Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Nadstandardní prodloužení záruky

Od 26. srpna 2013 přinášíme „komponentní“ záruku 10 let na všechny výměníky tepla Inox-Radial pro nástěnné kondenzační kotle do 150 kW, topná tělesa Viessmann a podlahové vytápění Viessmann.

5letá záruka na kondenzační kotle a tepelná čerpadla do 35 kW, 10letá záruka na výměník tepla pro kondenzační kotle do 150 kW, topná tělesa a podlahové vytápění

Prodejem moderní a efektivní topné techniky značky Viessmann obchodním partnerům naše péče o ně a jejich zákazníky nekončí.

S cílem reagovat na požadavky trhu, neustále zlepšovat kvalitu a dostupnost našich služeb jsme přinesli na český trh mimořádnou nabídku „vše v jednom“ – rozšířenou komplexní 5letou záruku na kondenzační kotle Vitodens, Vitocrossal a tepelná čerpadla Vitocal do 35 kW.

Od 26. srpna 2013 přinášíme „komponentní“ záruku 10 let na všechny výměníky tepla Inox-Radial pro nástěnné kondenzační kotle do 150 kW, topná tělesa Viessmann a podlahové vytápění Viessmann.


5letá záruka na kondenzační kotle a tepelná čerpadla do 35 kW ve spojení s komplexními službami Viessmann
5letá záruka na kondenzační kotle a tepelná čerpadla do 35 kW ve spojení s komplexními službami Viessmann

5letá záruka na kondenzační kotle a tepelná čerpadla do 35 kW ve spojení s komplexními službami Viessmann

Výhody na první pohled:

 • komplexní 5letá záruka,
 • vyúčtování jedním fi xním ročním paušálem,
 • připomenutí a dohodnutí termínu ročního servisu,
 • organizace a provedení ročního servisu,
 • telefonická kontrola spokojenosti s provedením ročního servisu,
 • bezplatné odstraňování záručních závad,
 • zpoplatněné odstraňování závad nespadajících pod záruku,
 • hotline s havarijní službou pro havárie (studené zařízení) v hlavní topné sezóně.
 

Jak postupovat v případě, že máte zájem o prodloužení záruky na 5 let a chcete tak získat balíček služeb obsahující: pravidelné servisní prohlídky, vyčištění zakoupeného zařízení, práce servisního technika, kilometrovné, spotřební materiál, ale také kontaktování a připomenutí nutnosti realizace pravidelné prohlídky, tj. servisu, během celé doby trvání prodloužené záruky ze strany Vašeho obchodního partnera?

Celé je to velmi jednoduché:

 1. Do 3 měsíců od zakoupení zařízení se můžete rozhodnout a podepsat servisní smlouvu, přiloženou v záručním listě, ve které je potřeba vyplnit:
  1. Vaše iniciály a kontaktní údaje,
  2. kontaktní údaje servisního technika realizujícího uvedení do provozu,
  3. výrobní číslo zařízení a umístění zařízení,
  4. uvedení místo a datum podpisu servisní smlouvy (na obou stejnopisech),
  5. podpis servisní smlouvy (na obou stejnopisech).
 2. Kompletní složku se servisní smlouvou, tj. originál i kopii, vložíte po vyplnění do přiložené obálky a zašlete poštou na adresu společnosti Viessmann, spol. s r.o., a to Chrášťany 189, 252 19 Rudná.
 3. Po obdržení Vaší servisní smlouvy ji zapracujeme do našeho systému a potvrzený originál Vám pošleme zpět. Je třeba zároveň dodržet pokyny uvedené v záručním listě Vašeho obchodního partnera za účelem splnění všech podmínek prodloužení záruky.
 4. Následně Vám bude podle data zakoupení Vašeho zařízení zaslána faktura s paušálem uvedeným v servisní smlouvě za služby poskytované na základě servisní smlouvy, a to:
  • u zařízení uvedeného do provozu od 1. ledna do 30. června bude paušál splatný k 31. lednu aktuálního roku, nejpozději však k 31. lednu následujícímu po uvedení zařízení do provozu,
  • u zařízení uvedeného do provozu od 1. července do 31. prosince bude paušál splatný k 30. dubnu aktuálního roku.
 5. V případě jakýchkoliv nejasností nás kontaktujte v pracovní dny – pondělí až čtvrtek v době od 8:00 do 17:00 hod a v pátek od 8:00 do 14:30 hod na telefonním čísle: 257 090 900.
 
10letá záruka na výměníky tepla Inox-Radial
10letá záruka na výměníky tepla Inox-Radial

10letá záruka na výměníky Inox-Radial

10letá záruka na výměníky Inox-Radial

Pro všechny výměníky tepla Inox-Radial v kondenzačních kotlích do 150 kW dodaných po 26. srpnu 2013 platí možnost 10leté záruky na netěsnost způsobenou korozí.

 

Předpoklady:

 • Platí pouze s uzavřenou platnou servisní smlouvou.
 • Topný systém musí splňovat podmínky ve smyslu projekčních podkladů firmy Viessmann.
 
10letá záruka na topná tělesa Viessmann
10letá záruka na topná tělesa Viessmann

10letá záruka na topná tělesa Viessmann

10letá záruka na topná tělesa Viessmann

Pro všechna topná tělesa dodaná po 26. srpnu 2013 platí 10letá záruka.

Předpoklady:

 • Možnosti a hranice použití topných těles ve smyslu normy DIN 55 900.
 
10letá záruka na podlahové vytápění Viessmann
10letá záruka na podlahové vytápění Viessmann

10letá záruka na podlahové vytápění Viessmann

10letá záruka na podlahové vytápění Viessmann

Pro systém podlahového vytápění dodaného po 26. sprnu 2013 platí 10letá záruka.

Předpoklady:

 • Platí při využití všech komponentů Viessmann, neplatí pro mechanické a elektrické komponenty.
VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.