Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Studenti vidí v soutěžích šanci zaujmout budoucí zaměstnavatele

Soutěž „Můj rodinný dům“ tradičně vypisuje společnost Schiedel spolu s Centrem pro podporu počítačové grafiky CEGRA. Letos se v ní utkalo 35 studentů z celkem pěti středních a vyšších odborných škol. Kvalita studentských prací přitom ročník od ročníku roste.

O středoškolské odborné profesní soutěže je zájem. Současná situace na pracovním trhu totiž nutí studenty dívat se dopředu a hledat příležitosti, které jim mohou pomoci při hledání budoucího uplatnění.

„Projekt, s nímž se studenti prezentují, musí být zdařilý po mnoha stránkách,“ vysvětluje Ing. Jiří Vrba ze společnosti Schiedel. „Musí mít kvalitní architektonickou koncepci a konstrukční řešení, ale podmínkou je také nezávislost navrženého objektu na jednom druhu paliva.“ V rámci stanoveného tématu „Jak si dnes představuji svůj ideální dům“ musí být řešení navíc šetrné k životnímu prostředí a současně zabezpečovat trvale optimální mikroklimatické podmínky pro zdravé a příjemné bydlení. Protože trendem současnosti je bydlení v nízkoenergetických a pasivních rodinných domech, museli soutěžící také obsáhnout problematiku přívodu a výměny vzduchu ve stále těsnějších objektech.

Porota ocenila um i talent

V nezávislé porotě se sešli Ing. Jiří Vrba, vedoucí TO Schiedel, Ing. Tomáš Lejsek, ředitel CEGRA, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry TZB fakulty stavební ČVUT Praha a Ing. arch. Petr Vaněk, šéfredaktor titulu eArchitekt. „Na hodnocených pracích bylo vidět, že studenti umí pracovat v projekčním systému ArchiCAD a připravit i poměrně náročné vizualizace,“ uvedl po hodnocení Tomáš Lejsek.

Vítězství pro Quadrato

Vítězem letošního ročníku soutěže se stal Vojtěch Faltus z PSŠ Letohrad s hmotově vyváženou jednopodlažní stavbou v neofunkcionalistickém stylu a názvem Quadrato. Porota ocenila fungující dispozici objektu i dobře vyřešené větrání objektu s rekuperací tepla s maximálním využitím obnovitelných zdrojů tepla. Pro odvod spalin zvolen systém Schiedel Kerastar, soutěžící nezapomněl řešit přívod spalovacího vzduchu k doplňkovému zdroji tepla – krbové vložce.


Stříbrná Gateway

Na druhém stupínku se umístil Peter Múčka z PSŠ Letohrad s projektem Gateway. Jedná se o dispozičně relativně jednoduchý půdorysný objekt s kompaktní dispozicí, která účelně využívá daný prostor. Autor tuto jednoduchost rozehrál v řešení fasád, využívá zasazení domu do svahu. Energetická koncepce je založena na kondenzačním plynovém kotli s doplňkovým využitím krbu. Porota ocenila hybridní větrací systém. Pro odvod spalin od spotřebičů byl využit systém Schiedel ABSOLUT. Tento prvek se plně využívá i pro přívod spalovacího vzduchu ke spotřebičům.


Tetris House bronzový

Bronz patří Veronice Hanzlíkové ze SPŠ Opava za projekt domu s názvem Tetris House. Autorka se inspirovala stejnojmennou hrou. Svůj návrh pojala jako sestavu kubických staveb, které však ve finále působí kompaktně a přitom umožňují zajímavou a také funkční dispozici rodinného domu. Různorodá barevnost jednotlivých objektů přitom vyznívá příjemně. Zdrojem tepla pro vytápění objektu je kondenzační kotel v kombinaci s krbovou vložkou, větrání zajišťuje rovnotlaký větrací systém s rekuperační jednotkou. Pro odvod spalin se využívá systém Schiedel Absolut včetně funkce přívodu spalovacího vzduchu.

Více informací naleznete na www.schiedel.cz.

Schiedel, s.r.o.
logo Schiedel, s.r.o.

SCHIEDEL - výrobce a prodejce komínů pro novou i stávající výstavbu - keramické, nerezové, vícevrstvé. Komíny pro nízkoenergetický dům, komínové systémy pro speciální použití. Komínové vložky Schiedel pro vložkování a obnovu stávajících komínů. Krbové ...