Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

FV Plast, a.s., rozšiřuje portfolio výrobků

FV Plast připravil pro rok 2015 úplně nové zatřídění svých výrobků do výrobkových skupin podle způsobu použití při výstavbě či rekonstrukci všech typů staveb. Proto se i v prvních měsících roku 2015 začne distribuovat nový katalog výrobků, který bude tyto změny reflektovat. Podrobně vás budeme informovat o zavádění jednotlivých novinek na český a slovenský trh také na stránkách TZB-info.

Trocha historie

Společnost FV Plast, a.s., přední český výrobce plastových potrubních systémů pro rozvody vody a vytápění oslaví v roce 2015 čtvrtstoletí trvání společnosti jako takové. Za tu dobu nastaly jak na celosvětovém trhu, tak v FV Plastu, mnohé změny. Společně jsme si prožili prudký, až euforický růst poptávky, hnaný nepřirozeným růstem stavebnictví s následným rychlým poklesem podpořeným tak zvanou finanční krizí. Její začátek v druhé polovině roku 2008, odstartovaný americkou hypotéční krizí, dal vystřízlivět i těm největším finančním optimistům a naznačil i směr, kudy se budou ubírat změny ve společnosti FV Plast, a.s.

Obr. 1
Obr. 1
 

V roce 2009 byl zahájen rozsáhlý projekt obnovy a restrukturalizace výrobních prostředků a navzdory prohlubující se krizi bylo v následujících letech mohutně investováno do výstavby nových výrobních prostor a nákupu špičkové technologie ve výrobním závodě v Čelákovicích, zabývajícím se výrobou trubek. Současně s tím, došlo k akvizici výrobního závodu pro vstřikování tvarovek poblíž Brna. Všechny kroky směřovaly k jedinému cíli, udržet si pozici mezi nejvýznamnějšími producenty potrubních systémů v Evropě a postupně ji upevňovat. Na sklonku roku 2014 můžeme neskromně konstatovat, že cíle bylo dosaženo a že FV Plast nabízí špičkové moderní systémy pro rozvody vody, vytápění a geoenergii v evropské kvalitě, včetně rozsáhlého servisu do padesátky evropských, afrických a asijských zemí.

FV revoluce 2015

FV Plast připravil pro nadcházející rok úplně nové zatřídění svých výrobků do výrobkových skupin podle způsobu použití při výstavbě či rekonstrukci všech typů staveb. Proto se i v prvních měsících roku 2015 začne distribuovat nový katalog výrobků, který bude tyto změny reflektovat. Veškerou veřejnost budeme informovat o zavádění jednotlivých novinek na český a slovenský trh také na stránkách TZB-info.

Obr. 2
Obr. 2

Všechny výrobky určené pro rozvody pitné vody, teplé užitkové vody, chladicí vody pro klimatizační jednotky, průmyslové chladicí vody i některé potravinářské aplikace budou sloučeny pod označení systému FV AQUA.

Pro rozvody topné vody, distribuci tepla, připojení otopných těles a výstavbu plošných topných a chladicích systémů, tzn. podlahového, stěnového nebo stropního vytápění, popřípadě chlazení je určen systém FV THERM.

Protože tepelnou energii lze získávat i ze zdrojů, které nám naše planeta Země stále doplňuje, tedy z obnovitelných zdrojů, jakým je například geologické podloží, chcete-li zemská kůra, nabízí FV Plast systém i pro tyto aplikace. FV ENERGEO je systém pro výstavbu primárních okruhů tepelných čerpadel země-voda.

FV AQUA pro tlakové rozvody vody, topení a vzduchu

logo FV AQUA

Systém FV AQUA je tvořen z určité části prvky označovanými dříve jako „pépéerko“ nebo hostalen, později nesly označení FV PPR. Protože se však rozšířila surovinová základna o nové typy polypropylénů a označení PPR nese jen jeden jeho typ a protože FV Plast začal vyrábět i další typy trubek, určených pro rozvody vody, bylo by toto označení do budoucna zavádějící.

Součástí systému FV AQUA jsou trubky pro rozvody vody z polypropylenu typu PPR, které nesou označení PPR CLASSIC, v případě jednovrstvých trubek, PPR STABI, v případě trubek vyztužených hliníkovou vrstvou a PPR FASER v případě trubek vyztužených skelným vláknem. Vyztužení hliníkem, či skelným vláknem několikanásobně zmenšuje délkovou teplotní roztažnost trubek a tím zjednodušuje návrh a montáž.

Obr. 3
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 4

Dále do systému FV AQUA patří trubky z nového typu polypropylenu se zvýšenou tlakovou a teplotní odolností PP RCT. Jednovrstvé trubky určené pro studenou vodu nesou označení PP RCT COOL, pro horkou vodu PP RCT HOT a v případě vyztužení skelným vláknem PP RCT FASER COOL a PP RCT FASER HOT. Významnou vlastností tohoto typu trubek je výrazně větší světlost trubek a tedy zlepšená průtočnost média.

Systém FV AQUA dále zahrnuje trubky PP RCT STABIOXY vyztužené hliníkovou folií, zaručující dokonalou bariéru pronikání vzdušného kyslíku do kapaliny uvnitř trubky. Tyto trubky nacházejí uplatnění zejména v oblasti rozvodů topné vody.

Obr. 5
Obr. 5

Úplnou novinkou ve výrobním sortimentu FV Plastu a tedy také mezi trubkami systému FV AQUA jsou vícevrstvé trubky z laicky „alpexu“, tedy trubky z materiálů PE RT/Al/PE RT nebo PEX/Al/PEX. Tyto flexibilní trubky jsou ideální pro instalace rozvodů teplé užitkové a studené pitné vody.

Celý systém kompletizují tři samostatné skupiny tvarovek, které můžeme rozdělit podle typu spojování na tvarovky PPR pro polyfúzní svařování a tedy spojování všech trubek z polypropylénu. Dále na tvarovky lisovací s radiálním způsobem lisování, pro spojování trubek vyrobených z polyetylénů typu PE RT nebo PEX, případně vícevrstvých variant kombinovaných s hliníkem. Poslední skupina tvarovek jsou násuvné tvarovky pro snadné spojování všech trubek na bázi polyetylénů.

FV THERM pro instalaci kompletního systému plošného vytápění a chlazení

logo FV THERM

Systém FV THERM je tvořen vysoce kvalitními trubkami PE RT, PE Xa, systémovými vrstvenými deskami EPS i PUR a příslušenstvím umožňujícím instalaci kompletního systému plošného vytápění a chlazení FV THERM třemi jednoduchými pracovními kroky.

Obr. 6
Obr. 6

Pětivrstvá vysoce flexibilní systémová trubka z PE RT se zvýšenou teplotní odolností podle EN ISO 22391, s kyslíkovou bariérou z EVOH podle DIN 4726, je opatřena mimořádně odolnou ochrannou vrstvou proti mechanickému poškození při transportu a manipulaci na stavbě. Trubka je určená pro podlahové vytápění a připojení otopných těles s maximální teplotou do 90 °C a tlaku 4 barů.

Systémové izolační desky z expandovaného polystyrénu EPS opatřené kašírovanou tkaninou nebo kvalitní hlubokotaženou nopovou fólií doplňuje vysoce efektivní vrstvená deska z polyuretanové (PUR) pěny s dvakrát lepšími izolačními schopnostmi ve srovnání s EPS. Bezproblémové spojení trubek zajišťují mechanické spojky, které jsou stejně jako topné rozdělovače zhotoveny s nejvyšší přesností z kvalitní mosazi. Celý systém FV THERM nabízí množství prvků, z nichž lze sestavit libovolný podlahový, stěnový či stropní topný nebo chladicí systém.

FV ENERGEO pro získávání tepelné energie z okolního prostředí

logo FV ENERGEO

Systém pro získávání tepelné energie z okolního prostředí FV ENERGEO je kompletní soubor prvků pro výstavbu primárních okruhů tepelných čerpadel země-voda. Zaklad tvoří trubky a tvarovky z HDPE RC, tedy vysokohustotního polyetylénu se zvláště zvýšenou odolností vůči šíření trhliny. Tato vlastnost umožňuje „hrubší“ zacházení při montáži, pokládce i instalaci sond do geotermálních vrtů.

Obr. 7
Obr. 7

Systém je tvořen geotermálními sondami aktuálně dodávaných v délkách od 50 do 250 m, sloužícími k vystrojení vrtů pro získávání tepla ze zemské kůry a dále trubkami pro výstavbu plošných horizontálních kolektorů. Nedílnou součástí jsou také prvky pro distribuci teplonosného média, jako jsou rozdělovače a sběrače, včetně vodotěsných prefabrikovaných šachet z HDPE pro přímé zabudování do terénu. Jednotlivé prvky jsou spojovány elektrotvarovkami také na bázi HDPE.

Systém je navržen ve spolupráci s předními evropskými výrobci tepelných čerpadel a podle požadavků jejich projektantů a montážních firem. Všechny prvky jsou vybaveny tlakovým atestem, který zaručuje jejich bezvadnou dlouhodobou funkci. Představují ucelený soubor, který umožňuje bezproblémové připojení tepelných čerpadel země-voda všech typů a výkonů ke zdrojům obnovitelné tepelné energie.

Obr. 8
Obr. 8

Výrobky od FV Plastu najdete v tisících staveb od Vladivostoku po Casablancu, od Osla po Dubaj. Kvalita a spolehlivost všech dodávaných systémů, jejich kompletnost společně se snadným a přesným způsobem instalace je zárukou dlouhodobé životnosti všech funkčních celků, a tím i spokojenosti investora. Je-li spokojený investor, svou odměnu dostane bez problémů i montážník a dodavatel. Všechny výrobky jsou zhotovovány na nejmodernějším výrobním zařízení, pod stálou kontrolou kvality a průběžně testovány nad rámec legislativních požadavků vlastní rozsáhlou zkušební laboratoří. Proto může FV Plast poskytnout na všechny své výrobky záruku na výrobní vady v délce15 let.

Podrobné informace vám rádi poskytneme na našich webových stránkách www.fv-plast.cz nebo je můžete získat i osobně při návštěvě naší nejbližší expozice v rámci mezinárodního odborného veletrhu Aqua Therm Nitra 2015 ve dnech 10.–13. 2. 2015, kam vás srdečně zveme.

FV - Plast, a.s.
logo FV - Plast, a.s.

FV Plast, a.s. vyrábí a dodává špičkové plastové trubky a tvarovky pro rozvody studené i teplé vody, vytápění i chlazení. Novinkou je energeticky úsporný systém FV Klima pro stropní chlazení bez průvanu a hluku, které je vhodné pro novostavby či rekonstrukce.