Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Seminář „Projektování, montáž a provoz tepelných spotřebičů připojených na odvod spalin“

Seminář je určen pro pracovníky technického zařízení budov v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návaz-ných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy, stavební dozor a bytová družstva, a to z pohledu získání nových informací, tak také i z provozní praxe a legislativy. Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Přednášející:

 • Ing. Jiří Buchta, CSc., soudní znalec, předseda sekce Plyn z Českého sdružení pro technická zařízení
 • mjr. Ing.Pavel Tinka, vedoucí oddělení ZPP
 • kpt. Mgr.Petr Komínek, právník, oddělení kontrolní činnosti, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
 • Ing. Miroslav Burišin České sdružení pro technická zařízení
 • Jan Chudoba majitel, společnosti JAN CHUDOBA – PLYSPO
 • Milan Kubíček obchodní ředitel společnosti Thermona, a.s.
 • Kamil Komenda zástupce společnosti QUANTUM, a.s.
 • Ing. Jiří Dvořák, Ph.D., Ing. Karel Břenek za společnost ACONTE, s.r.o.

Podrobný program a další informace

Odborný garant: České sdružení pro technická zařízení
Místo konání: Strojírenský zkušební ústav v Brně, Hudcova 424/56b, Brno-Medlánky

 • Datum: 27. listopadu 2019 (středa)
 • Vložné (bez DPH)
  • Pro člena CTI ČR: 1 950,00 Kč
  • Pro nečlena CTI ČR: 2 590,00 Kč
 • Registraci účastníků zajišťuje sekretariát CTI ČR. Při registraci získáte rovněž formulář - Dotazník. Vyplněný Dotazník odevzdejte u pořadatele při převzetí Osvědčení.
 • Přihlášku zašlete prosím do 20. listopadu 2019 na e-mail: cti@cechtop.cz

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama