Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novinky v oblasti vytápění představené na ISH 2015

Začátkem března proběhl ve Frankfurtu nad Mohanem tradiční veletrh ISH 2015, největší událost svého druhu na světě. Podle posledních informací pořadatele, Messe Frankfurt, letošní ročník navštívilo rekordních 198 tisíc návštěvníků, což je o dvacetinu více než při posledním ISH v roce 2013. Veletrh je tradičně strukturován do dvou hlavních celků: ISH Energy a ISH Water. V dnešním článku se pokusíme představit alespoň některé novinky z části Energy, konkrétně topenářské sekce.

Úspěch na globalizovaném trhu zaručuje kvalita, progresivnost a vysoká užitná hodnota výrobku, díky kterým může výrobce oproti svým četným konkurentům získat rozhodující výhodu. Nezbytností je proto permanentní zlepšování technických parametrů produktů a hledání nových cest, jak vyjít svým zákazníkům maximálně vstříc. Na letošním ISH bylo možné vypozorovat několik trendů, které naznačují, jak se bude obor v blízké budoucnosti vyvíjet.

Hybridní technologie

Obr. č. 1: hybridní kompaktní jednotka Viessmann Vitocaldens 222-F
Obr. č. 1: hybridní kompaktní jednotka Viessmann Vitocaldens 222-F

Využitím kombinace různých druhů obnovitelných a konvenčních zdrojů v jedné aplikaci může uživatel efektivně čelit negativním dopadům těžko předvídatelného cenového vývoje na trhu s palivy. Hybridní výrobky umožňují svým zákazníkům určitou míru flexibility v tom smyslu, že nejsou vázáni na jediný druh paliva a kdykoliv mají možnost volby mezi dvěma variantami podle jejich aktuální ceny. Novinek na poli hybridních zařízení byla k vidění celá řada. Velký zájem návštěvníků vyvolaly například jednotky Vitolacaldens 222-F a Vitocaldens 222-F (obr. č. 1) na stánku Viessmann kombinující olejový kondenzační kotel, respektive plynový kondenzační kotel, s tepelným čerpadlem vzduch/voda. Anebo tepelné čerpadlo Vitocal 250-S stejného výrobce sloužící k dodatečnému dovybavení stávajícího olejového, plynového či peletkového kotle. Optimální využití obou zdrojů, kotle s vysokou účinností a tepelného čerpadla s COP až 5,1 (A7/W35), je automaticky řízeno s ohledem na co nejnižší provozní náklady a ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Obr. č. 2: Buderus Logamax plus GB 192i, nástěnný plynový kondenzační kotel s čelním panelem z titanového skla
Obr. č. 2: Buderus Logamax plus GB 192i, nástěnný plynový kondenzační kotel s čelním panelem z titanového skla
Obr. č. 3: Buderus Logamatic 5000, nová generace digitálního řídicího systému
Obr. č. 3: Buderus Logamatic 5000, nová generace digitálního řídicího systému

Obr. č. 4: tepelná čerpadla Vaillant flexoTHERM a flexoCOMPACT
Obr. č. 4: tepelná čerpadla Vaillant flexoTHERM a flexoCOMPACT

Konkurenční Buderus představil pro změnu hybridní řešení Logamax plus GB192iT (obr. č. 2). Jde o plynový kondenzační kotel v kombinaci s přepracovaným akumulačním zásobníkem umožňující další rozšiřování a technologické vylepšování. K řízení využívá Logamatic 5000 (obr. č. 3), který umožňuje integrovat několik energetických zdrojů spalujících plyn, olej nebo pevná paliva, anebo využívajících energii obsaženou v okolním vzduchu nebo solární energií. Je speciálně konstruován pro středně velké a velké otopné systémy a vyznačuje se snadnou propojitelnosti jednotlivých prvků do funkčního celku.

Za pozornost stojí i tepelná čerpadla s integrovaným teplovodním zásobníkem flexoTHERM a flexoCOMPACT (obr. č. 4) od společnosti Vaillant. Tato čerpadla jsou naprosto flexibilní, umožňují odebírat teplo jak ze země, tak vody nebo vzduchu. Zvýšená pozornost byla navíc věnována hluku, venkovní jednotka je výjimečně tichá a může být instalována i na terasách domů nebo všude tam, kde měly předchozí generace problém vyhovět hlukovým limitům.

Mikrokogenerace

Již předchozí ISH byl ve znamení nástupu zařízení kombinujících výrobu tepla a elektřiny. V této vizi se snoubí vyšší míru energetické nezávislosti a ochrana přírodních zdrojů a klimatu. Vysoce efektivní mikrokogenerační jednotky s palivovým článkem přinášejí výhody decentralizované kombinované výroby tepla a elektřiny, a to nejen uživatelům, kteří si tyto produkty pořídí z výše uvedených důvodů, ale i všem ostatním díky možnosti začlenění těchto malých zdrojů do veřejné elektrické sítě, ve které představují vhodný doplněk k solárním a větrným systémům zvláště s ohledem na možnost jejich zapojení v době, kdy solární a větrné elektrárny nepracují. Prvním sériově vyráběným zdrojem s palivovým článkem na světě je Viessmann Vitovalor 300-P (obr. č. 5 a 6). Podle informací výrobce má výkon 750 Wel a 1000 Wth, což je velice příznivý poměr umožňující plné využití jednotky po větší část roku. Velká očekávání rovněž vzbuzuje připravovaná jednotka Buderus BZH 192iT obsahující palivový článek s účinností až 45 %, která přijde na trh v půlce roku 2017 a u které se počítá se začleněním do modulárního hybridního systému.

Obr. č. 5: Viessman Vitovalor 300-P – mikrokogenerační jednotka s palivovými články
Obr. č. 5: Viessman Vitovalor 300-P – mikrokogenerační jednotka s palivovými články
Obr. č. 6: vystavený model Viessmann Vitovalor 300-P
Obr. č. 6: vystavený model Viessmann Vitovalor 300-P
Obr. č. 7: mikrokogenerační jednotka se Stirlingovým motorem – Viessmann Vitotwin 300-W
Obr. č. 7: mikrokogenerační jednotka se Stirlingovým motorem – Viessmann Vitotwin 300-W

Jiný poměr mezi výrobou elektrické energie a tepla, zato příznivější cenu, mají další novinky mezi mikrokogeneračními jednotkami, Vitotwin 350-F a Vitotwin 300-W (obr. č. 7) využívající ke kombinované výrobě elektřiny a tepla Stirlingova motoru. U nich je deklarovaný výkon 1 kWel a 3,6 až 26 kWth.

Design

Obr. č. 8: plynový kotel Junkers Cerapur 9000i
Obr. č. 8: plynový kotel Junkers Cerapur 9000i
Obr. č. 9: kotel na dřevo Värmebaronen Vedolux Lambda, vítěz prestižní „The Design Plus Competition of Messe Frankfurt“
Obr. č. 9: kotel na dřevo Värmebaronen Vedolux Lambda, vítěz prestižní „The Design Plus Competition of Messe Frankfurt“

Tepelné zdroje z přelomu tisíciletí a ze současnosti jsou úplně jiný svět. První, co návštěvník při obcházení expozic světových výrobců zaregistruje, je skutečně kvalitní design. Doba, kdy kotel byla plechová bílá krabice stojící či visící někde v koutě, je zřejmě nenávratně pryč. Dnešní výrobky je pomalu škoda skrývat do technických místností. Výrobci tímto zjevně míří na tu část populace, která se ne zcela orientuje v čím dál složitějších technologiích, nedokáže se při výběru rozhodnout podle technických parametrů, a proto vybírá očima. A nutno podotknout, že rozhodně je z čeho vybírat. Retro styl v podání Junkersu (obr. č. 8), hi-tech od Buderusu (obr. č. 2) či industriál od Värmebaronen (obr. č. 9). Na obranu výrobců je třeba dodat, že design zde není na úkor technické kvality, jen ji účelně doplňuje. Doslova nepřehlédnutelným byl například již zmíněný Logamatic 5000 (obr. č. 4), nová generace digitálního řídicího systému od Buderusu s ovládání prostřednictvím 7“ dotykové obrazovky nebo pomocí chytrého telefonu či tabletu, a to díky zabudovanému přístupu na internet.

Konektivita

Obr. č. 10: obrazovka řídící jednotky Viessmann Vitotronic 200
Obr. č. 10: obrazovka řídící jednotky Viessmann Vitotronic 200

Tím se dostáváme k dalšímu trendu – vzájemné propojování digitalizovaných řídících systémů jednotlivých komponentů v rámci budovy a jejich dálková správa a diagnostika pro maximální pohodlí a bezpečnost. Nedílnou součástí výrobků se stává barevná dotyková obrazovka a připojení na internet, prostřednictvím kterých lze výrobek ovládat, integrovat do objektových systémů a zefektivnit jeho provoz a servis. Příkladem může být například řídící jednotka Vitotronic 200 (obr. č. 10). Jednotka nabízí celkový přehled o energetické spotřebě, spotřebě plynu a elektřiny, v případě soustavy kombinované se solárními panely má uživatel navíc k dispozici histogram ukazující přehled solárních zisků, a to vše za libovolné období a prakticky odkudkoliv. Výrobce předpokládá, že postupem času budou touto jednotkou vybaveny všechny tepelné zdroje z jeho produkce.

Pro ty, kteří uvažují o komplexním řídicím systému domácnosti zahrnujícím řízení vytápění, chlazení, větrání, případně fotovoltaických zdrojů a dalších zdrojů energie uvnitř objektu, byl představen Vitocomfort 200. Systém komunikující nejen se zdroji a zásobníky tepla, ale i s pestrou škálou interiérových senzorů (vnitřní a venkovní teploměry, pohybová čidla, okenní čidla, radiátorové a podlahové termostaty).

Energetická účinnost

Obr. č. 11: nový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC s Green iQ label
Obr. č. 11: nový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC s Green iQ label

V souladu s evropským trendem zvyšování energetické účinnosti, kterou stanovují požadavky ErP, je dnes standardem výrobek minimálně třídy A, ale výjimkou nejsou ani produkty dosahující úrovně A++ a do budoucna již firmy uvažují o zvýšení laťky až na úroveň A+++.

Mnozí výrobci navíc zavádějí speciální značení svých výrobků, aby měl zákazník přehled o tom, které firemní technologie jsou z technologického hlediska nadčasové. Vaillant kupříkladu přichází s označením Green iQ značící produkty tzv. udržitelné, s vysokou energetickou účinností, využitelné v síťových řešeních a nabízející všechny výhody plynoucí z jejich připojení na internet. Výrobek nesoucí pečeť Green iQ má mít nízkou spotřebu energie a má fungovat bez kompromisů v oblasti uživatelského pohodlí. Jako příklad je udáván plynový kondenzační kotel ecoTEC (obr. č. 11), u kterého lze díky technickým vylepšením v oblasti řízení dosáhnout úspory až 10 % roční spotřeby. Aby si výrobek zasloužil prestižní značku Green iQ, musí být rovněž na jeho výrobu použity recyklovatelné materiály a garantována musí být i vysoká kvalita a spolehlivost.

 
 
Reklama