Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energetické fórum & Teplárenské dny se opět chlubí mezinárodní účastí

Letošní ročník Energetického fóra & Teplárenských dnů se, kromě tradičních témat z oblasti teplárenství, nově zaměřil také na průmyslovou energetiku a úspory energií nejen v obcích, ale i v průmyslu. Převážně těchto témat se týkala odborná výstava i doprovodné konference. Na akci zavítali top manažeři mnoha tepláren a energetických společností z Česka i ze zahraničí.

Po slavnostním zahájení, kterého se ujal europoslanec Tomáš Zdechovský, pokračovala akce odborným programem. „Seminář Boj o zákazníka v energetice jasně ukázal, že problematika odpojování zákazníků od tepláren je velmi aktuálním tématem,“ říká Adéla Trávníčková, jednatelka pořádající agentury PAREXPO a doplňuje: „Jak se tomuto jevu účinně bránit a jak mu lze předcházet, tomu byl věnován celý úvodní čtyřhodinový seminář.“

Doprovodný program akce dál pokračoval tématem Úspory energií nejen v obcích a ve městech, kde byly, kromě jiného, uvedeny konkrétní návody, jak dosáhnout vysokých úspor energií a vody komplexem opatření v budovách a ve veřejném osvětlení. Nové klasifikaci chemických látek a související legislativě se věnoval praktický seminář Nakládání s chemickými látkami a směsmi v energetice. Asociace dodavatelů tepla a technologií představila na konferenci novinky a nové technologie pro rozvody zásobování teplem.

První den byl zakončen večerním B2B setkáním u dobrého jídla a pití. Pečlivě připravený program přilákal nejen top management tepláren a energetických společností, ale také přímo energetiky, ekology či technické a výrobní ředitele těchto velkých společností. Akce se první den zúčastnila dvacetičlenná polská delegace energetických společností, která přijela na výstavu navázat nové obchodní kontakty.

Na pořadu druhého dne byla konference zabývající se tématem Energetického využití odpadů, která obsáhla problematiku od aktuální legislativy přes studii možného využití tuhého alternativního paliva v ČR včetně ekonomického zhodnocení různých variant možností až po technické řešení od světového výrobce kotlů k využití TAP a systémů čištění spalin. Právě tuto konferenci poctil svou návštěvou i obchodní rada rakouského velvyslanectví v ČR. Zcela novou konferencí pak byla Průmyslová energetika. Byla určena všem výrobním a průmyslovým podnikům, jejich energetikům, ekologům a technickým a výrobním ředitelům. Praktický diskuzní seminář pak v programu akce nabídla Asociace dodavatelů tepla a technologií. Její seminář se věnoval legislativě pro teplárenství a očekávaným změnám v roce 2015.

„Ráda bych poděkovala všem našim odborným i mediálním partnerům za spolupráci a všem návštěvníkům a vystavovatelům za jejich účast. Budu se těšit na shledanou opět za rok v dubnu v Hradci Králové,“ sdělila závěrem Adéla Trávníčková.

Dvoudenní akce Energetické fórum & Teplárenské dny se konala v kongresovém centru Nové Adalbertinum v Hradci Králové ve dnech 8. a 9. dubna 2015.