Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Tepelná čerpadla v teorii a praxi - kurz CTI ČR

Provedení a provoz TČ, topná a chladicí voda, připrava TV, návaznosti na související profese a uvedení do provozu.

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů české republiky, Vážení profesní přátelé,
dovolujeme si Vás pozvat na odborný kurz CTI ČR TEPELNÁ ČERPADLA V TEORII A PRAXI. Vzdělávací programy jsou uvedeny v pozvánce.

Pozvánka

Tepelná čerpadla v teorii a praxi

Kurz je tematicky rozdělen do 4 částí, které na sebe navazují. První a druhá část bude probíhat ve dnech 6. a 7. listopadu 2019, pokračování třetí a čtvrté části pak 13. a 14. listopadu 2019.
Cílem kurzu je seznámit účastníky s jednotlivými systémy tepelných čerpadel, jejich provedením a provozem v návaznosti na topné případně chladící soustavy, způsoby ohřevu teplé vody, dimenzování, jejich zapojení a regulace. Seznámení s instalacemi v různých provozních podmínkách, návaznosti na související profese až po uvedení do provozu. Informace o možných závadách, jejich identifikaci a souvisejícím servisem. Legislativa, státní podpora.

Kurz je hodnocen 2 body pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR.
Místo konání: Vysoké učení technické v Brně, Veveří 331/95, Brno a SZÚ v Brně, Hudcova 424/56, Brno-Medlánky

Účast posluchačů je limitována, svoje přihlášky zasílejte nejpozději do 25.října 2019 na cti@cechtop.cz prostřednictvím této zprávy.


Reportáž z kurzu Zkoušení vnitřních vodovodů a kanalizace


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama