a snadno použitelný pro nejširší odbornou i laickou veřejnost, není určený pouze pro specialisty v oboru průmyslových zařízení a TZB.
 • Optimalizaci návrhu izolace, včetně protokolu výsledných hodnot máte k dispozici během několika sekund.
 • Program umožňuje použít jednoduchého průvodce, který je strukturovaný po jednotlivých krocích, lze ho používat ihned bez nutnosti studování manuálu.
 • Obsahuje databázi veškerých relevantních vlastností izolačních materiálů Knauf Insulation.
 • Výstup programu obsahuje veškeré vypočtené hodnoty a umožňuje tak snadno pochopit podmínky a vlastnosti, které zásadně ovlivňují výsledné chování posuzované skladby.
 • Program umožňuje dopočítat tloušťku druhé vrstvy izolace pro případ dodatečného doplnění izolace ve druhé vrstvě.
 • Program používá aktuálně platnou legislativu a bude společností Knauf Insulation průběžně aktualizován.

Co tento program umí

Výpočty

 1. Izolace kruhového potrubí pro různá média
  1. Výpočet minimální tloušťky izolace pro prevenci kondenzace na povrchu
  2. Výpočet minimální tloušťky izolace splňující požadavky vyhlášky 193/2007
  3. Výpočet pro zadanou tloušťku izolace
  4. Výpočet pro zadanou hodnotu součinitele prostupu tepla
  5. Výpočet tloušťky izolace pro zadanou povrchovou teplotu
  6. Výpočet tloušťky izolace pro zadaný tepelný tok na metr délky potrubí
 2. Izolace kruhového vzduchotechnického potrubí
  1. Výpočet minimální tloušťky izolace pro prevenci kondenzace na povrchu
  2. Výpočet pro zadanou tloušťku izolace
  3. Výpočet pro zadanou hodnotu součinitele prostupu tepla
  4. Výpočet tloušťky izolace pro zadanou povrchovou teplotu
  5. Výpočet tloušťky izolace pro zadaný tepelný tok na metr délky
 3. Izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí
  1. Výpočet minimální tloušťky izolace pro prevenci kondenzace na povrchu
  2. Výpočet pro zadanou tloušťku izolace
  3. Výpočet pro zadanou hodnotu součinitele prostupu tepla
  4. Výpočet tloušťky izolace pro zadanou povrchovou teplotu
  5. Výpočet tloušťky izolace pro zadaný tepelný tok na metr délky
 4. Válcový zásobník
  1. Výpočet pro zadanou tloušťku izolace

Uživatelsky příjemná editace jednotlivých úloh

Horní část formuláře po zadání vstupních hodnot
Horní část formuláře po zadání vstupních hodnot
Dolní část formuláře po provedeném výpočtu
Dolní část formuláře po provedeném výpočtu

Výstupní protokol s výpisem zadaných a vypočtených hodnot
Výstupní protokol s výpisem zadaných a vypočtených hodnot

Pro každou jednotlivý typ úlohy je k dispozici zvláštní formulář, ve kterém se, po výpočtu zároveň zobrazí veškeré vypočtené hodnoty. Pro lepší orientaci lze kdykoliv spustit podrobného průvodce.

Uživatel vyplní oranžově vybarvená pole, po stisknutí funkčního tlačítka „Vypočti“ nebo klávesy F9 proběhne výpočet a hodnoty se zároveň zobrazí v dolní části formuláře.

Na formuláři se po provedeném výpočtu objeví funkční tlačítko „Tisknout“ po jeho stisknutí (popřípadě po stisknutí kombinace kláves Ctrl + P) se vygeneruje výstupní protokol ve formátu pdf.

 

Databáze materiálů Knauf Insulation vhodných pro použití v konkrétní úloze

Databáze technických izolací Knauf Insulation
Databáze technických izolací Knauf Insulation

Tato databáze není uživatelsky editovatelná. Společnost Knauf Insulation bude tuto databázi průběžně aktualizovat. Informace o dostupnosti aktualizované databáze budeme zasílat jednotlivým uživatelům elektronickou poštou na e-mailovou adresu, kterou zadali při stahování programu do kontaktního formuláře na našich webových stránkách.

Uživatelsky editovatelné jsou databáze materiálů potrubí/ zásobníku, databáze médií a databáze vlastností povrchů.

 

Jak tento program získat

Pro získání programu stačí učinit tři jednoduché kroky:

 1. Na webových stránkách společnosti Knauf Insulation vyplňte kontaktní formulář.
 2. Stáhněte si program.
  Na uvedenou kontaktní e-mailovou adresu obdržíte přihlašovací jméno a heslo (je nutné pouze při první instalaci).
 3. Spustíte stažený instalační soubor, do formuláře, který se otevře při prvním spuštění, vložíte zaslané přihlašovací jméno a heslo a ihned můžete pracovat.

Veškeré připomínky a podněty k fungování programu pošlete prosím na adresu jan.kurc@knaufinsulation.com.

Pro informace o vlastnostech technických izolačních materiálů Knauf Insulation a pro informace o obchodních podmínkách můžete kontaktovat specialistu na technické izolace pavel.havlicek@knaufisulation.com.

Další ilustrativní printscreeny:


KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
logo KNAUF INSULATION, spol. s r.o.

KNAUF INSULATION, spol. s r.o. dodává klientům izolace ze skelné a kamenné vlny. Nabízí široké spektrum produktů pro bytové a nebytové budovy a zaměřuje se na komplexní řešení ve snižování energetické náročnosti. Staví na 30 letech zkušeností a patří ...