Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

CTI ČR ocenil bakalářské práce na VŠB-TU Ostrava

Dne 20. června 2019 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Bc).


Předání ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Zdravotně technické instalace (Bohuslav Hamrozi - prezident Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s.,Bc. Marek Vícha)

Každoročně se na Fakultě stavební vytvářejí zajímavé práce v oboru techniky prostředí staveb s vysokou odbornou úrovní.

Vedle již tradičních tří cen děkana za nejlepší bakalářskou práci se udělovala cena Společnosti pro techniku prostředí, z.s. za nejlepší bakalářskou práci a ceny Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. za nejlepší bakalářskou práci v kategorii Zdravotně technické instalace a Vytápění.

Cenu Cechu topenářů a instalatérů České republiky, z.s. v kategorii Vytápění si odnesl Bc. Marek Vícha za bakalářskou práci s názvem „Rodinný dům - Nízkoteplotní vytápění kondenzační technologií a variantním akumulačním systémem“. Předmětem bakalářské práce byl návrh třípodlažního rodinného domu ve stupni PD pro provádění stavby a projekt vytápění. Komplexní projekt vytápění včetně tepelně technického vyhodnocení se zabývá vytápěním rodinného domu pomocí akumulačních sálavých kamen s hypokaustem a porovnání dvou výpočetních programů VEC a RCK pro návrh akumulačních zděných kamen. Vynikající pojetí této problematiky a její odborné zpracování si zasloužilo ocenění CTI ČR, z.s. v kategorii Vytápění.

Bakalářská práce Bc. Jiřího Menšíka s názvem "Řešení zdravotně technických instalací v rodinném domě s návrhem alternativních možností likvidace odpadních vod" byla vybrána zkušební komisí jako nejlepší bakalářská práce v kategorii Zdravotně technické instalace.

Předmětem bakalářské práce byl návrh dvoupodlažního rodinného domu ve stupni PD pro provádění stavby a projekt vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace. Součástí řešení je variantní likvidace splaškových odpadních vod pomocí domovní ČOV se vsakovacím zařízením, kanalizační splaškové přípojky a cyklicky vyvážené odpadní bezodtokové jímky - žumpy. Byla provedena analýza investičních a provozních nákladů jednotlivých řešení včetně vzájemného porovnání. Výborné zpracování porovnání nejčastějších možností likvidace odpadních vod a vzájemné porovnání z technického i ekonomického hlediska si zasloužilo ocenění CTI ČR, z.s. v kategorii Zdravotně technické instalace.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama