Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jaký vliv má letní odpar z odpařovacích indikátorů na celkové vyúčtování?

„K odparu kapaliny v ampulích použitých v rozdělovačích topných nákladů (RTN) dochází i v letních měsících. Ampule jsou naplněné kapalinou, která se začíná odpařovat při 20°C. Z důvodu tzv. letního odparu jsou ampule přeplněny o množství odpovídající odparu kapaliny za 120 dní,“ odpovídá David Samek, technický manažer se společnosti ista Česká republika s.r.o.

Pokud dochází v letních měsících k extrémnímu zvýšení teplot, má to vliv i na výšku letního odparu. Vzhledem k tomu, že jde o poměrové měření a více dílků se odpařilo všem uživatelům, není ovlivněno konečné rozdělení nákladů, protože součet všech odečtených a na spotřební jednotky převedených dílků celého objektu vstupuje do poměrové relace, k celkovým nákladům na vytápění objektu.

Více informací na www.ista.com/cz/


ista Česká republika s.r.o.
logo ista Česká republika s.r.o.

ista se specializuje na měření a rozúčtování individuální spotřeby energií a transparentní vizualizaci dat o spotřebě pro bytové domy a komerční nemovitosti. K tomu využívá portfolio svých produktů – poměrové rozdělovače nákladů na teplo, vodoměry, ...

 
 
Reklama