Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Výhody automatických kotlů na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva patří k oblíbeným způsobům vytápění. Mají totiž celou řadu předností. Které to jsou?

Výhody automatických kotlů na tuhá paliva

Co jsou automatické kotle na tuhá paliva

Kotle na tuhá paliva, zejména na hnědé uhlí, se velmi často využívají pro vytápění rodinných domů i menších průmyslových provozů. Stěžejním důvodem je primárně nízká cena paliva. V případě již citovaného uhlí představuje nezanedbatelnou přednost i jeho dobrá dostupnost. Výhodou samotného automatického kotle je zejména snadná obsluha a vysoká účinnost při vytápění. Díky řídicí jednotce lze snadno dávkovat palivo bez nutnosti ruční obsluhy kotle, komfort je tak zcela srovnatelný s fungováním kotle plynového či elektrického. V závislosti na druhu zásobníku je nutné v rámci standardního provozu ruční přikládání v horizontu pouze cca 1 až 10 dní. Některé modely navíc umožňují ovládání například také prostřednictvím chytrého telefonu. Není tak nutné ručně zajišťovat pomalejší hoření paliva, což má jinak za následek zvyšování emisí, zanášení komínové šachty a z toho plynoucí zkracování životnosti kotle. Od těchto vlastností se následně odvíjí i návratnost celkové investice. Ta se pohybuje v horizontu přibližně pěti let. Automatické kotle lze považovat za nejkomfortnější typ kotlů na tuhá paliva a současně i za nejvíce ekologická zařízení.

Automatický kotel ano nebo ne?

Kotle na tuhá paliva tak svoje nezastupitelné místo stále mají tam, kde nejsou podmínky či prostředky na alternativní zdroje vytápění. Automatické kotle dle současných předpokladů do budoucna plně nahradí klasické kotle na ruční přikládání. Vzhledem k tomu, že nejnovější zařízení splňují emisní limity, do budoucna se nepředpokládá žádné legislativní omezení kvůli negativnímu vlivu na životnímu prostředí. Naopak je pořizování těchto kotlů podporováno i vypisováním tzv. kotlíkových dotací, z nichž lze uhradit převážnou část pořizovací ceny kotle. Do značné míry se tím tak setře i nevýhoda tohoto kotle, jíž je vyšší vstupní investice. Jedná se tak o řešení, které i do budoucna najde využití v celé řadě domácností.
 
 
Reklama