Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Bytová stanice Mini City vybrána pro klíčovou úlohu v bytovém projektu

Případová studie dokazuje zásadní význam optimální teploty zpátečky a možnosti, které nabízí bytová stanice s pokročilými regulačními funkcemi, v tomto případě Mini City od Alfa Laval. Belfry Group je přední britský poskytovatel Facility Managementu. Tato společnost vyvinula přelomový systém vytápění EcoPod, který kombinuje kaskádové kotelny, biomasu, geotermální energii, tepelná čerpadla a solární panely.

Bytové stanice Mini City od Alfa Laval plní klíčovou úlohu v tomto systému, který má vyřešit nedostatek paliv ve vzorovém projektu ekologické vesnice Barton Village v Manchesteru.

Řešení nedostatku paliv

Společnost City West Housing Trust má na starosti rozvoj ekologické vesnice v Barton Village. V minulosti se potýkala s problémem se sociálně slabšími nájemníky, kteří kvůli nákladům topili jen v jedné místnosti nebo své byty nevytápěli dostatečně. To bylo příčinou škod způsobených vlhkostí a plísní.

Kvůli řešení tohoto problému uzavřel Trust partnerství se skupinou Belfry. Díky instalaci systému EcoPod teď může snížit náklady na paliva a emise oxidu uhličitého zhruba o 40 % a topení poskytovat za takovou cenu, jakou si mohou dovolit i sociálně slabší nájemníci.

EcoPad od Belfry už získal řadu ocenění, včetně ceny Projekt roku a Environmentální počin roku na H & V Awards v Londýně, což je něco jako Oskar v oblasti vytápění, chlazení a klimatizace.

Důvěra ve značku a kvalita výrobku

Keith Rimmer je Managing Director skupiny Belfry. Zároveň je i vynálezcem systému EcoPod. Partnerství s Alfa Laval popisuje jako společné úsilí vývojářů.

„V rámci našeho závazku čelit nedostatku paliv neustále pracujeme na vývoji EcoPodu, abychom viděli, které aspekty můžeme doladit a v budoucnu dosáhli ještě větší účinnosti a úspor. Úloha Alfa Laval v tomto procesu je natolik významná, že jsme jí umožnili přístup do našeho výzkumného zařízení ve Warringtonu a my zároveň můžeme čerpat z jejích prostředků pro výzkum a vývoj ve Švédsku.“

Keith Rimmer také zdůrazňuje význam předávací stanice pro účinnost celého systému.

„Od počátku jsme na EcoPodu s Alfa Laval úzce spolupracovali. Produkt od Alfa Laval je totiž kontaktním bodem s koncovým zákazníkem. Dle našeho názoru je velmi důležité, aby tato část systému fungovala správně, protože je všem na očích.“

Keith Rimmer nakonec shrnuje dlouhodobou perspektivu partnerství s Alfa Laval:

„Zaměstnanci společnosti Belfry navštívili Švédsko a byli proškoleni ohledně řady výrobků Mini City. To umožňuje inženýrům stanice jemně vyladit tak, abychom svým zákazníkům mohli nabídnout ještě větší úspory. Díky partnerství Alfa Laval mohou technici z Belfry stanice nejen uvádět do provozu, ale také opravovat. Tímto způsobem můžeme britským zákazníkům poskytnut také kompletní pozáruční servis.“

Modelové využití Mini City

David Green, Channel Manager Alfa Laval v Británii, se od samého počátku podílí na projektu Barton Village, který popisuje jako „modelové využití Mini City“.

„Díky systému EcoPod budou nájemníci využívat vytápění a teplou vodu z kohoutku jen když bude potřeba a Mini City je možné nastavit tak, aby přesně odpovídala individuálním potřebám. Snadné ovládání pomocí uživatelsky přívětivého rozhraní je v tomto procesu klíčovým předpokladem, a Mini City jej nabízí. Zásadní význam mají rovněž kompaktní rozměry a jednoduchá instalace.

Mini City Indirect a dosažené úspory

Plně automatická bytová stanice s pokročilými funkcemi a individuálním nastavením teploty. Při použití pro přípravu teplé vody a vytápění ve veřejných budovách a bytových domech nabízí jedinečné možnosti významné úspory energie díky optimální teplotě zpátečky, zvláště v kombinaci s kontrolní jednotkou AlfaPilot.

Engels House – ilustrativní příklad v rámci Barton Village

Engels House představuje typický příklad možných úspor energie s využitím předností Mini City a jejích pokročilých řídicích funkcí ve spolupráci s ostatními částmi systému. Desetipodlažní budova o 64 bytech (2–3pokojových).

Místní náklady na elektrickou energii: 0,17 EUR/kWh
Místní náklady na energii z plynu: 0,059 EUR/kWh

Teplota v místnosti

Pokud snížíme otáčky oběhového čerpadla, omezíme nastavení teploty vytápění a teploty teplé vody a přizpůsobíme čidla referenční místnosti, může se roční spotřeba elektrické energie snížit až o 88 kWh na byt. To znamená, že roční náklady pro nájemníka klesnou o 15 EUR.

Primární strana

Díky nastavení teploty vytápění, které umožňuje optimalizaci průtoku a teploty zpátečky, se může spotřeba tepla snížit až o 43 500 kWh za rok. Takto se ročně ušetří 2 567  EUR.

Díky optimalizaci průtoku se výrazně sníží využívaná kapacita čerpadla – v tomto případě o 50 %. Úspora energie dosahuje až 5 200 kWh za rok, což představuje úsporu ve výši 884 EUR za rok.

Díky nižší teplotě vratné vody mohou být ještě více využity solární panely. V závislosti na počtu hodin slunečního svitu může spotřeba paliva klesnout až o 18 %. Tím se ušetří 19 440 kWh, což představuje roční úsporu ve výši 1 147 EUR.

Celková roční úspora

4 613 EUR

Alfa Laval spol. s r. o.
logo Alfa Laval spol. s r. o.

Alfa Laval - výměníky tepla, vzduchové chladiče, kondenzátory a kompaktní předávací stanice tepla pro vytápění, chlazení, chladírenství, přípravu teplé vody, využití odpadního tepla, ohřev bazénové vody, solární systémy, chlazení olejů, lehký průmysl, ...