Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Vitodens 200-W: velký výkon na malém prostoru

Výkonové spektrum plynových nástěnných kondenzačních kotlů Vitodens 200-W bylo rozšířeno o nové výkony 125 a 150 kW. Nová zařízení vyžadují pouze 60 % prostoru stacionárního kondenzačního kotle srovnatelného výkonu a jsou o polovinu lehčí.

Další výhodou nových nástěnných kotlů je vysoký přípustný provozní tlak 6 barů. Díky tomu mohou být zásobovány teplem i budovy až o dvaceti patrech, přičemž hydraulický systém nevyžaduje žádné komplikované oddělení systému.

Kaskády až do 900 kW

Při požadovaném vyšším výkonu může být zařazeno až 6 nových kotlů Vitodens 200-W do jedné kaskády. Díky tomu může být pokryta potřeba tepla až do 900 kW – dost na to, aby mohly být zásobovány teplem i velké bytové domy a obchodní prostory.

Vedle celkového vysokého výkonu kaskády nabízejí i další výhodu. Jednotlivé plynové nástěnné kotle mohou být bez problémů přeneseny přes úzké chodby a schodiště ve stávajících budovách.

Lehké a kompaktní nástěnné kotle mohou být přepravovány osobním výtahem, což je u jednoho velkého zdroje tepla se srovnatelným výkonem obyčejně náročnější.

Abychom byli schopni pružně přizpůsobit kaskádu místním podmínkám, Viessmann nabízí systém vzájemně sladěných hydraulických a spalinových kaskádových modulů. Proto je například vedle řadového a blokového rozmístění možné rohové úsporné uspořádání zařízení. Hydraulické moduly mají vlastní montážní systém a mohou být umístěny nezávisle na stěny kdekoliv v místnosti.
Vysoká účinnost díky výměníku tepla Inox-Radial a sálavému válcovému hořáku MatriX

Stejně jako u všech kondenzačních kotlů řady Vitodens 200-W se používají i u nových výkonů 125 a 150 kW výměník tepla Inox-Radial z nerezové ušlechtilé oceli a sálavý válcový hořák MatriX.

Hladké, vertikálně uspořádané povrchy výměníku tepla z nerezové oceli neumožňují hromadění zkondenzované vody.

Místo toho vzniká samočisticí efekt – kondenzát může bez zábran stékat, a tak udržuje teplosměnné plochy čisté.

Výměník tepla Inox-Radial si tak zachovává svůj plný účinek po celou dobu své životnosti. Viessmann poskytuje desetiletou záruku proti netěsnosti v důsledku koroze.

S velkým modulačním rozsahem v poměru 1:5 hořák MatriX přizpůsobuje výrobu tepla aktuální potřebě. Vitodens 200-W tak dosahuje vysoký normovaný stupeň využití až 98 % (vztaženo na spalné teplo Hs).

Lambda Pro Control

S regulací spalování Lambda Pro Control je Vitodens 200-W vhodný pro všechny druhy plynu. Zajišťuje stabilní spalování s nepřetržitě vysokým stupněm účinnosti i při kolísání kvality zemního plynu a rozdílné teplotě vzduchu.

Lambda Pro Control usnadňuje uvedení do provozu tím, že Vitodens 200-W nemusí být nastaven na aktuálně dodávaný druh zemního plynu.

VIESSMANN, spol. s r.o.
logo VIESSMANN, spol. s r.o.

Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.